Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbázisok haladóknak

  A tantárgy angol neve: Advanced Databases

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2018. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök Informatikus Szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAV12   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gajdos Sándor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gajdos Sándor

  t. docens

  BME-TMIT

  Dr. Erős Levente

  adjunktus

  BME-TMIT

  Marton József

  ügyvivő szakértő

  BME-TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Adatbázis-kezelési alapismeretek, alapvető programozási ismeretek, általános tájékozottság programozási nyelvekről, adatszerkezetekkel, algoritmusokkal kapcsolatos alapismeretek.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  VITMA311 Adatbázisok (kötelező)
  7. A tantárgy célkitűzése Adatbázis-kezelő rendszerek működésével, tervezésével és alkalmazásával kapcsolatos technológiai ismeretek, módszerek átadása. Áttekintés nyújtása az adatbázis-kezelés legújabb lehetőségeiről és problémáiról. A tanult ismeretek alkalmazása gyakorlati problémákra.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét
  Kiterjesztett adatbázis-tervezés technológiái. Kiterjesztett ER-modellezés, ODL modellező nyelv és alkalmazása, multihalmazon értelmezett relációs algebra.

   2. hét
  Analitikus adatbázisok, adatorientált döntéstámogatás, adattárházak, dimenziós modellezés, Kimball és Inmon elvei. Stratégiai és operatív alkalmazások. SMP és MPP megvalósítások.

   3. hét
  SQL kiterjesztések. Analitikus függvények működése, szintaxisa, hatékonysági kérdései, típusok, objektumok létrehozása, kezelése, és használata adatbázisokban.

   4. hét
  SQL3+, adatbázissal támogatott, perzisztenciát biztosító objektumorientált programozási technológiák.

   5. hét
  Párhuzamos, elosztott adatbázisok szervezése. Szövetséges adatbázisok létrehozása, névtárak alkalmazása, metacímkék adatbázisokban, multiadatbázisok.

   6. hét
  Adatbázisok integrációjának problémái és technológiái. Skálázható és felhőalapú adatbázis-kezelő rendszerek. Az igen nagy adatmennyiségek kezelésének problémái (Big Data), Google Bigtable, NoSQL, MongoDB, CouchDB.

   7. hét
  Adatbázisok teljesítményének mérése és hangolása. TPC benchmarking. A hangolás szintjei, hatása a rendszer eredő teljesítményére. Bevált módszerek a teljesítmény javítására.

   8. hét
  Adatbázis-platformok. Dokumentum-kezelés támogatása adatbázis-kezeléssel, intézményi dokumentum-kezelő rendszerek,

   9. hét
  XML adatbázisok. A szemistrukturált adatok sajátosságai, hatékony kezelésük lehetőségei relációs adatbázisokban.

   10. hét
  Média-adatbázisok és médiagazdag tartalmak problémái. A médiatartalmak kezelési technológiája, korlátai hagyományos rendszerekben.
   
  11. hét
  Mini és memória (IMDB)-adatbázisok. A memóriakezelés sajátosságai IMDB és DRDB esetén. IMDB alkalmazásának implikációi, területei. Oracle TimesTen, SAP HANA, Vertica

   12. hét
  Mobiladatbázisok, térinformatikai, térképészeti és más helyfüggő adatbázisok problematikái és megoldásai.

   13. hét
  Adatbázis-biztonság, auditálási technikák. Rendszer-, séma-, adat- és érték szintű védelmek kialakítása, sajátosságai.

   14. hét
  Biztonságos keresés adatbázisokban és adatbázisban tárolt állományokban. SQL alapú hozzáférés biztonsági rései, gyakoribb támadási technikák adatbázisok ellen.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 2 óra előadás/hét
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi

  b.       A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c.       Elővizsga: van

  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi idoszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Egyeztetett időpontokban és az előadások után.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1]   Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan: Database System Concepts, Fifth Edition, 2005, WCB/McGraw-Hill, ISBN 0-07-295886-3

  [2]   Web-en elérhető oldalak elsősorban a NoSQL körbe tartozó témák esetén

  [3]   F. Travostino, J. Mambretti, G. Karmous-Edwards: Grid networks: enabling grids with advanced communication technology, John Wiley and Sons, 2006

  [4]   Yannis Manopoulous, Apostolos N. Papadopoulos, Michael G. Vassilakopoulos. Spatial Databases – Technologies, Techniques, and Trends. IGI Global, 2004.

  [5]   R. Bobak: Distributed and Multi-Database Systems, 1996, Artech House, Inc., ISBM 0-89006-614-0

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 14
  Felkészülés zárthelyire 8
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 10
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gajdos Sándor

  t. docens

  BME-TMIT