Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  UNIX/Linux kiszolgálók üzemeltetése

  A tantárgy angol neve: UNIX/Linux Server Administration and Maintenance

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Villamosmérnöki Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAV28   3/1/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fehér Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Korn András

  doktorandusz

  TMIT

  Dr. Fehér Gábor

  egyetemi adjunktus

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógéphálózatok, operációs rendszerek, Unix/Linux alapok.

  Angol műszaki szöveg értése ajánlott.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgy felvételéhez vizsga szükséges az alábbi tárgyakból:

  -Villamosmérnöki Szak: Informatika I. (VIAU2023) és Informatika II. (VIAU2024)

  -Műszaki Inf. Szak: Operációs rendszerek (VIMM3231), Számítógéphálózatok (VIFO3222)

  Ajánlott: Rendszerintegráció (VIFO4367) és/vagy Multimédia-hálózatok (VIMM9141)

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat olyan módszerekkel, folyamatokkal és fogásokkal, amelyek segítségével egyszerűbben, hatékonyabban és biztonságosabban üzemeltethetnek internetes kiszolgálókat.

  A tárgy elméleti része univerzálisan hasznosítható; a gyakorlati tematika a GNU/Linuxra és más nyílt forráskódú, szabad szoftverekre (pl. OpenBSD, FreeBSD), valamint az x86/amd64/x86_64 architektúrahármasra összpontosít.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. IP és UNIX alapok áttekintése
  2. IP-alapok. UNIX-alapok. A legelterjedtebb szerverszolgáltatások áttekintése: HTTP (HyperText Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), POP-3 (Post Office Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol).

  3. Háttértár-kezelés
  4. Logikai kötetkezelés. RAID (Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks). LVM (Logical Volume Manager). EVMS (Enterprise Volume Management System). Állományrendszerek: naplózás, jogosultságkezelés, hozzáférési listák (POSIX, trustees); egyéb kapcsolódó fogalmak, pl. symlink, hardlink, mount, bind mount. Hálózati állományrendszerek áttekintése.

  5. Csomagkezelés
  6. Csomagközi viszonyok, függőségkezelés. Konkrét csomagkezelők: dpkg, rpm.

  7. A bootfolyamat
  8. Init, initscriptek; futási szintek (runlevel); szolgáltatások futtatása, leállítása. Alternatív megoldások: initng, daemontools, runit.

  9. Monitorozás, naplózás
  10. Teljesítményadatok grafikus ábrázolása: munin. Szolgáltatások monitorozása: nagios. Riasztások kezelése. Elterjedt és kevésbé elterjedt naplózóprogramok: syslog, syslog-ng; socklog, multilog, svlogd. Naplófájlok kezelése. Rotáció, elemzés, utófeldolgozás.

  11. Biztonsági kérdések
  12. Jogok delegálása. Kernelszintű biztonság: grsecurity, SELinux stb. Tűzfalak (Linux, OpenBSD, FreeBSD); egyszerű csomagszűrés; állapotkövetés; proxyk. Integritásellenőrzés. Behatolásjelzés. Nyombiztosítás (forensics). Titkosított állományrendszer. Honeypot.

  13. Virtualizációs technikák

  Több virtuális szerver egyetlen számítógépen. Néhány elterjedt vagy terjedőben levő megoldás: UML, xen, vserver, ipvs.

  8. Konfigurációkezelés

  Verziókezelő rendszerekről általában. A Subversion használata konfigurációs adatok tárolására és kezelésére. Az LDAP protokoll és a benne rejlő lehetőségek.

  9. Konkrét szerverszoftverek

  Az ismert és elterjedt programok néhány kevésbé elterjedt alternatívája, az alternatívák előnyei és hátrányai: qmail, djbdns, ucspi-tcp, xinetd, rlinetd, initng, daemontools, runit, syslog-ng, socklog, svlogd.

  10. Esettanulmányok

  Átlátható Netfilter-tűzfal készítése. Vírus- és spamszűrés qmail, rblsmtpd, amavisd-new, SpamAssassin és ClamAV segítségével. Szokatlan minták keresése naplófájlokban: multilogcheck.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tantárgy során a hallgatók előadások során ismerkednek meg a felsorolt témákkal, az elméleti ismereteket pedig gyakorlatokon keresztül mélyítik el.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A félév folyamán egy zárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók. Házi feladatként a hallgatóknak rövid előadást kell készíteniük és bemutatniuk egy a tárgyhoz kapcsolódó témában.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga módja szóbeli.

  1. Elővizsga: feltétele az elfogadott házi feladat és a sikeres zárthelyi.
  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótZH keretében pótolható. Az aláírás megszerzésére a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség; a házi feladat eddig adható be (a megfelelő pótdíj befizetése esetén), és a zárthelyi dolgozat is pótolható sikeres szóbeli vizsgával az első kiírt vizsgaidőpontban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A félév, illetve vizsgaidőszak során a hallgatóknak lehetőségük van az előadóval előre egyeztetett időpontban konzultálni.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tanenbaum: Számítógéphálózatok

  Tanenbaum: Operációs rendszerek

  Számos további segédanyag lelhető fel az Interneten.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontaktóra

  60

  Félévközi készülés órákra

  25

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  10

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Vizsgafelkészülés

  20

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Korn András

  doktorandusz

  TMIT