Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szerver oldali JavaScript

  A tantárgy angol neve: Server Side JavaScript

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  Villamosmérnöki szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAV42   1/1/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Gábor,
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Kovács Gábor Ph.D adjunktus TMIT
   Paróczi Zsombor tanszéki mérnök TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  VIEEAA00 A programozás alapjai 1

  vagy 

  VIHIAA01 A programozás alapjai 1

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A Node.js keretrendszer segítségével egyszerűen hozhatóak létre skálázható webes alkalmazások. A JavaScript alapok mellett a Node lehetőséget ad eseményalapú fejlesztésre, aszinkron I/O-val a túlterhelés minimalizálására és a skálázhatóság maximalizálására. A tárgy célkitűzése, hogy a hallgatók gyakorlati problémák megoldásán keresztül megismerjék és elsajátítsák a Node.js fejlesztési módszertanának alapjait, beleértve a tervezési, fejlesztési és projektkövetési feladatokat is.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét előadás

  Bevezetés. Node.js története, fejlődése, működése, V8, NPM, io.js és ökoszisztéma bemutatása.

  2. hét gyakorlat

  Node.js keretrendszer telepítése, package.json használata, fejlesztést támogató eszközök használata (git, nvm, npm). Express alkalmazás létrehozásának bemutatása, szerver oldali fejlesztést támogató eszközök (nodemon, forever).

  3. hét előadás

   Javascript szintaxis, struktúra, adatkezelés, változók scopeja. Osztály és öröklés megvalósítása javascript nyelven. Aszinkronitás és az aszinkron működésből adódó időzítési problémák. Lezárások (closure) használatának bemutatása, az ES6-ban megjelenő natív promise.

  4. hét gyakorlat

  Javascript nyelvi elemek gyakorlása, aszinkronitás bemutatása a gyakorlatban, időzítési problémák elkerülése, meglévő komplex kódok refaktorálása aszinkron működés kezelésére, callback struktúrák kialakítása.

  5. hét előadás

  Node.js core modulok bemutatása: http, https, os, fs, events. A modulok legfontosabb funkcióinak áttekintése és egyszerű példákon keresztül bemutatása.

  6. hét gyakorlat

  A core modulok gyakorlatban történő bemutatása.

  7. hét előadás

  Express keretrendszer bemutatása, gyakran használt modulok, azok kommunikációja és együttműködése.

  8. hét gyakorlat

  Package.json használata, express alkalmazások felépítés, MVC szerkezet hátrányai, middleware struktúra, dependency injection. A Node alkalmazások modulokra való bontásának bemutatása.

  9. hét előadás

  Bluebird package által biztosított promise, async node modul bemutatása, error first callbackek használata. Grunt bemutatása, használatának előnyei – hátrányai, gyakran használt grunt modulok.

  10. hét gyakorlat

  Az Express egy templating moduljának bemutatása, HTML / kliens oldali kód integrálása a keretrendszerbe. Grunt deployment folyamat összeállítása, egyszerű grunt parancsok használata (concat, uglify, stb).

  11. hét előadás

  MongoDB adattárolás bemutatása Node.js környezetben, különös tekintettel az alapműveletekre (CRUD), valamint a séma tervezésre és performancia kérdésekre.

  12. hét gyakorlat

  MongoDB telepítése és bemutatása a gyakorlatban egy egyszerű adatstruktúra használatával. Kliens és szerver oldali kód hordozás bemutatása.

  13. hét előadás

  Tesztelés lehetőségei, unit és integrációs tesztek készítése. Mocha keretrendszer bemutatása, assert struktúrák, TDD / DBB alapú megvalósítások.

  14. hét gyakorlat

  Tesztesetek tervezése és megvalósítása, tesztelhető kód készítése, meglévő kód refaktorálása tesztelhetőség szempontjából. Teszt környezet felépítése és code coverage tesztelés.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és gyakorlatok keretében

  10. Követelmények A szorgalmi időszakban: féléves otthoni feladat megoldása, a félév során részfeladat beadásokkal. A félévközi jegy az otthoni feladat osztályzata.
  11. Pótlási lehetőségek

  Az otthoni feladatok pótlólagos leadása a pótlási időszakban, egy kijelölt időpontban késedelmi eljárás keretében lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, az oktatóval egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  M. Cantelon, M. Harter, TJ. Holowaychuk, N. Rajlich: ”Node.js in Action”, Manning Publications, ISBN: 1617290572, 2013 

  B. A. Syed: ”Beginning Node.js”, Apress, ISBN: 1484201886 2014 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra7
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése25
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Kovács Gábor PhD adjunktus TMIT
   Paróczi Zsombor tanszéki mérnök TMIT