Adatintenzív alkalmazások technológiái

A tantárgy angol neve: Data-Intense Application Technologies

Adatlap utolsó módosítása: 2013. január 27.

Tantárgy lejárati dátuma: 2018. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak
Szabadon választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMAV08   2/0/0/v 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gajdos Sándor,
4. A tantárgy előadója

 Név: beosztás: Tanszék, Intézet:
 Dr. Gajdos Sándor t. egyetemi docens TMIT
 Imre Gábor egyetemi tanársegéd AAIT

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A tárgy felvétele a mérnök informatikus szak BSc képzésben résztvevő hallgatóinak ajánlott.

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:  Nincs tematikaütközés.

7. A tantárgy célkitűzése

Megismertetni a hallgatókat olyan eljárásokkal, fejlesztési technológiákkal, amelyek intenzív adatfelhasználásra épülő, tipikusan multifunkciós, komplex információs alkalmazások létrehozásához, hangolásához és fenntartásához hasznosak. A tárgy integráló céllal röviden bemutatja a szükséges technológiák illeszkedését és a vonatkozó szabványokat, továbbá kitér az üzemeltetéséhez kapcsolódó szempontokra is. A tantárgy technológiáit és gyakorlati példáit az Oracle összefüggő vertikális technológiai portfóliójának ide tartozó elemeivel mutatja be.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét:    Bevezetés. Fogalmak áttekintése és értelmezése: klaszterezés, redundancia, felhő. A különböző megközelítések létrehozási és működtetési erőforrás-igényei valamint költségmodelljei.

2. hét:    A köztes réteg (middleware) szerepe a szolgáltatásokban. Az információs alkalmazások architekturális kérdései.

3. hét:    Az információs alkalmazások adatbázis-használati jellemzői. Az ehhez illeszkedő SQL nyelvi ismeretek áttekintése, speciális modellezési kérdései, tekintettel az alkalmazások méret és lekérdezési komplexitás igényeire, a strukturált lekérdezési követelményekre.

4. hét:    Adatmodellek analitikus környezetekben: 3NF, dimenziós, data vault

5. hét:    Adatmodellezés SQL Developer-rel. Logikai modellezés, a relációs modell és a fizikai ábrázolás közötti összefüggés, modell-átalakítás. Gyakorlati példák.

6. hét:     A PL/SQL képességeinek bemutatása. Alapelemek, tárolt eljárások, függvények, kurzorok és a csomagok készítésének módja.

7. hét:    Adatbázis alapú információs alkalmazás fejlesztés Application Express-szel Az Application Express fejlesztői környezet funkcionalitása, az alkalmazás-fejlesztés legfontosabb lépései, képességei. A plug-in funkció, dynamic actions, AJAX képességek biztosítása.

8. hét:     A Java programozás képességeinek és az információs alkalmazások igényeinek áttekintése, megközelítések. JavaEE környezet, JavaEE szabvány. Üzleti alkalmazásokban új funkciók minél gyorsabb bevezetésének lehetőségei. Keretrendszerek.

9. hét:    A Java virtuális gép memória- és teljesítményhangolása, menedzsmentje. Diagnosztika Fogalmak, eszközök, technikák nagy teljesítményű, megbízható, valós idejű környezet biztosítására Java alkalmazások részére.

10. hét:   Az alkalmazások és adattárolási igényeik. Extrém feldolgozási, tárolási kapacitás biztosítása Java alapú megoldásokhoz. Eljárások, technológiai megoldások nagy mennyiségű adat tárolásának, visszakeresésének és gyors feldolgozásának biztosításához.

11. hét:   Adatbázis karbantartás és optimalizálás. Problémák, feladatok, módszerek. Felügyeleti és hangolási megoldások.

12. hét:   A szolgáltatásorientált architektúra (SOA) alapjai. Integrációs technológiák, a rendszerintegráció szerepe és megvalósítása SOA koncepció mentén. Enterprise Service Bus.

13. hét:  Üzleti folyamatmodellezés informatikai támogatással, szolgáltatásorientált környezetben. Módosíthatóság, hatékony üzemeltetés megvalósítása folyamatmotorok, üzleti szabály motorok alkalmazásával.

14. hét:   Felhasználói felületek. A komplex szoftver keretrendszerek felületi "interakciós" rétege, mint a felhasználói kapcsolattartás megoldása; kialakításának szempontjai, szabványokra épülő architektúra és az újrahasznosíthatóság, a vizuális megjelenés fontossága. ADF-alapú felületfejlesztési módszertan.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra előadás tanteremben
10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: a tanórák legalább 70%-ának látogatása, a tanórák tananyagából azok leadása után kiadott ellenőrző kérdések közül legalább kettő elégséges szintű teljesítése
  2. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban a hiányzó ellenőrző kérdések egyszer pótolhatók, ezen felül a pótlási héten további egy pótlási lehetőség van.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, előzetes megbeszélés alapján.

További információk: http://www.houg.hu/juniorkepzes

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Imre Gábor: Szoftverfejlesztés Java EE platformon, 2007, SZAK Kiadó, ISBN 978-9639131972
  2. Josh Juneau, Matt Arena: Oracle SQL Developer, Apress, 2010, ISBN-13: 978-1430232070
  3. Dietmar Aust at al: Expert Oracle Application Express, Apress, 2011, ISBN-13: 978-1430235125
  4. Sten E. Vesterli: Oracle ADF Enterprise Application Development, 2011, ISBN-13: 978-1849681889
  5. Thomas Erl: Service-Oriented Architecture (SOA): Concepts, Technology, and Design, 2005, Prentice Hall, ISBN: 978-0131858589
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 28
Félévközi készülés órákra 14
Felkészülés zárthelyire   8
Házi feladat elkészítése  -
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  -
Vizsgafelkészülés 10
Összesen 60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
 Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
 Dr. Magyar Gábor egyetemi docens TMIT
 Dr. Gajdos Sándor t. egyetemi docens TMIT
 Imre Gábor egyetemi tanársegéd AAIT
 Sárecz Lajos külső munkatárs Oracle Magyarország