Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatelemzési szoftverek

  A tantárgy angol neve: Data Analysis Tools

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. február 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés
  specializáció tárgy
  Adatalapú rendszerek specializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMBB03 4 2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Lukovszki Csaba,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Magyar Gábor egyetemi docens TMIT

  Hollósi Gergely ügyvivő szakértő TMIT

  Lukovszki Csaba tudományos segédmunkatárs TMIT 

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Adatkezelés
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9") ÉS

  Szakirany("BPINadrend", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a gépi tanulási feladatok megoldásához szükséges alapvető adatelőkészítési és modellezési feladatokat megismertesse a hallgatókkal (megértés szint (magyarázatok, összefüggések ismerete, esetek felismerése, besorolása - K2). A hallgatók egy felhasználói felületen keresztül, adatfolyam elvű szoftver használatán keresztül ismerhetik meg az adatelemzés alapszintű megoldásait, ily módon kaphatnak rálátást az egyes komponensekből felépíthető komplex megoldások felépítésére (alkalmazás szint: problémamegoldás ismeretek alkalmazásával, példák, feladatok önálló megoldása -K3).
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások tematikája:

  Előadás

  Előadás anyaga

  1.

  Adatelemzési alapok, adatelemzési referencia modell.

  2.

  Az adatbányászat és adatelemzés feladatai. Deszkriptív és prediktív megközelítések.

  3.

  Adatelemzési eszközök jellemzői, elemzési képességei, felépítésük.

  4.

  Adatelőkészítési feladatok megoldása

  5.

  Gépi tanulási alapfeladatok megoldása: osztályozás, felhasználható algoritmikai eszköztár, visszamérési technikák: megfelelő üzleti és matematikai kiértékelők összepárosítása

  6.

  Fejlett osztályozási módszerek: meta tanulók, együttes osztályozók használata.

  7.

  Gépi tanulási alapfeladatok megoldása: regresszió, felhasználható algoritmikai eszköztár, visszamérési technikák: megfelelő üzleti és matematikai kiértékelők összepárosítása

  8.

  Gépi tanulási alapfeladatok megoldása: klaszterezés, felhasználható algoritmikai eszköztár, visszamérési technikák: megfelelő üzleti és matematikai kiértékelők összepárosítása

  9.

  Gépi tanulási alapfeladatok megoldása: anomáliadetekció, felhasználható algoritmikai eszköztár, visszamérési technikák: megfelelő üzleti és matematikai kiértékelők összepárosítása

  10.

  Adatvizualizációs megoldások

  11.

  Modellek eredményének interpretálása

  12.

  Idősoros adatok feldolgozása, predikció idősoros adatok esetén

  13.

  Szövegelemzési feladatok jellegzetességei, kezelésük. Adatfolyamok elemzése.

  14.

  Valós esettanulmányok bemutatása

  A gyakorlatok (laborok) tematikája:

  Gyakorlat

  Gyakorlat anyaga

  1.

  Elemző eszköz alapjainak megismerése, feltáró adatelemzés

  2.

  Adatelőkészítési feladatok megoldása a prediktív modellek hatékonyságának növelése céljából

  3.

  Regressziós technikák használata használt termékek árainak előrejelzésére

  4.

  Regressziós technikák használata használt termékek árainak előrejelzésére (folytatás)

  5.

  Hitelbírálati feladat megoldása

  6.

  Hitelbírálati feladat megoldása (folytatás)

  7.

  Kampányoptimalizációs feladat megoldása

  8.

  Kampányoptimalizációs feladat megoldása (folytatás)

  9.

  Távközlési ügyfelek szegmentációja

  10.

  Szegmentációs modellek kiértékelése

  11.

  Adatvizualizációs gyakorlat

  12.

  Paraméteroptimalizáció

  13.

  Modellek interpretálásának gyakorlati aspektusai

  14.

  Komplex prediktív szolgáltatások létrehozása, a létrehozott megoldások üzleti folyamatokba illesztése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az előadásokon módszereket és az ezekhez tartozó kezelési és megoldási lehetőségeket ismertetjük, a gyakorlatokon jellegzetes, életszerű feladatokat oldanak meg a hallgatók.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi dolgozat (részteljesítmény értékelés). A félév végi aláírás feltételei: a zárthelyi dolgozat (vagy pót dolgozat) legalább elégséges (40%) megírása és a gyakorlatokon legalább 70%-os részvétel.

  A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga. Az osztályzat megállapításának módja: a vizsgán szerzett pontok alapján 85%-tól jeles, 70%-tól jó, 55%-tól közepes, 40%-tól elégséges, alatta elégtelen.
  11. Pótlási lehetőségek Zárthelyi pótlására egy lehetőség van a szorgalmi időszakban és egy díjköteles lehetőség a pótlási időszakban.
  12. Konzultációs lehetőségek A tárgy előadóival előre egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Abonyi János: Adatbányászat a hatékonyság eszköze, Compterbooks, 2006.

  Hastie, Trevor, Tibshirani, Robert, Friedman, Jerome: The Elements of Statistical Learning. Data Mining, Inference, and Prediction, Second Edition, Springer, 2009.

  Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar: Bevezetés az adatbányászatba, Panem, 2011.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra34
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Gáspár Csaba

  egyetemi tanársegéd

  TMIT

  Nagy-Rácz István

  tanszéki mérnök

  TMIT

  Dr. Magyar Gábor Béla

  egyetemi docens

  TMIT