Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbányászati alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Data Mining Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 21.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAV16 tavaszi 2/0/0/v 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Henk Tamás,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Henk Tamás

  docens

  TMIT

  Gáspár-Papanek Csaba

  ügyvivő szakértő

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Nincs
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Előtanulmányok nem szükségesek. Az Adatbányászati technológiák vitmav67 című választható tárgy korábbi vagy leendő hallgatói számára IS ajánljuk.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy alkalmazási példákon keresztül a hallgatókkal megismertesse a tudáskinyerés folyamatát. Az egyes alkalmazásterületek tárgyalása során felmerülő adatbányászati problémákat ismertetjük, és a legfontosabb esetekben mutatjuk be a problémát megoldó algoritmuscsaládot is. Ez a felépítés lehetővé teszi, hogy az egyes adatbányászati algoritmusokat rögtön gyakorlati szempontból vizsgálhassuk.

  Az alkalmazási területek kiterjednek a hagyományos kereskedelem, az elektronikus üzleti megoldások, a távközlési, banki és biztosítási szolgáltatások területére.

  Fontos megjegyezni, hogy a részletesen bemutatott eljárásokat úgy választottuk ki, hogy a tárgy újdonságokról szóljon annak is, aki őszi félév során elvégezte az Adatbányászati technológiák vitmav67 című választható tárgyat.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Bevezetés a tudásfeltárás folyamatába
  • Az adatbányászat folyamata, az esettanulmányok formai kerete
  • Előfeldolgozási kérdések
  • Marketing-központú adatbányászati alkalmazások
  • CRM rendszerek (Regresszió)
  • Ügyfél és termékszegmentálás (Klaszteranalízis)
  • Webes adatbányászati alkalmazások
    • Fejlett alapstatisztikák vizsgálata
    • Weblog analízis, automatikus ajánlattevő rendszerek (gyakori mintázatok webes környezetben, asszociációs szabályok)
  • Webes felhasználói modellek (Modell alkotás és illesztés)
  • Webes szövegbányászati feladatok

  Távközlési hívásadatok elemzése

  • Lemorzsolódás előrejezés (Osztályozási kérdések)
  • Ügyfélkör és díjcsomag szegmentálás
  • Hívásgráfok analízise (Szociális hálózatok)

  További alkalmazási területek

   • Döntéstámogató rendszerek banki, biztosítási rendszerekben
   • Csalásdetektálás
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: a félév közepén egy zárthelyi dolgozat.
   Fakultatívan: számítógépes feladatok, beadható házi feladatok
  • A vizsgaidőszakban: sikeres zárthelyi esetén szóbeli vizsga
  • Elővizsga: kellő számú beadott házi feladat és/vagy számítógépes munka esetén
  11. Pótlási lehetőségek

  Ha a hallgató nem tud bejárni az előadásokra, akkor javasoljuk, hogy beszélje meg az előadóval az egyéni felkészülés lehetőségeit.

  Az elmulasztott zárthelyi dolgozat szóbeli beszámolóval pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadóval történő egyéni egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Hand-Mannila-Smyth: Principles of Data Mining. MIT Press, 2001
  2. Hastie-Tibshirani-Friedman: The Elements of Statistical Learning. Data Mining, Inference and Prediction. Springer 2001
  3. Han-Kamber: Data Mining. Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann Publishers, 2001
  4. Bodon Ferenc: Adatbányászati algoritmusok (elektronikusan elérhető tanulmány)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  15

  Vizsgafelkészülés

  20

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Maricza István

  tud. s.munkatárs

  TMIT

  Gáspár-Papanek Csaba

  ügyv. szakértő

  TMIT