Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Játékelmélet infokommunikációs alkalmazásai

  A tantárgy angol neve: Applications of Game Theory in Infocommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. május 14.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2011. április 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak

   

  Villamosmérnöki Szak

   

  Választható tárgy

   

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAV71   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Trinh Anh Tuan,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Trinh Anh Tuan

   

  Tudományos munkatárs

   

  TMIT

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Játékelmélet, algoritmusok tervezése

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése A játékelmélet matematikai háttere és eszköztára meglehetősen kiterjedt, alkalmazási lehetőségei szerteágazóak. A játékelméleti leírást a közgazdaságtudományon és az üzleti élet területén kívül sikerrel alkalmazták számos más tudományterületen (pl.: társadalomtudományok, filozófia, szociológia, politológia), nem utolsó sorban a műszaki tudományok területén is. Fontos szerepet játszik a játékelméleten belül az ösztönző alapú stratégiák illetve algoritmusok tervezése, különös tekintettel a műszaki alkalmazások terén.

   

  A tantárgy célja, hogy bevezetést nyújtson az algoritmikus játékelméletbe és az elmélet módszertanának alkalmazásaiba.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája
   1. Játékelmélet alapjai

  Alapfogalmak és számítási problémák. A Nash-egyensúlyi pontok keresésének bonyolultsága. Egyensúly kiszámítása kétszereplős játékok számára, stratégiai illetve extenzív formában. Gépi tanulás alkalmazása a játékelméletben. Grafikus játékok.

  1. Algoritmikus mechanizmus-tervezés

  Alapfogalmak. Mechanizmus-tervezés pénzbeli eszközökkel. Kombinatorikus árverések tervezése. Hatékony approximációs algoritmusok. Profit maximalizálás a mechanizmus-tervezésben. Elosztott algoritmikus mechanizmus-tervezés. Költségosztás. Online mechanizmusok.

  1. A egyensúlyok hatékonyságának meghatározása

  Alapfogalmak. A potenciális függvények módszere. A Vickre-Clark-Gloves megközelítés. Példák.

  1. Műszaki alkalmazások

  Útvonalválasztási játékok. Forgalmi terhelés kiegyensúlyozása peer-to-peer hálózatokban. Skálázható forrásallokációs algoritmusok. Árazási algoritmusok tervezése távközlési hálózatok számára.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy során a hallgatók előadások során ismerkednek meg a felsorolt témákkal.

  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: A félév folyamán egy zárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók. Házi feladatként a hallgatóknak rövid előadást kell készíteniük és bemutatniuk egy a tárgyhoz kapcsolódó témában.

   

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga módja szóbeli.

   

  c. Elővizsga: feltétele az elfogadott házi feladat és a sikeres zárthelyi.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótzárthelyi keretében pótolható. Az aláírás megszerzésére a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség; a házi feladat eddig adható be (a megfelelő pótdíj befizetése esetén), és a zárthelyi dolgozat is pótolható sikeres szóbeli vizsgával az első kiírt vizsgaidőpontban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A félév, illetve vizsgaidőszak során a hallgatóknak lehetőségük van az előadóval előre egyeztetett időpontban konzultálni.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Eric Rasmusen, Games and Information: An Introduction to Game Theory, Blackwell, Cambridge MA & Oxford UK, 1989.

  Nemo Semret, Market Mechanisms for Network Resource Sharing, Ph.D. Dissertation, Columbia University, 1999.

  R. La, V. Anantharam, Optimal Routing Control : Repeated Game Approach, IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 47, No. 3, pp. 437 -450, March 2002.

  A. Akella, R. Karp, C. Papadimitriou, S. Seshan, S. Shenker, Selfish Behavior and Stability of the Internet: A Game-Theoretic Analysis of TCP, ACM SIGCOMM'02, Pittsburgh PA, 2002.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése 5
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Trinh Anh Tuan

   

  Tudományos munkatárs

   

  TMIT