Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  IoT keretrendszerek és ipari alkalmazásaik

  A tantárgy angol neve: IoT Frameworks and Industrial Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. november 9.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  Villamosmérnöki szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAV23   1/1/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varga Pál,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Varga Pál, PhD
   egyetemi docens
   TMIT
   Dr. Németh Géza, PhD.
   egyetemi docens
   TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Kommunikációs hálózatok 1. (VIHIAB01) vagy Informatika 2 (VIAUAB01) tárgyak valamelyike. Programozási alapismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzése, hogy az IoT rendszereket az ipari alkalmazás-példákon keresztül is megismerjék a hallgatók. Itt a meglévő, működő rendszerek átalakítása mellett kihívás a feltörekvő keretrendszerekhez és platformokhoz történő illeszkedés, hiszen ez lehetővé teszi a nagy rendszerek együttműködését is – ami pedig ettől jóval több lesz, mint egyedi ipari alkalmazások halmaza. A jelenlegi IoT keretrendszerek sajátosságainak megismerésével a tárgy lehetőséget teremt a jövőbeli alkalmazások átgondolt, megfontolt, mégis gyors és hatékony tervezésére és megvalósítására. A kurzus elvégzésével a hallgatók saját tervezésű eszközöket (szoftver, vagy szoftverrel támogatott hardver) tudnak illeszteni már létező, a gyakorlatokon bemutatott IoT rendszerekhez.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét előadás

  Bevezetés. Követelmények az IoT rendszerekkel kapcsolatban – felhasználási területek alapján. Üzembe helyezési és karbantartási sajátosságok. Motivációk az IoT keretrendszerek alkalmazására. Fejlesztési platformok – futási időben alkalmazott platformok. Az IoT és a CPS (Cyber-Physical Systems) viszonya.

   

  2. hét gyakorlat

  Ipari alkalmazás-esetek megismerése működő példákon keresztül: elektromos autók, elektromos haszongépjárművek, energia-hálózati (smart grid) alkalmazások, gyártósorok, raktárak, bányaipari alkalmazások, szolgáltatás-brókerek.

   

  3. hét előadás

  Rendszerek rendszerei: System of systems. Szolgáltatás-alapú architektúrák. Átmenet a DCS és SCADA-alapú modellekből az IoT és CPS modellek felé. Valós idejű követelmények. A helyi automatizálási felhő architektúra alapjai.

   

  4. hét gyakorlat

  Szolgáltatás-alapú architektúrák megismerése, és használata; REST alapú információ-csere: esettanulmány a gyakorlatban (I). Bevezetés. Service discovery, late binding, loose coupling.

   

  5. hét előadás

  IoT keretrendszerek: irányelvek, protokollok, szabványok. Globális és lokális koncepciók. Adat- esemény- és igényvezérelt architektúrák. Az IPSO Alliance keretrendszere. Az IoTivity stack. Az AllJoyn rendszer. A Thread csoport. Az OMA – LWM2M szabványcsoport. Egyéb keretrendszerek. Rétegek, funkciót, adatstruktúrák, kommunikáció. Átjárhatóság a rendszerek között.

   

  6. hét gyakorlat

  Szolgáltatás-alapú architektúrák megismerése, és használata; REST alapú információ-csere: esettanulmány a gyakorlatban (II). Összetettebb szolgáltatás-példák.

   

  7. hét előadás

  Az Arrowhead keretrendszer I. Kötelező szolgáltatások: Orchestration, Service Registry, Authorization. Segéd-szolgáltatások. Fekete- és fehér-doboz szemlélet a keretrendszeren belül. Dokumentációs struktúra: szolgáltatások, rendszerek, rendszerek rendszere. Interfész-specifikációk, kontextusok, szemantikus-profilok, kommunikációs profilok. Arrowhead cookbook.

   

  8. hét gyakorlat

  Rendszerek rendszere (System of System) tervezése Arrowhead alapokon. Egyedi alkalmazások – rendszerek és szolgáltatások – tervezése és fejlesztése.

   

  9. hét előadás

  Az Arrowhead keretrendszer II. Helyi felhőn belüli, felhők közötti, valamint végponttól-végpontig működő biztonsági szolgáltatások. Ticketing és Certificate alapú biztonsági megoldások. Technológiák közötti átjárás: interoperibility layer, és „Translation as a service”. Szemantikus fordítás kihívásai és megoldásai. Felhők közötti szolgáltatás-nyújtás. QoS kívánalmak egyezetése és biztosítása.

   

  10. hét gyakorlat

  Ticketing és Certificate-alapú megoldások. Felhők közötti biztonságtechnikai megoldások. IoT keretrendszerek alkalmazása az ipari gyakorlatban. Alkalmazás-esetek: energia-optimalizálás; autonóm konfigurációjú gyártósorok; rendszerek magas biztonsági követelményekkel; rendszerek real-time követelményekkel. Üzembe helyezési és üzemeltetési kérdések és megoldások.

   

  11. hét előadás

  Ember-gép-interfész (HCI) szempontok IoT alkalmazásokhoz (I). A mobil intelligens személyi asszisztensek felépítése és az IoT integrációjának kérdései. IoT szenzor-alapú tevékenység becslés megoldási lehetőségei.

   

  12. hét gyakorlat

  Intelligens otthon felhasználói felületének és funkcióinak tervezése.

   

  13. hét előadás

  Ember-gép-interfész (HCI) szempontok IoT alkalmazásokhoz (II). Beszédtechnológia és IoT. Mély tanulás és IoT.

   

  14. hét gyakorlat

  Akusztikus környezet automatikus meghatározása és kijelzése (hallássérültek számára esetleg kiterjesztés pl. önvezető autókra).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és gyakorlatok keretében. A gyakorlatokon a hallgatók, amennyiben rendelkeznek hordozható számítógéppel, úgy a kiosztott szoftver-eszközök segítségével nem csak követhetik, hanem maguk is együtt csinálhatják a feladatokat a gyakorlatvezetővel.

  10. Követelmények a. 1 db összegző típusú zárthelyi sikeres megírása.

  b. A zárthelyi dolgozaton kívül a hallgatók részteljesítmény értékelő otthoni feladatot kapnak, melynek során egy, a tárgyhoz kapcsolódó témát kell feldolgozniuk és esszé vagy prototípus formájában benyújtaniuk.

  Az otthoni munka és a zárthelyi dolgozatok azonos súllyal vesznek részt a végső érdemjegy kialakításában.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi és az otthoni feladat pótlása a pótlási időszakban lehetséges. Az otthoni feladatok pótlólagos leadása a pótlási időszakban kijelölt időpontig lehetséges. 

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, az oktatóval egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  -       Hasan Derhamy, Jens Eliasson, Jerker Delsing, Peter Priller - A survey of commercial frameworks for the Internet of Things, in Proceedings of IEEE 20th Conference on Emerging Technologies & Factory Automation (ETFA), 2015.

  -       Thomas Erl - SOA Principles of Service Design (The Prentice Hall Service-Oriented Computing Series from Thomas Erl). Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall PTR, 2007.

  -       A. Bassi, M. Bauer, M. Fiedler, T. Kramp, R. van Kranenburg, S. Lange, S. Meissner (Eds.)Enabling Things to Talk - Designing IoT solutions with the IoT Architectural Reference Model (IoT-ARM), 2013.

  -       Jerker Delsing (ed.) - IoT Automation: Arrowhead Framework, CRC Press, 2017.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 10
  Házi feladat elkészítése 22
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Varga Pál, PhD
   egyetemi docens
   TMIT
   Dr. Németh Géza, PhD.
   egyetemi docens
   TMIT