Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatalapú rendszerek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Laboratory of Systems Based on Data

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés
  specializációtárgy
  Adatalapú rendszerek specializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMBC01 5 0/0/4/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Nagy István,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít adatkezelés, adatelemzés
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9") ÉS
  (TárgyEredmény("BMEVITMBB02", "FELVETEL", _) > 0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVITMBB02" , "aláírás" , _ ) = -1 )
  ÉS
  (TárgyEredmény("BMEVITMBB03", "FELVETEL", _) > 0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVITMBB03" , "aláírás" , _ ) = -1 )

  ÉS

  Szakirany("BPINadrend", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése
  A tárgy célja a specializáció tárgyaihoz (Adatalapú megoldások és Adatelemzési szoftverek)
  kapcsolódó anyagok gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével (alkalmazás szint: problémamegoldás ismeretek alkalmazásával, példák, feladatok önálló megoldása - K3).

  8. A tantárgy részletes tematikája
  A gyakorlatok (laborok) tematikája:
   
  A laborfeladatokra épülő munka során három fő feladat egyes részmoduljait kell a hallgatóknak elkészíteni és finomhangolni.
   

  Labor

  Laborok anyaga

  1.

  Első modul – A Kaggle.com platform egyik prediktív analitikai feladatának megismerése. A tanulásra szánt adathalmaz feltárása, alapstatisztikák készítése, az első predikciós megoldás létrehozása és eredményének tesztelése a platformon.

  2.

  Első modul – Adatelőkészítési feladatok segítségével a prediktív analitikai megoldás eredményének pontosítása. A visszamérési keretrendszer kialakítása.

  3.

  Első modul – Adatgazdagítási lépések alkalmazása a megoldás hatékonyságának növelése céljából.

  4.

  Első modul – Fejlett analitikai algoritmusok felhasználása. Paraméteroptimalizálása.

  5.

  Második modul – Anomáliadetekciós feladat megismerése, baseline modell létrehozása nem felügyelt módszerek segítségével.

  6.

  Második modul – Felügyelt módszerek használata az anomáliadetekciós feladatban.

  7.

  Második modul – Félig felügyelt módszerek használata az anomáliadetekciós feladatban.

  8.

  Második modul – Kombinált megoldások létrehozása, paraméteroptimalizálás, anomáliakeresési döntéstámogató rendszerek kialakításának alapjai.

  9.

  Harmadik modul – Baseline modell létrehozása egy osztályozási probléma megoldására.

  10.

  Harmadik modul – Modell finomítás

  11.

  Harmadik modul – Kombinált megoldások létrehozása, metatanuló algoritmusok alkalmazása, együttes osztályozók használata.

  12.

  Harmadik modul – A modellek interpretálásának alapvető módszerei. A modellek alkalmazásának kérdései (monitoring, újratanítás stb.)

   
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A laboratóriumi mérések során komplex nagyfeladatok egyes részmoduljait kell megoldani. A felkészüléshez szükséges a kiadott segédletek önálló feldolgozása.
  10. Követelmények
  A szorgalmi időszakban: laboratóriumi méréseken való részvétel (a maximális hiányzások száma: 2, úgy, hogy ez nem egy modulon belül történik) és a jegyzőkönyvek (részteljesítmény értékelés) elkészítése a megoldásról. A laboratóriumi foglalkozások során a hallgatók egy előre megadott gyakorlati feladatsor kidolgozásával, szakmai mentorálás mellett, csapatokban dolgoznak. A foglalkozások előtt a gyakorlatokhoz kiadott segédletek feldolgozása önálló feladat. 
   
  A foglalkozásokat követően, a hallgatók modulonként jegyzőkönyvet készítenek az elvégzett munkájukról, amelyben bemutatják a modul során létrehozott megoldásukat mind üzleti, mind adatelemzési szempontból. A jegyzőkönyvek beadási határideje, a modul utolsó alkalmától számított 3 munkanap. A jegyzőkönyvek értékelése során az alábbi szempontok szerint kerül kialakításra az egyes jegyzőkönyvekre kapott pontszám: a gyakorlati feladatsorban (útmutató) szereplő feladatok megoldása, az önálló döntéseket feltételező feladatok esetében a szakmailag átgondolt válaszok, a visszamérés során elért modellhatékonyság.

  Az egyes modulokra kapható pontszámok: 20, 30, 50. 
   
  Az osztályzat megállapításának módja: a jegyzőkönyvekre kapott pontszámok összege alapján 85%-tól jeles, 70%-tól jó, 55%-tól közepes, 40%-tól elégséges, alatta elégtelen.

  11. Pótlási lehetőségek A három modulhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek közül egy a pótlási idő végéig pótolható, a laboratóriumi méréseken való részvétel nem pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek A tárgy előadóival előre egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A labor gyakorlatokhoz kiadott segédletek.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  56

  Készülés előadásokra

  0

  Készülés gyakorlatra

  0

  Készülés laborra

  56

  Készülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  0

  Önálló tananyag-feldolgozás

  68

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  180

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Gáspár Csaba

  egyetemi tanársegéd

  TMIT

  Nagy-Rácz István

  tanszéki mérnök

  TMIT