Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Helymeghatározó és navigációs szolgálatok és alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Positioning and Navigation Services and Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. március 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak
  Műszaki Informatika Szak
  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAV35   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Róbert,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás:Tanszék, Int.: 
   Dr. Heszberger Zalán adjunktus TMIT
   Németh Krisztián tanársegéd TMIT
   Dr. Szabó Róbert egy. docens TMIT

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

   nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  Átfogó mérnöki ismeretek nyújtása az igen gyorsan terjedő új, innovatív navigációs és helymeghatározó szolgáltatások elmélete és gyakorlata terén. A helymeghatározó és navigációs rendszerek alapszolgáltatása a felhasználó/objektum pozíciójának meghatározása. A pozícióhoz kapcsolódóan a különböző rendszerek más és más további szolgáltatásokat nyújtanak, pl.: navigáció, mobilok erőforrás használata, lokalizáción alapuló szolgáltatások, biztonsági és vészhelyzeti szolgáltatások. A tantárgy betekintést nyújt a helymeghatározó és navigációs rendszerek elméletébe, tárgyalja a kültéri (műholdas és cellás mobil) és a beltéri helymeghatározási technológiákat és módszereket; majd alkalmazásokon és esettanulmányokon keresztül bemutatja ezek lehetséges felhasználását.

  A tananyag elsajátítása rendszerszemléletű és alkalmazás orientált tudást biztosít a témakörben.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Helymeghatározás alapok

  Fogalma, technológiák és megoldások

  Szolgáltatások és alkalmazások

  Lehetőségek és korlátok

  Műholdas helymeghatározás

  A műholdak rendszere és adatai GNSS helymeghatározás: elméleti alapok

  Globális helymeghatározás alapmódszerei

  GNSS – Globális Műholdas Navigációs Rendszerek

  Navigációs hibák és azok korrekciója

  Különböző rendszerek és alkalmazási körök

  NAVSTAR GPS

  GLONASS

  Galileo és EGNOs rendszer

  Az amerikai GPS és az európai Galileo rendzser

  Fejlesztési célok és paraméterek különbözősége

  A Galileo rendszer, mint a legnagyobb közös európai projekt

  A Galileo rendszer megvalósításának fázisai, finanszírozása

  A Galileo rendszer szolgáltatásai

  A Galileo rendszer struktúrája – infrastruktúra és ráépülő szolgáltatások

  Űrszegmens és rendszerelemek

  földi GNSS infrastruktúra

  A GNSS alkalmazásokról

  Helymeghatározás és közlekedési alkalmazások

  Légiforgalmi alkalmazások

  Nagypontosságú mérések

  Geodéziai célú mérések

  Életvédelem és mentési alkalmazások kétirányú kapcsolattal

  Cellás helymeghatározás

  Cellainformáción alapuló helymeghatározás

  Háromszögelésen alapuló helymeghatározás

  Angle of arrival (AOA)

  Time difference of arrival (TDOA)

  Kombinált cellainformáció-háromszögeléses módszerek

  CDMA technikák

  Helyfüggő alkalmazások mobil hálózatokban

  Location Center-ek és elérésük alkalmazásokból.

  Helyinformáció elérése mobil alkalmazásplatformokon (Jáva, Symbian)

  WiFi alapú beltéri helymeghatározás

  Pozícionálási eljárások

  Kliens és infrastruktúra alapú

  Determinisztikus és valószínűség alapú

  Jelterjedési modellek és helymeghatározó algoritmusok

  Jelerősség mérése, különféle jelerősség értékek közti összefüggések

  Különböző megvalósítások elemzése és összehasonlítása (Microsoft RADAR, Horus, Nibble, CMU-PM, CMU-TMI)

  Kész(ülő) komplett rendszerek

  Ekahau Positioning Engine

  PlaceLab

  WiPS: WLAN-Based Indoor Positioning System

  Alkalmazások

  Vészhelyzeti alkalmazások támogatása és riasztások

  Helyfüggő tartalomszolgáltatás

  Ambiens intelligencia

  Hálózat biztonság

  Navigáció

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: 1 x ZH
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vagy szóbeli vizsga
  • Elővizsga: a ZH eredmények alapján (10%)
  11. Pótlási lehetőségek

  pót zárthelyi

  12. Konzultációs lehetőségek

  heti 1 óra

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Ádám, Bányai, Borza, Busics, Kenyeres, Krauter, Takács: Műholdas helymeghatározás, Műegyetemi Kiadó, 2004, ISBN: 9634207901
  2. Axel Küpper: Location-Based Services: Fundamentals and Operation, John Wiley & Sons, 2005, ISBN: 0470092319
  3. Krzysztof W. Kolodziej and Johan Hjelm: Local Positioning Systems: LBS Applications and Services, CRC Taylor and Francis, ISBN: 0849333490
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  60
  Félévközi készülés órákra  30
  Felkészülés zárthelyire  20
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  10
  Vizsgafelkészülés  30
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás:Tanszék, Int.: 
   Dr. Erényi István c. docens MIT
   Dr. Paller Gábor c. docens TMIT
   Dr. Szabó Róbert egy. docens TMIT