IMS: IP multimédia rendszer

A tantárgy angol neve: IMS: IP Multimedia Subsystem

Adatlap utolsó módosítása: 2007. november 30.

Tantárgy lejárati dátuma: 2010. november 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Mérnök Informatika Szak

Választható tárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMAV62 6,7, 2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Németh Géza,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Németh Géza

docens

TMIT

Zainkó Csaba

ügyvivő szakértő

TMIT

Varga Pál

tud. segédmunkatárs

TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Távközlő hálózatok és szolgáltatások, SIP protokoll

7. A tantárgy célkitűzése

 

A tárgy célja a világ legfejlettebb infokommunikációs hálózataiban már telepítés alatt levő IMS (IP-alapú multimédia) rendszerarchitektúra megismertetése. A tantárgy rendszer-szemléletű áttekintést ad a hagyományos vezetékes és mobil infokommunikációs hálózatok integrálását célul kitűző IMS rendszer architektúráról és a felhasználásával megcélzott új szolgáltatási kategóriákról.

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés, alapfogalmak, a természetes és a multimédia kommunikáció összehasonlítása, multimédia reprezentációs, megjelenítési és adatcsere médiumok

Hagyományos médiakommunikációs megoldások történeti áttekintése (pl.: TV, rádió, hangátvitel, SMS, MMS)

Az IMS architektúra kialakulásának motivációja szolgáltatói és felhasználói oldalról

Multimédia szolgáltatástípusok

IMS, mint az infokommunikáció építőkockája. IMS szabványosítási háttér (ITU, ETSI, 3GPP, 3GPP2, IETF, W3C)

Az IMS általános felépítése, rétegstruktúra, a rétegek elemei, illesztés más hálózatokhoz

Az előfizető azonosítása az IMS-ben. Nyilvános és privát azonosítók, UICC, SIM, USIM, ISIM.

Hitelesítési kérdések, regisztrációs protokoll alapvető elemei, hálózati biztonság és IMS bevezetési stratégia összefüggései

Új szolgáltatások az IMS-ben. Jelenlét szolgáltatási architektúra elemei és alapvető protokolljai. Azonnali üzenetküldési szolgáltatási architektúra elemei és alapvető protokolljai. Push-to-talk szolgáltatási architektúra elemei és alapvető protokolljai

IMS végberendezések lehetséges megoldásai. Alkalmazásfejlesztés okostelefonokon. A Windows Mobile és a Symbian mobil operációs rendszerek felépítése és összehasonlításuk.

Működő IMS mintarendszer áttekintése, demonstrációja

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

A félév során 2 zárthelyi dolgozatot kell írniuk a hallgatóknak. Mindkét zárthelyit legalább elégségesre kell megírni, különben az elégtelen zárthelyit pótolni kell. A zárthelyi illetve pót-zárthelyi eredményes, ha a maximális pontszám legalább 50%-t elérte a hallgató. A félévközi jegy megállapításának módja: a két dolgozat számtani közepe felfele kerekítéssel.

11. Pótlási lehetőségek

 

A pótlási időszakban lehetőség van egy eredménytelen zárthelyi dolgozat újbóli pótlására, különeljárási díj megfizetése mellett.

12. Konzultációs lehetőségek

Egyéni megbeszélés szerint, a tárgy előadójával egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Camarillo, G. és García-Martín, M.A.: The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS), John Wiley 2nd ed., 2006, ISBN 0470018186 456 o.

Poikselka, M., Mayer, G., Khartabil, H. és Niemi, A.: The IMS (IP Multimedia Concepts and Services), John Wiley 2nd ed., 2006, ISBN 78-0470019061, 466 o.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra4
Felkészülés zárthelyire28
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék:

Dr. Németh Géza

docens

TMIT

Zainkó Csaba

ügyvivő szakértő

TMIT

Varga Pál

tud. segédmunkatárs

TMIT