Adatbázisok haladóknak

A tantárgy angol neve: Advanced Databases

Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 2.

Tantárgy lejárati dátuma: 2018. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök Informatikus Szak

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMAV12   2/0/0/v 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gajdos Sándor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gajdos Sándor

t. docens

BME-TMIT

Dr. Erős Levente

adjunktus

BME-TMIT

Marton József

ügyvivő szakértő

BME-TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Adatbázis-kezelési alapismeretek, alapvető programozási ismeretek, általános tájékozottság programozási nyelvekről, adatszerkezetekkel, algoritmusokkal kapcsolatos alapismeretek.
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
VITMA311 Adatbázisok (kötelező)
7. A tantárgy célkitűzése Adatbázis-kezelő rendszerek működésével, tervezésével és alkalmazásával kapcsolatos technológiai ismeretek, módszerek átadása. Áttekintés nyújtása az adatbázis-kezelés legújabb lehetőségeiről és problémáiról. A tanult ismeretek alkalmazása gyakorlati problémákra.
8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét
Kiterjesztett adatbázis-tervezés technológiái. Kiterjesztett ER-modellezés, ODL modellező nyelv és alkalmazása, multihalmazon értelmezett relációs algebra.

 2. hét
Analitikus adatbázisok, adatorientált döntéstámogatás, adattárházak, dimenziós modellezés, Kimball és Inmon elvei. Stratégiai és operatív alkalmazások. SMP és MPP megvalósítások.

 3. hét
SQL kiterjesztések. Analitikus függvények működése, szintaxisa, hatékonysági kérdései, típusok, objektumok létrehozása, kezelése, és használata adatbázisokban.

 4. hét
SQL3+, adatbázissal támogatott, perzisztenciát biztosító objektumorientált programozási technológiák.

 5. hét
Párhuzamos, elosztott adatbázisok szervezése. Szövetséges adatbázisok létrehozása, névtárak alkalmazása, metacímkék adatbázisokban, multiadatbázisok.

 6. hét
Adatbázisok integrációjának problémái és technológiái. Skálázható és felhőalapú adatbázis-kezelő rendszerek. Az igen nagy adatmennyiségek kezelésének problémái (Big Data), Google Bigtable, NoSQL, MongoDB, CouchDB.

 7. hét
Adatbázisok teljesítményének mérése és hangolása. TPC benchmarking. A hangolás szintjei, hatása a rendszer eredő teljesítményére. Bevált módszerek a teljesítmény javítására.

 8. hét
Adatbázis-platformok. Dokumentum-kezelés támogatása adatbázis-kezeléssel, intézményi dokumentum-kezelő rendszerek,

 9. hét
XML adatbázisok. A szemistrukturált adatok sajátosságai, hatékony kezelésük lehetőségei relációs adatbázisokban.

 10. hét
Média-adatbázisok és médiagazdag tartalmak problémái. A médiatartalmak kezelési technológiája, korlátai hagyományos rendszerekben.
 
11. hét
Mini és memória (IMDB)-adatbázisok. A memóriakezelés sajátosságai IMDB és DRDB esetén. IMDB alkalmazásának implikációi, területei. Oracle TimesTen, SAP HANA, Vertica

 12. hét
Mobiladatbázisok, térinformatikai, térképészeti és más helyfüggő adatbázisok problematikái és megoldásai.

 13. hét
Adatbázis-biztonság, auditálási technikák. Rendszer-, séma-, adat- és érték szintű védelmek kialakítása, sajátosságai.

 14. hét
Biztonságos keresés adatbázisokban és adatbázisban tárolt állományokban. SQL alapú hozzáférés biztonsági rései, gyakoribb támadási technikák adatbázisok ellen.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 2 óra előadás/hét
10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi

b.       A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

c.       Elővizsga: van

11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi idoszakban a pótzárthelyin pótolható.
A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek Egyeztetett időpontokban és az előadások után.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

[1]   Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan: Database System Concepts, Fifth Edition, 2005, WCB/McGraw-Hill, ISBN 0-07-295886-3

[2]   Web-en elérhető oldalak elsősorban a NoSQL körbe tartozó témák esetén

[3]   F. Travostino, J. Mambretti, G. Karmous-Edwards: Grid networks: enabling grids with advanced communication technology, John Wiley and Sons, 2006

[4]   Yannis Manopoulous, Apostolos N. Papadopoulos, Michael G. Vassilakopoulos. Spatial Databases – Technologies, Techniques, and Trends. IGI Global, 2004.

[5]   R. Bobak: Distributed and Multi-Database Systems, 1996, Artech House, Inc., ISBM 0-89006-614-0

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra 14
Felkészülés zárthelyire 8
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 10
Összesen 60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gajdos Sándor

t. docens

BME-TMIT