Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Üzleti folyamatok informatikai támogatása

  A tantárgy angol neve: IT Support for Business Processes

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 18.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak         

  Gazdaságinformatikus szak         

  Szabadon választható tantárgy         

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAV73   2/1/1/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kósa Zsuzsanna Mária,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Kósa Zsuzsanna PhD

   

  egyetemi docens

   

  Távközlési és Médiainformatika Tsz.

   

  Kunsági László

   

  tudományos segédmunkatárs

   

  Távközlési és Médiainformatika Tsz.

   

  Simon Csaba PhD

   

  egyetemi adjunktus

   

  Távközlési és Médiainformatika Tsz.

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Gazdálkodási- és projektszervezési alapismeretek

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs

   

  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók megismertetése az üzleti folyamatok és a vállalati architektúra fejlesztési módszertanával, informatikai eszközrendszerével, a támogató IT rendszerek fajtáival és azok gyakorlati kezelésével. A kurzus elvégzése alapján a hallgatók képessé válnak üzleti környezetben IT fejlesztési projektek támogatásában, üzletfejlesztési feladatok megoldásában való aktív részvételre.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája Indítás (1. hét)

   

  Elmélet: A tantárgy célja, kiterjedése - az IT alapú menedzsment kialakulása, terjedése. Üzletviteli szoftvercsaládok.

   

  Gyakorlat: Csoportos házi feladat kiadása létszámtól függően 2-4 fős csoportok megalakítása, választható témakörök (ezen a gyakorlaton még nincs értékelés):

   

  <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Egy termékfejlesztési terv leírása a tanult módszertannal;

   

  <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Egy valós cég folyamatfeltárása és leírása interjúk alapján;

   

  <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Egy valós IT architektúra megrajzolása interjú alapján;

   

  <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Egy projektterv elkészítése ütemtervvel heti bontásban minimum 5 munkatársra;

   

  <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Tudástérkép készítés interjúk és szakmai önéletrajzok alapján.

  Üzletfejlesztés, vállalati architektúra fejlesztés módszertana (2-4. hét)

   

  Elmélet: Üzletfejlesztési szisztematikus és agilis módszertanok; a vállalati architektúra fejlesztést megvalósító ajánlás, a TOGAF (The Open Group Architecture Framework) módszertan kialakulása, szerkezete.

   

  Gyakorlat: Egy termékfejlesztési esetpélda indításának leírása TOGAF módszertannal (aktív részvétel pontozásra kerül)

   

  Elmélet: TOGAF elemei: üzleti architektúra, IT (alkalmazás és adat-) architektúra, technológiai architektúra, architektúra fejlesztési modell,

   

  Gyakorlat: Egy termékfejlesztési esetpélda végigvezetése TOGAF módszertannal (aktív részvétel pontozásra kerül)

   

  Elmélet: TOGAF további elemei: architekturális képességek keretrendszere, fejlesztési irányelvek és technikák, referencia modellek, képességek fejlesztése, tapasztalatok archiválása

   

  Gyakorlat: Egy termékfejlesztési esetpélda kiértékelése TOGAF módszertannal (aktív részvétel pontozásra kerül)

   

  Üzleti folyamat-mendzsment IT támogatása (5-8. Hét)

  Elmélet: BPMN folyamat leíró szabvány, folyamatmodellező és -elemző rendszerek lehetőségei és moduljai. A folyamatmenedzsment és –modellezés alapjai és elméleti megalapozása. A Folyamatmodellező és elemző eszközök szerepe és lehetőségeinek bemutatása. A MEGA szoftver folyamat moduljának alkalmazási lehetőségei, és együttműködése más modulokkal, valamint összekapcsolása harmadik eszközökkel.

   

  Labor: Egy adott folyamatmodellező és -elemző rendszer szerkezete, moduljai, kezelése. A MEGA Process BPMN moduljának megismerése. A szoftver működésének, kezelőfelületének bemutatása. Szervezeti diagramok és egyszerű folyamatmodellek elkészítése.

   

  Elmélet: Folyamat modul részletesen, folyamat és szöveg konverzió, szabályzatok készítése. A MEGA Process modul elemzési funkcióinak, a beépített riportok alkalmazási lehetőségei. Szabályzatok és szöveges dokumentumok előállítása, valamint az elkészült modellek kommunikálása a szervezet felé .

