Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nyílt forráskódú és szabad szoftverek

  A tantárgy angol neve: Open Source and Free Software

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. február 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak
  Villamosmérnöki szak
  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAV66   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rétvári Gábor Ferenc,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://qosip.tmit.bme.hu/twiki/FLOSS
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Rétvári Gábor Ferenctud. munkatársTMIT
  Németh Feliciántud. s. munkatársTMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a nyílt forráskódú és szabad szoftverek fejlesztésekor használt speciális programfejlesztési szemléletmódot és az itt használt eszközrendszereket, továbbá betekintést adni a szoftverterjesztés egyedi jogi szabályozási háttérébe és rámutatni a háttérben meghúzódó gazdasági motivációkra.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A kódmegosztás hagyományai a Unix és BSD történetén keresztül: az ősközösségtől a vadkapitalizmuson át napjainkig. Meghatározó emberek és szervezetek a szabad szoftver világában.

  2. A katedrális és a bazár szoftvermenedzsment módszerek. Linus-törvénye. Változások a tanulmány publikálása óta. A Netscape nyílt forráskódúvá alakítja a Communicatort; a kezdetei siker elmaradásának okai.

  3. Jogi és filozófiai háttér: Public Domain, General Public License, LGPL, Affero GPL, BSD típusú, alkotói, egyéb licenszek. Free Software movement és az Open Source. GPLv3 újdonságai, Tivoisation. Bírósági esetek.

  4. Best practice a nyílt fejlesztésnél: a projekt előkészítésénél, elindításánál, reklámozásánál leggyakrabban használt, leginkább bevált módszerek. Kód-újrahasznosítás lehetőségei. Közösséginorma-építés.

  5. Közösséget összetartó tényezők. Meritocracy, kettészakadás fenyegetése. Teendők fork esetén. Vezetési modellek: jóságos zsarnok, konszenzus alapú demokrácia, kreatív anarchia. Problémás, destruktív emberek kezelése.

  6. Kollaboratív tudás, szabad közösségi tudásbázisok fejlesztése és karbantartása, a Wiki-mozgalom, a Wikipedia és társai, hozzászólások moderálása, dedikált moderálás, önmoderálás, példák. Egyéb a közösségi önszerveződését szabályozó módszerek

  7. ZH. Központosított verzió kontroll, a kollaboratív fejlesztés módszerei, alapfogalmak, a többszörös hozzáférés módjai, primitív verzió kontroll, zárolás, konfliktusok fogalma, központosított verzió kontroll, architektúra és modell, a konfliktusok kezelése, tagging, branching/merging, a Subversion

  9. Elosztott verzió kontroll, az elosztott verzió kontroll alapfogalmai és modellje, eltérések a központosított verzió kontrolltól, a push és a pull modell, a Git. Egyéb az erősen párhuzamosított fejlesztést támogató eszközök.

  10. Üzleti modellek ingyenes szoftverekhez és szolgáltatásokhoz. Kommodifikiáció (kommodizáció) és annak elkerülése termékdifferenciálással és lekötéssel. Kettős licenszelés. Szabadszoftver-fejlesztés támogatásának módjai.

  11. Biztonsági kérdések a nyílt forráskodú programokkal kapcsolatban, teendők biztonsági rés felfedezésekor. CAN/CVE számok. Biztonságosabb-e a zárt kódú fejlesztés?

  12. Szabványok a szabad szoftver világában, a szabványok szerepe, hordozhatóság, együttműködés és kommodizáció, API- és ABI-szintű együttműködés, a POSIX alapjai, részei és formátuma, Linux Standards Base, freedesktop.org, hálózati együttműködés, nyílt protokollok és az Internet Engineering Task Force, irodai formátumok és az OOXML-ODF formátumháború

  13. ZH. Nyílt közösség a szoftverfejlesztésen túl: Creative Commons, FLOSS a jogban (Groklow), nyílt forráskódú hardver, nyílt forráskódú biológia. Nyílt projektek elemzése a szoftverfejlesztés nyilvános adataiból.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: két zárthelyi dolgozat minimum elégséges szintű teljesítése. A félévközi jegy a két zárthelyi dolgozat érdemjegyeinek átlaga adja.
  11. Pótlási lehetőségek Pótzárthelyi dolgozatok megírására a pótlási időszakban van lehetőség a TVSZ szerint.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, az oktatóval egyeztetve.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Karl Fogel: Producing Open Source Software, O'Reilly Media, Inc., 2005.
  2. Chris DiBona et al: Open Sources: Voices from the Open Source Revolution, O'Reilly Media, Inc.; 1999.
  3. Chris DiBona, et al: Open Sources 2.0 The Continuing Evolution, O'Reilly Media, Inc., 2005.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire18
  Házi feladat elkészítése -
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása -
  Vizsgafelkészülés -
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Németh Feliciántud. s. munkatárs TMIT

  Dr. Rétvári Gábor

  tud. munkatárs

  TMIT