Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Diszkrét szimulációs technikák

  A tantárgy angol neve: Discrete Simulation Techniques

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. november 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnök Informatika Szak

  Választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAV60 6,7, 2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vidács Attila,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szűcs Gábor

  egy. adjunktus

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Dr. Vidács Attila

  tud. munkatárs

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető valószínűségszámítási és informatikai ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

   

  A tárgy célja bevezetést nyújtani a különböző műszaki területek szimulációs vizsgálatának metodikájába és tervezési alkalmazásaiba. A főbb alkalmazási területek: informatika, gyártórendszerek, közlekedés, logisztika, környezetvédelmi problémák. A tantárgy keretén belül a hallgatók elsajátíthatják a különböző modellezési és szimulációs technikákat, a szimulációs eszközök használatában jártasságot szerezhetnek, megismerkedhetnek a mesterséges intelligenciával vezérelt szimulációval és verifikációs, validációs képességeket szerezhetnek, mely a mérnöki munkában nélkülözhetetlen.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Alapfogalmak és véletlenszámok

  Diszkrét szimuláció alapfogalmai, a szimulációhoz kapcsolódó legfontosabb matematikai eszközök, véletlenszám előállítási algoritmusok, inverz transzformációs módszer, EVM, Monte Carlo módszer.

  Diszkrét eseményvezérelt szimulációk (DES)

  Állapotreprezentáció és időkezelés az állapot-idő térben, DES. Szimulációs software felépítési elvek. A mesterséges intelligencia néhány alapfogalma.

  Gyorsított szimulációs technikák

  RESTART, „trajectory-splitting”, Importance Sampling, rétegzett mintavétel.

  Ritka események szimulációja.

  Szimulációs optimalizálás

  Heurisztikus, hill climbing, szimulált lehűtés.

  Inputmodellezés, Markov folyamatok. Sorbanállási modellek szimulációja.

  Szimulációs végrehajtása és eredmények kiértékelése

  Szimulációs futtatás, felfutási idő analízis („warm up” periódus), futásvezérlés. Szimulációs eredmények kiértékelése, szimulációs eredmények hibái. Konfidencia-intervallum, megbízhatóság. Variancia csökkentő megoldások, feltételes variancia formula módszere, ellentétes változók módszere, kontroll változók módszere, rétegzett mintavétel

  Szimulációs szoftverek

  Diszkrét szimulációs eszközök, szimulációs alkalmazások: Gyártósor és logisztikai rendszer szimulációja, szimuláció Mesterséges Intelligenciával, optimalizálás szimulációval rugalmas gyártó- és minőségellenőrző rendszereknél, közlekedési alkalmazás, forgalmi logisztikai problémák.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  A félév során 2 zárthelyi dolgozatot kell írniuk a hallgatóknak. Mindkét zárthelyit legalább elégségesre kell megírni, különben az elégtelen zárthelyit pótolni kell. A zárthelyi illetve pót-zárthelyi eredményes, ha a maximális pontszám legalább 50%-t elérte a hallgató. A félévközi jegy megállapításának módja: a két dolgozat számtani közepe felfele kerekítéssel.

  11. Pótlási lehetőségek

   

  A pótlási időszakban lehetőség van egy eredménytelen zárthelyi dolgozat újbóli pótlására, különeljárási díj megfizetése mellett.

  12. Konzultációs lehetőségek

   

  Dr. Szűcs Gábornál és Dr. Vidács Attilánál egyeztetett időpont szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Szűcs Gábor: Diszkrét szimuláció matematikai alapjai, Aula Kiadó, Budapest, 2007.

  Law, A.M., W.D. Kelton: Simulation, Modeling and Analysis, 3. kiadás, 2000.

  Fishman, George S.: Discrete-Event Simulation, Modeling Programming and Analysis, Springer-Verlag, New York, 2001.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra4
  Felkészülés zárthelyire28
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szűcs Gábor

  egy. adjunktus

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Dr. Vidács Attila

  tud. munkatárs

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék