Grid Hálózatok

A tantárgy angol neve: Grid Computing

Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 29.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki SzakMűszaki Informatika Szak
Választható tárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMAV38 tavasz 4/0/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tapolcai János,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Tapolcai JánosTud. munkatársTMIT
Horváth Róbert Tszi.mérnökTMIT
Pap ZoltánTud.smt.TMIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Távközlő és számítógép hálózatok, valamint a C++ és Java programozási nyelv alapjai.
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a grid hálózatok lehetőségeinek, alapfogalmainak, a szükséges technológiák, és a nyitott kutatási célok áttekintése, elsősorban a nagy számításigényű tudományos feladatok megoldására koncentrálva. A tárgy során átfogó ismereteket nyújtunk az ismertebb nemzetközi kezdeményezésekről, és betekintünk a gridek működésébe.
8. A tantárgy részletes tematikája

-       Bevezető a gridekről: Grid hálózatok kialakulásának története. Nagy számításigényű feladatok, majd a fordulatot jelentő 1995-ös I-Way projekt és az első generációs grid hálózatoktól indulva áttekintjük a híresebb projekteket és teszthálózatokat, valamint a grid gazdasági hatását.

-       Alapfogalmak és technológia feltételek: A grid építőelemi (a szuperszámítógépeket, nagyméretű adat tárolókat, nagysebességű hálózatokat, kísérleti eszközöket, szenzorokat, mobil eszközöket) a párhuzamos számítástechnika alapjai, a grid technológiák, az alapfogalmak és az ismertebb szoftverek.-       Grid alkalmazások: A grid hálózatok vélhető jövőbeli piacát képező alkalmazások és a nagy számításigényű problémák. Összehasonlítjuk az alkalmazott módszereket, és technológia megoldásokat az ismertebb amerikai ázsiai és európai kezdeményezésekben. -       Web szolgáltatások: A web szolgáltatások elterjedésével nyíló új lehetőségek a grid software-ek terén (mint pl. Simple Object Access Protocol (SOAP) és Web Service Definition Language (WSDL)).-       Grid és peer-to-peer (P2P): a grid és a P2P hálózatok fejlődési irányai. A P2P rendszerekben a nehézség az erőforrásokat a nagyszámú független résztvevő biztosítja általában központosítás nélküli önszervező hálózatokban.

-       Grid erőforrás menedzsment: a grid hálózatok által biztosított szolgáltatások ütemezési módszerei a felhasználók számára. Szót ejtünk a Condor erőforrás-ütemezőről.

-       Grid adat menedzsment: a szükséges feltételek és technológiai megoldások nagy mennyiségű elosztott adatok módosítására és feldolgozására.

-       Open Grid Services Architecture (OGSA) és Globus toolkit: Az OGSA ipari tanulmány rugalmasságának köszönhetően szabvánnyá kezd válni a grid hálózatokban. Bemutatjuk a Globus nyílt forráskódú implementációját.-        Biztonság grid hálózatokban: a grid hálózatokban a felhasználók hitelesítése és azonosításának módszerei és a feladatok titkosításának problémája.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

a) A szorgalmi időszakban:

-         1 zárthelyi

-         Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges zárthelyi
(Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi helyére a pótzárthelyi lép.)

b) A vizsgaidőszakban:

-         A vizsga írásbeli.

-         Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (6) szerint szerezhető meg.

c) Elővizsga:

-         Feltétele: legalább közepes nagyzárthelyi átlag.
11. Pótlási lehetőségek

Pótzárthelyi, illetve egyéb pótlási lehetőség a TVSz 14§ (6) szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadásokon kihirdetett módon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom The Grid 2: Blueprint for a New Computing Infrastructure, Edited by Ian Foster and Carl Kesselmann, Morgan Kaufmann Publishers, ISBN: 1-55860-933-4 Grid Computing, Making the Global Infrastructure a Reality, Edited by Fran Bermanm Geoffret C. Fox and Anthong J.G. Hey, Wiley, ISBN: 0-470-85319-0  

Lecture Notes of Grid Computing, Gabrielle Allen (

http://www.aei-potsdam.mpg.de/~allen/Teaching/7700.html

 

Ian Taylor, University of Cardiff, Lecture Notes:

http://users.cs.cardiff.ac.uk/Ian.J.Taylor/DistributedSystems/Notes/lecture1.pdf

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra60
Félévközi készülés órákra20
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés30
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Tapolcai JánosTud. munkatársTMIT
Vincze GáborDoktoranduszTMIT