   

  Labor: Egy konkrét szervezet tevékenységeinek leírása a folyamatmodul segítségével. A MEGA Process modul további funkcióinak megismerése, elemzések készítése a gyakorlatban esettanulmányon keresztül. Riportok futtatása valamint statikus webportál generálása.

   

  Elmélet: IT architektúra modellezés vállalati architektúra modellező és -elemző eszközzel. Vállalati architektúra megközelítés elméleti alapjai. Az adatbázis által támogatott modellező eszköz architektúra modul alkalmazási lehetőségeinek feltárása a hallgatók számára. A modellezett architektúra elemzési és kommunikálási lehetőségei.

   

  Labor: Egy konkrét szervezet tevékenységhez kötődő IT infrastruktúrája. Esettanulmány bemutatásán keresztül egy szervezet teljes IT architektúrájának modellezési lehetőségei az üzleti alkalmazásoktól a szerverekig. Az informatika üzleti területekkel történő összekapcsolása, és annak alkalmazási területei.

   

  Elmélet: Alkalmazás architektúra modellezése, valamint a szoftver portfólió menedzsmentet támogató IT eszközök. Az IT architektúra és az alkalmazás portfólió menedzsment kapcsolódása. Az ezeket támogató eszközök bemutatása a MEGA EA, valamint APM moduljának megismertetése a hallgatókkal.

   

  Labor: Egy konkrét szervezet tevékenységhez kötődő szoftver portfólió kezelése. Esettanulmányon keresztül alkalmazás architektúra feltérképezésének módja. A szervezet szoftver portfóliójának menedzselési lehetőségei MEGA eszközzel.

   

   Projekt menedzsment IT támogatása (9-12. Hét)

  Elmélet: Projekt menedzsment rendszerek, klasszikus és agilis módszertanai.

   

  Projekt menedzsment szükségessége, definíciók; projekt szervezet típusai; klasszikus projektműködés, vízesés modell; agilis módszertan és elemei; agilis módszertan bevezetése egy magyar vállalatnál; projektmenedzsment támogató alkalmazások.

   

  Labor: Projekt menedzsment szoftver bemutatása, kezelése, projektterv-készítés.

   

  MS Project ismertetése; erőforrások felvétele; feladatok felvétele; feladat-függőségek beállítása; ábrázolási módok ismertetése (Gantt-diagram, Erőforrás-felhasználási terv, stb.); kiadott laborfeladat végrehajtása.

   

  Elmélet: Erőforrás-gazdálkodó rendszerek és vizualizáció.

   

   Erőforrás-gazdálkodás alapjai; erőforrás-gazdálkodó rendszerek rövid bemutatása különböző nagyságú vállalatokra; egy kiemelt gyakorlati példa részletes bemutatása; vizualizációs eszközök projekt eredmények szemléltetésére, reporting technikák.

   

  Labor: Projekt időszükséglet becslése (hálótervvel vagy agilis módszertanokkal).

   

  Annak vizsgálata, hogy az előző labor során elkészített MS Project terv alapján az erőforrás leterheltség módosításával, függőségek átállításával és új feladatok felvitelével hogyan változik a projekt időszükséglete; agilis tervezési példa.

   

  Elmélet: Multi-projekt menedzsment, kapacitásgazdálkodás.

   

  Projekt, program, portfólió definíciója; gyakorlati példákon keresztül a projekt – program - portfólió hármas megvalósításának bemutatása; kapacitásgazdálkodási alapjai multi-projekt környezetben; kapacitásgazdálkodást támogató eszközök.

   

  Labor: Projekttagok teljesítmény elszámolása, tudatos dokumentum archiválás.

   

  Teljesítménymutatók megfogalmazása különböző projektszereplők részére; teljesítményértékelés egy esettanulmány feldolgozása során; dokumentum archiválási példa.

   

  Elmélet: Projekt kommunikáció, archiválás, elszámolás.

   

  Belső és külső projekt kommunikáció; sablonok, dokumentum típusok; projekt munka lehetséges csatornái (pl. felhő alapú tárhely, közös meghajtó, Sharepoint, stb.); pénzügyi tervezés; pénzügyi elszámolás (versenyszféra, államigazgatás, EU által finanszírozott projektek).

   

  Labor: Projekt költségvetés, projekt elszámolás.

   

  Minta költségvetés készítése a projekt kezdetén; pénzügyi státusz készítése a projekt egy adott pillanatában; terv-tény elemzés a projekt végén.

