Adatalapú rendszerek laboratórium

A tantárgy angol neve: Laboratory of Systems Based on Data

Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés
specializációtárgy
Adatalapú rendszerek specializáció
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMBC01 5 0/0/4/f 6  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Nagy István,
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít adatkezelés, adatelemzés
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.Code=("5N-A9") ÉS
(TárgyEredmény("BMEVITMBB02", "FELVETEL", _) > 0
VAGY TárgyEredmény( "BMEVITMBB02" , "aláírás" , _ ) = -1 )
ÉS
(TárgyEredmény("BMEVITMBB03", "FELVETEL", _) > 0
VAGY TárgyEredmény( "BMEVITMBB03" , "aláírás" , _ ) = -1 )

ÉS

Szakirany("BPINadrend", _)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése
A tárgy célja a specializáció tárgyaihoz (Adatalapú megoldások és Adatelemzési szoftverek)
kapcsolódó anyagok gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével (alkalmazás szint: problémamegoldás ismeretek alkalmazásával, példák, feladatok önálló megoldása - K3).

8. A tantárgy részletes tematikája
A gyakorlatok (laborok) tematikája:
 
A laborfeladatokra épülő munka során három fő feladat egyes részmoduljait kell a hallgatóknak elkészíteni és finomhangolni.
 

Labor

Laborok anyaga

1.

Első modul – A Kaggle.com platform egyik prediktív analitikai feladatának megismerése. A tanulásra szánt adathalmaz feltárása, alapstatisztikák készítése, az első predikciós megoldás létrehozása és eredményének tesztelése a platformon.

2.

Első modul – Adatelőkészítési feladatok segítségével a prediktív analitikai megoldás eredményének pontosítása. A visszamérési keretrendszer kialakítása.

3.

Első modul – Adatgazdagítási lépések alkalmazása a megoldás hatékonyságának növelése céljából.

4.

Első modul – Fejlett analitikai algoritmusok felhasználása. Paraméteroptimalizálása.

5.

Második modul – Anomáliadetekciós feladat megismerése, baseline modell létrehozása nem felügyelt módszerek segítségével.

6.

Második modul – Felügyelt módszerek használata az anomáliadetekciós feladatban.

7.

Második modul – Félig felügyelt módszerek használata az anomáliadetekciós feladatban.

8.

Második modul – Kombinált megoldások létrehozása, paraméteroptimalizálás, anomáliakeresési döntéstámogató rendszerek kialakításának alapjai.

9.

Harmadik modul – Baseline modell létrehozása egy osztályozási probléma megoldására.

10.

Harmadik modul – Modell finomítás

11.

Harmadik modul – Kombinált megoldások létrehozása, metatanuló algoritmusok alkalmazása, együttes osztályozók használata.

12.

Harmadik modul – A modellek interpretálásának alapvető módszerei. A modellek alkalmazásának kérdései (monitoring, újratanítás stb.)

 
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A laboratóriumi mérések során komplex nagyfeladatok egyes részmoduljait kell megoldani. A felkészüléshez szükséges a kiadott segédletek önálló feldolgozása.
10. Követelmények
A szorgalmi időszakban: laboratóriumi méréseken való részvétel (a maximális hiányzások száma: 2, úgy, hogy ez nem egy modulon belül történik) és a jegyzőkönyvek (részteljesítmény értékelés) elkészítése a megoldásról. A laboratóriumi foglalkozások során a hallgatók egy előre megadott gyakorlati feladatsor kidolgozásával, szakmai mentorálás mellett, csapatokban dolgoznak. A foglalkozások előtt a gyakorlatokhoz kiadott segédletek feldolgozása önálló feladat. 
 
A foglalkozásokat követően, a hallgatók modulonként jegyzőkönyvet készítenek az elvégzett munkájukról, amelyben bemutatják a modul során létrehozott megoldásukat mind üzleti, mind adatelemzési szempontból. A jegyzőkönyvek beadási határideje, a modul utolsó alkalmától számított 3 munkanap. A jegyzőkönyvek értékelése során az alábbi szempontok szerint kerül kialakításra az egyes jegyzőkönyvekre kapott pontszám: a gyakorlati feladatsorban (útmutató) szereplő feladatok megoldása, az önálló döntéseket feltételező feladatok esetében a szakmailag átgondolt válaszok, a visszamérés során elért modellhatékonyság.

Az egyes modulokra kapható pontszámok: 20, 30, 50. 
 
Az osztályzat megállapításának módja: a jegyzőkönyvekre kapott pontszámok összege alapján 85%-tól jeles, 70%-tól jó, 55%-tól közepes, 40%-tól elégséges, alatta elégtelen.

11. Pótlási lehetőségek A három modulhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek közül egy a pótlási idő végéig pótolható, a laboratóriumi méréseken való részvétel nem pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek A tárgy előadóival előre egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A labor gyakorlatokhoz kiadott segédletek.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontaktóra

56

Készülés előadásokra

0

Készülés gyakorlatra

0

Készülés laborra

56

Készülés zárthelyire

0

Házi feladat elkészítése

0

Önálló tananyag-feldolgozás

68

Vizsgafelkészülés

0

Összesen

180

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Gáspár Csaba

egyetemi tanársegéd

TMIT

Nagy-Rácz István

tanszéki mérnök

TMIT