Játékelmélet infokommunikációs alkalmazásai

A tantárgy angol neve: Applications of Game Theory in Infocommunications

Adatlap utolsó módosítása: 2008. május 14.

Tantárgy lejárati dátuma: 2011. április 28.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus szak

 

Villamosmérnöki Szak

 

Választható tárgy

 

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMAV71   4/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Trinh Anh Tuan,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Trinh Anh Tuan

 

Tudományos munkatárs

 

TMIT

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Játékelmélet, algoritmusok tervezése

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
nincs
7. A tantárgy célkitűzése A játékelmélet matematikai háttere és eszköztára meglehetősen kiterjedt, alkalmazási lehetőségei szerteágazóak. A játékelméleti leírást a közgazdaságtudományon és az üzleti élet területén kívül sikerrel alkalmazták számos más tudományterületen (pl.: társadalomtudományok, filozófia, szociológia, politológia), nem utolsó sorban a műszaki tudományok területén is. Fontos szerepet játszik a játékelméleten belül az ösztönző alapú stratégiák illetve algoritmusok tervezése, különös tekintettel a műszaki alkalmazások terén.

 

A tantárgy célja, hogy bevezetést nyújtson az algoritmikus játékelméletbe és az elmélet módszertanának alkalmazásaiba.

 

8. A tantárgy részletes tematikája
    1. Játékelmélet alapjai

Alapfogalmak és számítási problémák. A Nash-egyensúlyi pontok keresésének bonyolultsága. Egyensúly kiszámítása kétszereplős játékok számára, stratégiai illetve extenzív formában. Gépi tanulás alkalmazása a játékelméletben. Grafikus játékok.

  1. Algoritmikus mechanizmus-tervezés

Alapfogalmak. Mechanizmus-tervezés pénzbeli eszközökkel. Kombinatorikus árverések tervezése. Hatékony approximációs algoritmusok. Profit maximalizálás a mechanizmus-tervezésben. Elosztott algoritmikus mechanizmus-tervezés. Költségosztás. Online mechanizmusok.

  1. A egyensúlyok hatékonyságának meghatározása

Alapfogalmak. A potenciális függvények módszere. A Vickre-Clark-Gloves megközelítés. Példák.

  1. Műszaki alkalmazások

Útvonalválasztási játékok. Forgalmi terhelés kiegyensúlyozása peer-to-peer hálózatokban. Skálázható forrásallokációs algoritmusok. Árazási algoritmusok tervezése távközlési hálózatok számára.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tantárgy során a hallgatók előadások során ismerkednek meg a felsorolt témákkal.

10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: A félév folyamán egy zárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók. Házi feladatként a hallgatóknak rövid előadást kell készíteniük és bemutatniuk egy a tárgyhoz kapcsolódó témában.

 

b. A vizsgaidőszakban: A vizsga módja szóbeli.

 

c. Elővizsga: feltétele az elfogadott házi feladat és a sikeres zárthelyi.

 

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyi pótzárthelyi keretében pótolható. Az aláírás megszerzésére a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség; a házi feladat eddig adható be (a megfelelő pótdíj befizetése esetén), és a zárthelyi dolgozat is pótolható sikeres szóbeli vizsgával az első kiírt vizsgaidőpontban.

12. Konzultációs lehetőségek

A félév, illetve vizsgaidőszak során a hallgatóknak lehetőségük van az előadóval előre egyeztetett időpontban konzultálni.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Eric Rasmusen, Games and Information: An Introduction to Game Theory, Blackwell, Cambridge MA & Oxford UK, 1989.

Nemo Semret, Market Mechanisms for Network Resource Sharing, Ph.D. Dissertation, Columbia University, 1999.

R. La, V. Anantharam, Optimal Routing Control : Repeated Game Approach, IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 47, No. 3, pp. 437 -450, March 2002.

A. Akella, R. Karp, C. Papadimitriou, S. Seshan, S. Shenker, Selfish Behavior and Stability of the Internet: A Game-Theoretic Analysis of TCP, ACM SIGCOMM'02, Pittsburgh PA, 2002.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése 5
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés24
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Trinh Anh Tuan

 

Tudományos munkatárs

 

TMIT