Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbányászati technológiák

  A tantárgy angol neve: Data Mining Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak

  Villamosmérnöki Szak

   Szabadon választható tárgy

   

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAV67   2/0/2/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Henk Tamás,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Gáspár-Papanek Csaba

   

  Ügyvivő szakértő

   

  TMIT

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Nincs

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  vima5309           Adatbányászat laboratórium

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy bevezetést és gyakorlati ismereteket adjon a vezető adatbányászati szoftverek használatáról. A tárgy elméleti összefoglalást ad a adatbányászati szoftverrendszerek architektúrájáról, az adatbányászati folyamatok felépítéséről, a tipikus feladatokról, majd a labor keretein belül gyakorlati példák és mintaadathalmazok feletti adatbányászati gyakorlatokat hajtunk végre.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája Előadások tematikája:

   

  • Adatbányászat fogalma, adatbányászati szoftverek fontossága, piac bemutatása, vezető termékek rövid bemutatása, független elemzések bemutatása, piacvezető és nyílt forráskódú rendszerek kiemelése

    

  • Adatbányászati folyamat metodikái, CRISP-DM folyamata, tipikus feladatok és modellezési technikák bemutatása, modellértékelés kérdései

    

  • Nyílt forráskódú adatbányászati szoftverek bemutatása, WEKA rendszer ismertetése, adatformátumok, eszközkészlet, modellkészlet, architektúra, felületek

    

  • SPSS Clementine rendszer bemutatása. Táblázatos adatmodell, @function rendszer bemutatása, adatfeldolgozási módszerek, számlálózás, címkézés. Modellezési technikák, modell fogalma, modell visszahelyezés.

    

  • SPSS Clementine szerver – kliens architektúra, SQL pushback módszerek, memóriagazdálkodás, szkript nyelve és kifejezőereje

    

  • SPSS Clementine CLEF architektúra, új csomópontok behelyezésének kérdése, létező kiegészítések bemutatása, Webmining modul bemutatása

    

  • Oracle Data Mining, Oracle Data Miner, alkalmazás architektúra, adatfilozófia. Skálázható modellezési technikák (O-Cluster, nemnegatív mátrix felbontás, szupport vektor gépek, stb.). Teljesítmény és performancia kérdések, kifejezőerő.

    

  • SAS üzleti intelligencia megoldások, SAS rendszer architektúrája, SAS Enterprise Miner és a SAS Base rendszer kapcsolata, programnyelvének bemutatása

    

  • SAS Enterprise Miner adatbányászati metodikája (SEMMA), adatmodellje, modellezési technikáinak rövid bemutatása és értékelése

    

  • Eddig ismertetett rendszerek és metodikák összehasonlítása, egymáshoz való viszonya. További eszközök rövid bemutatása

  Laboratóriumi foglalkozások tematikája:

  • Több tipikus feladatot fogalmazunk meg, amit különböző adatelőkészítési és modellezési technikával oldunk meg a különböző adatbányászati szoftverekkel. A labor során a következő szoftverekkel ismerkednek meg a hallgatók:
   • WEKA
   • SPSS Clementine
   • Oracle Data Mining
   • SAS Enterprise Miner
  • A labor célja, hogy valós adathalmazok felett szerezzenek a hallgatók elemzői tapasztalatokat, illetve hogy az otthoni feladat megoldásához szükséges alapvető szoftverkezelési gyakorlatot megszerezzék.

    

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 90 perc előadás és heti 90 perc laboratórium

   

  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: Zárthelyi dolgozat és otthoni feladat elkészítése

   

  b. A vizsgaidőszakban: Vizsga

   

  c. Elővizsga: Van

   

   

   

  11. Pótlási lehetőségek A TVSz-ben meghatározott módon megfelelő számú pótZH, gyakIV, késői otthoni feladat beadás

   

  12. Konzultációs lehetőségek Laborgyakorlatok során

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Dr. Abonyi János: Adatbányászat a hatékonyság eszköze, Computerbooks, Budapest 2006

    

  • Larose, Daniel T., Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining, Wiley-Interscience, 2004.
  • A szoftvercsomagokhoz tartozó dokumentációk
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése24
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
  Vizsgafelkészülés15
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Gáspár-Papanek Csaba

   

  Ügyvivő szakértő

   

  TMIT