Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikáció a közlekedésben

  A tantárgy angol neve: Infocommunications in Transportation Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. szeptember 21.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  választható tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAV27 őszi 2/0/0/v 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vidács Attila,
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Laborczi Péter, Ph.D. szenior kutató BZAKA
   Vajda Lóránt kutató BZAKA
   Török Attila kutató BZAKA
   
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Infokommunikációs alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy megismertesse elsősorban a Villamosmérnöki és Informatikai-, valamint a Közlekedésmérnöki Karok hallgatóit az intelligens közlekedési rendszerek alapjaival, elsősorban a kommunikációs hálózatok szempontjából. Hangsúlyos szerepet kap a járművek közti kommunikáció (pl. mobil ad hoc hálózatok), mely lehetővé teszi, hogy olyan önszerveződő és elosztott kommunikációs rendszereket építsünk, amelyek túllépnek a hagyományos fix infrastruktúrájú mobil rendszerek (pl. GSM) korlátain. Általuk lehetővé válik olyan, nagy kiterjedésű és relatív nagy mobilitású hálózatok kialakítása, ahol az egyéni eszközök csak korlátozott lefedettséggel rendelkeznek, viszont képesek kommunikálni a rendszerben lévő bármely más eszközzel. Ezen kívül kitérünk a járművön belüli (inter-car) kommunikációra, a globális pozicionáló rendszerekre és a használatos általános szenzorokra. Ugyanakkor megismertetjük a hallgatókat a legfontosabb a téma legfontosabb alkalmazásaival.

  A tárgy kapcsolódik a Magyarországon folyó távközlési és intelligens közlekedési rendszerek területeivel foglalkozó kutatáshoz.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  Bevezetés, ismerkedés a közlekedési informatikai rendszerekkel. Bevezetőként a Globális Helymeghatározó Rendszerek (GPS, EGNOS, GLONASS, GALILEO) működési elve kerül bemutatásra alkalmazásokon keresztül.

  2. hét

  Autón belüli kommunikációs technológiák bevezetése, amely elsősorban a jövőben használatos vezetéknélküli szenzorhálózati technológiákra értendő. Itt kezdődik a Zigbee hálózatok működési elvének bontása.

  3. hét

  A Zibee hálózati technológia alkalmazási területei és összehasonlítása hasonló vezetéknélküli technológiákkal rámutatva előnyeire és hátrányaira. A fontosabb ember-gép interfész megoldásokat és elterjedt alkalmazási területeinek bemutatása.

  4. hét

  Speciális szenzorok bemutatása alkalmazásokon keresztül. Ezek többek között:

  Hőmérséklet,
  Páratartalom,
  Odométer,
  Tachometer,
  Nyúlásmérő bélyeg,
  Radar, stb.

  5. hét

  Áttér az autók közötti kommunikációs technológiákra és az ott használatos intelligens protokollokra. Előbb különböző mobilitásmodellek alapján jellemzi a közlekedési hálózatokat, majd az útválasztó és csoportformáló protokollok bemutatására tér rá.

  6. hét

  Az útválasztó protokollok bemutatásának folytatása, amely az egész egyszerűtől a geográfiai alapú útválasztóig halad, kitérve azok előnyeire, hátrányaira, és alkalmazhatóságára. Hibrid kommunikációs megoldások.

  7. hét

  ZH írás

  V2V – Vehicle to Vehicle - Járművek közti kommunikáció és információterjesztés speciális protokolljai és üzenetterjesztő algoritmusai (ODAM, SPACE, SOTIS, stb.)

  8. hét

  Szélessávú kommunikációs technológiák bevezetése: Wimax rendszerek használhatósága a közlekedési rendszerekben. Frekvenciasávok kiosztása, jellemzők, alkalmazások. Sikeres bevezetés ismertetése a világon példákon keresztül.

  9. hét

  A használatos protokollok után alkalmazások bemutatására térünk át. Aktuális közlekedési információk gyűjtése és terjesztése kooperatív járművek segítségével. Rövid ismertetése a web2 és GeoWeb technológiáknak valamint a közlekedési információs rendszerek és közlekedés monitorozási technológiák bemutatása. A Floating Car Data kifejezés és technológia bevezetése.

  10. hét

  Automatikus díjbeszedés a közlekedési rendszerekben. Sikeres kutatási projektek a témában. Működési modelleket és alkalmazási példákat mutatunk meg. Rátérünk több nemzetközi projekt céljainak és eredményeinek a ismertetésére (FleetNet, RuBENS, C2C, PREVENT, stb.)

  11. hét

  Modellezés és szimuláció. A közlekedési rendszerek optimalizálását elsősorban modellezéssel és szimulációs gyakorlattal lehet hatékonyan végezni. Ilyen módszerek ismertetése ezen előadás célja. Kitér számos szimulátor és gyakorlati modell bemutatására illetve a különböző típusú szimulátorok (forgalmi-, hálózati-, stb.) ötvözésének lehetőségeire.

  12. hét

  Térinformatikai Információs Rendszerek. GIS (Geographic Information Systems) Digitális térképek létrehozási módjai. Bevezetés az Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS – Intelligent Transportation Systems) világába.

  13. hét

  Lokációs szolgáltatások és alkalmazások, azaz hol lehet ötvözni a közlekedési rendszereket az otthonautomatizálási és hasonló megoldásokkal? Egyéb rendszerek (otthonfelügyeleti-, szórakoztatási-, ipari-) ötvözése a tárgy során bemutatott alkalmazásokkal.

  14. hét

  Zh pótlás, elővizsga

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi dolgozat
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga alkalmak
  • Elővizsga az utolsó órán
  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi dolgozat a pótlási időszakban, különeljárási díj fizetése mellett, másodszor is pótolható. Pótzárthelyi dolgozatok megírására a pótlási időszakban van lehetőség.
  12. Konzultációs lehetőségek

  A félév, illetve vizsgaidőszak során a hallgatóknak lehetőségük van az előadóval előre egyeztetett időpontban konzultálni.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Nirupama Bulusu and Sanjay Jha, Wireless Sensor Networks: A Systems Perspective, Artech House, Inc. 2005.
  2. ITS Decision Web site, a project of the California Center for Innovative Transportation: http://www.calccit.org/itsdecision/
  3. Gino Dompietro, Smarter Roads Through Intelligent Transport Systems, 2009, http://www.skmconsulting.com/Knowledge-and-Insights/Achieve-Articles/2009/Smarter-Roads-Through-Intelligent-Transport-Systems.aspx
  4. Professor Randy H. Katz, Challenges of Mobile Computing, Computer Science Division, University of California, Berkeley, Berkeley, CA 94720-1776
  5. Katia Obraczka, Wireless Sensor Networks Tutorial, Department of Computer Engineering, University of California, Santa Cruz, May 2006

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  7

  Felkészülés zárthelyire

  7

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  Vizsgafelkészülés

  15

  Összesen

  74

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gordos Géza, D.Sc.

  egyetemi tanár

  TMIT, BZAKA

  Dr. Laborczi Péter, Ph.D.

  szenior kutató

  BZAKA

  Török Attila

  kutató

  BZAKA

  Vajda Lóránt

  kutató

  BZAKA