Szerver oldali JavaScript

A tantárgy angol neve: Server Side JavaScript

Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak

Villamosmérnöki szak

Szabadon választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMAV42   1/1/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Gábor,
4. A tantárgy előadója
 Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
 Dr. Kovács Gábor Ph.D adjunktus TMIT
 Paróczi Zsombor tanszéki mérnök TMIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

VIEEAA00 A programozás alapjai 1

vagy 

VIHIAA01 A programozás alapjai 1

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
nincs
7. A tantárgy célkitűzése

A Node.js keretrendszer segítségével egyszerűen hozhatóak létre skálázható webes alkalmazások. A JavaScript alapok mellett a Node lehetőséget ad eseményalapú fejlesztésre, aszinkron I/O-val a túlterhelés minimalizálására és a skálázhatóság maximalizálására. A tárgy célkitűzése, hogy a hallgatók gyakorlati problémák megoldásán keresztül megismerjék és elsajátítsák a Node.js fejlesztési módszertanának alapjait, beleértve a tervezési, fejlesztési és projektkövetési feladatokat is.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét előadás

Bevezetés. Node.js története, fejlődése, működése, V8, NPM, io.js és ökoszisztéma bemutatása.

2. hét gyakorlat

Node.js keretrendszer telepítése, package.json használata, fejlesztést támogató eszközök használata (git, nvm, npm). Express alkalmazás létrehozásának bemutatása, szerver oldali fejlesztést támogató eszközök (nodemon, forever).

3. hét előadás

 Javascript szintaxis, struktúra, adatkezelés, változók scopeja. Osztály és öröklés megvalósítása javascript nyelven. Aszinkronitás és az aszinkron működésből adódó időzítési problémák. Lezárások (closure) használatának bemutatása, az ES6-ban megjelenő natív promise.

4. hét gyakorlat

Javascript nyelvi elemek gyakorlása, aszinkronitás bemutatása a gyakorlatban, időzítési problémák elkerülése, meglévő komplex kódok refaktorálása aszinkron működés kezelésére, callback struktúrák kialakítása.

5. hét előadás

Node.js core modulok bemutatása: http, https, os, fs, events. A modulok legfontosabb funkcióinak áttekintése és egyszerű példákon keresztül bemutatása.

6. hét gyakorlat

A core modulok gyakorlatban történő bemutatása.

7. hét előadás

Express keretrendszer bemutatása, gyakran használt modulok, azok kommunikációja és együttműködése.

8. hét gyakorlat

Package.json használata, express alkalmazások felépítés, MVC szerkezet hátrányai, middleware struktúra, dependency injection. A Node alkalmazások modulokra való bontásának bemutatása.

9. hét előadás

Bluebird package által biztosított promise, async node modul bemutatása, error first callbackek használata. Grunt bemutatása, használatának előnyei – hátrányai, gyakran használt grunt modulok.

10. hét gyakorlat

Az Express egy templating moduljának bemutatása, HTML / kliens oldali kód integrálása a keretrendszerbe. Grunt deployment folyamat összeállítása, egyszerű grunt parancsok használata (concat, uglify, stb).

11. hét előadás

MongoDB adattárolás bemutatása Node.js környezetben, különös tekintettel az alapműveletekre (CRUD), valamint a séma tervezésre és performancia kérdésekre.

12. hét gyakorlat

MongoDB telepítése és bemutatása a gyakorlatban egy egyszerű adatstruktúra használatával. Kliens és szerver oldali kód hordozás bemutatása.

13. hét előadás

Tesztelés lehetőségei, unit és integrációs tesztek készítése. Mocha keretrendszer bemutatása, assert struktúrák, TDD / DBB alapú megvalósítások.

14. hét gyakorlat

Tesztesetek tervezése és megvalósítása, tesztelhető kód készítése, meglévő kód refaktorálása tesztelhetőség szempontjából. Teszt környezet felépítése és code coverage tesztelés.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és gyakorlatok keretében

10. Követelmények A szorgalmi időszakban: féléves otthoni feladat megoldása, a félév során részfeladat beadásokkal. A félévközi jegy az otthoni feladat osztályzata.
11. Pótlási lehetőségek

Az otthoni feladatok pótlólagos leadása a pótlási időszakban, egy kijelölt időpontban késedelmi eljárás keretében lehetséges.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, az oktatóval egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

M. Cantelon, M. Harter, TJ. Holowaychuk, N. Rajlich: ”Node.js in Action”, Manning Publications, ISBN: 1617290572, 2013 

B. A. Syed: ”Beginning Node.js”, Apress, ISBN: 1484201886 2014 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra7
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése25
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
 Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
 Dr. Kovács Gábor PhD adjunktus TMIT
 Paróczi Zsombor tanszéki mérnök TMIT