   

  Tudásmenedzsment technológiák (13. Hét)

  Elmélet: Tudásmenedzsment- és humán erőforrás kezelő folyamatok és rendszerek.

   

  Tudásmenedzsment humán és gépi folyamatai, explicit- és tacit- tudás, tudástranszfer, legjobb gyakorlatok.

   

  Elmélet: Tudásmenedzsment gépi technológiák.

   

  Szövegelemzés, tudáshordozók indexelése, ontológiák szerepe, tudástranszfer informatikai támogatása.

   

   

  Csoportos beszámolásGyakorlat: Csoportfeladatok bemutatása (prezentáció, értékelés)

   

  Gyakorlat: Csoportfeladatok bemutatása (prezentáció, értékelés)

   

  (A csoportos beszámolásban való aktív személyes részvételt pontozással értékeljük.)

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 14*2 óra elméleti előadás + 8*2 óra labor + 6*2 óra gyakorlat

   

  10. Követelmények <!--[if !supportLists]-->a.              <!--[endif]-->A szorgalmi időszakban:

   

  <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->1 db zárthelyi megírása,

   

  <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->legalább 6 labor és 2 gyakorlat elfogadottan eredményes részvétele

   

  <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->és egy csoportfeladat elkészítése 2-4 fős csoportokban

   

  <!--[if !supportLists]-->b.             <!--[endif]-->A vizsgaidőszakban: nincs vizsga

   

  <!--[if !supportLists]-->c.              <!--[endif]-->Elővizsga: nincs

   

  <!--[if !supportLists]-->d.             <!--[endif]-->A félévközi jegy megállapításának módja:

   

  <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->a zárthelyi elfogadásához a maximálisan elérhető 20 pontból minimálisan 8 pontot kell teljesíteni.

   

  <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->a laborfoglalkozásokon való részvételt értékeljük, (0-2 pontig terjedően, 0 pont = nem elfogadott labor), összes megszerezhető pontszám 8*2=16 pont

   

  <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->gyakorlatokon való aktivitás: 0-1 pont, összes megszerezhető pontszám 4*1=4 pont

   

  <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->a csoportfeladatot 0-20 pont között értékeljük, elfogadott csoportfeladat legalább 8 pontos.

   

  <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->az érdemjegy a zárthelyi osztályzatának, a csoportfeladatra kapott osztályzat, a laborfoglalkozások és gyakorlati órák aktivitásának (mint pontoknak) egybe-számításával alakul ki. Összes megszerezhető pontszám 60 pont, ebből: elégtelen 0- 21 pont, elégséges 22-29 pont, közepes 30-39 pont, jó 40-49 pont, jeles 50-60 pont.

   

  11. Pótlási lehetőségek A félév során egy alkalommal zárthelyi pótlási lehetőség.

   

  A csoportfeladat a pótlási héten pótolható, egyeztetett időpontban.

   

  A legalább 6 elfogadott labor és plusz 2 gyakorlat labor aláírás-szerzési feltétel.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Előzetes egyeztetés alapján az előadók fogadóórájában.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->TOGAF témakörben: http://www.opengroup.org/architecture/

   

  <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Agilis módszertanok: http://www.scrum-institute.org/

   

  <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Mega software: http://www.mega.com/en

   

  <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Smith-Fingar: Business Process Management The Third Wave  http://www.fairdene.com/

   

  <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei:

   

  http://ipmacert.hu/pm-minosites/hu---minosites-magyar-nyelv/icb30_hu_leiras_20_copy.pdf

   

  <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Verzuh: Projektmenedzsment. HVG, 2006. ISBN: 978-963-752577 http://www.filedwon.info/yol9m6227a18/Eric_Verzuh-Projektmenedzsment.rar.html

   

  <!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Wysocki: Effective Project Management (Traditional, Agile, Extreme, 5th. Edition):

   

  http://faculty.yu.edu.jo/mfbataineh/Lists/Taught%20Courses/Attachments/9/Book%201.pdf

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire12
  Házi feladat elkészítése32
  Kijelölt írásos anyag eljasjátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Kósa Zsuzsanna PhD

   

  egyetemi docens

   

  Távközlési és Médiainformatikai Tsz.

   

  Kunsági László

   

  tudományos segédmunkatárs

   

  Távközlési és Médiainformatikai Tsz.

   

  Simon Csaba PhD

   

  egyetemi adjunktus

   

  Távközlési és Médiainformatikai Tsz.