Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatintenzív alkalmazások technológiái

  A tantárgy angol neve: Data-Intense Application Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. január 27.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2018. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak
  Szabadon választható tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAV08   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gajdos Sándor,
  4. A tantárgy előadója

   Név: beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Gajdos Sándor t. egyetemi docens TMIT
   Imre Gábor egyetemi tanársegéd AAIT

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgy felvétele a mérnök informatikus szak BSc képzésben résztvevő hallgatóinak ajánlott.

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:  Nincs tematikaütközés.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat olyan eljárásokkal, fejlesztési technológiákkal, amelyek intenzív adatfelhasználásra épülő, tipikusan multifunkciós, komplex információs alkalmazások létrehozásához, hangolásához és fenntartásához hasznosak. A tárgy integráló céllal röviden bemutatja a szükséges technológiák illeszkedését és a vonatkozó szabványokat, továbbá kitér az üzemeltetéséhez kapcsolódó szempontokra is. A tantárgy technológiáit és gyakorlati példáit az Oracle összefüggő vertikális technológiai portfóliójának ide tartozó elemeivel mutatja be.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét:    Bevezetés. Fogalmak áttekintése és értelmezése: klaszterezés, redundancia, felhő. A különböző megközelítések létrehozási és működtetési erőforrás-igényei valamint költségmodelljei.

  2. hét:    A köztes réteg (middleware) szerepe a szolgáltatásokban. Az információs alkalmazások architekturális kérdései.

  3. hét:    Az információs alkalmazások adatbázis-használati jellemzői. Az ehhez illeszkedő SQL nyelvi ismeretek áttekintése, speciális modellezési kérdései, tekintettel az alkalmazások méret és lekérdezési komplexitás igényeire, a strukturált lekérdezési követelményekre.

  4. hét:    Adatmodellek analitikus környezetekben: 3NF, dimenziós, data vault

  5. hét:    Adatmodellezés SQL Developer-rel. Logikai modellezés, a relációs modell és a fizikai ábrázolás közötti összefüggés, modell-átalakítás. Gyakorlati példák.

  6. hét:     A PL/SQL képességeinek bemutatása. Alapelemek, tárolt eljárások, függvények, kurzorok és a csomagok készítésének módja.

  7. hét:    Adatbázis alapú információs alkalmazás fejlesztés Application Express-szel Az Application Express fejlesztői környezet funkcionalitása, az alkalmazás-fejlesztés legfontosabb lépései, képességei. A plug-in funkció, dynamic actions, AJAX képességek biztosítása.

  8. hét:     A Java programozás képességeinek és az információs alkalmazások igényeinek áttekintése, megközelítések. JavaEE környezet, JavaEE szabvány. Üzleti alkalmazásokban új funkciók minél gyorsabb bevezetésének lehetőségei. Keretrendszerek.

  9. hét:    A Java virtuális gép memória- és teljesítményhangolása, menedzsmentje. Diagnosztika Fogalmak, eszközök, technikák nagy teljesítményű, megbízható, valós idejű környezet biztosítására Java alkalmazások részére.

  10. hét:   Az alkalmazások és adattárolási igényeik. Extrém feldolgozási, tárolási kapacitás biztosítása Java alapú megoldásokhoz. Eljárások, technológiai megoldások nagy mennyiségű adat tárolásának, visszakeresésének és gyors feldolgozásának biztosításához.

  11. hét:   Adatbázis karbantartás és optimalizálás. Problémák, feladatok, módszerek. Felügyeleti és hangolási megoldások.

  12. hét:   A szolgáltatásorientált architektúra (SOA) alapjai. Integrációs technológiák, a rendszerintegráció szerepe és megvalósítása SOA koncepció mentén. Enterprise Service Bus.

  13. hét:  Üzleti folyamatmodellezés informatikai támogatással, szolgáltatásorientált környezetben. Módosíthatóság, hatékony üzemeltetés megvalósítása folyamatmotorok, üzleti szabály motorok alkalmazásával.

  14. hét:   Felhasználói felületek. A komplex szoftver keretrendszerek felületi "interakciós" rétege, mint a felhasználói kapcsolattartás megoldása; kialakításának szempontjai, szabványokra épülő architektúra és az újrahasznosíthatóság, a vizuális megjelenés fontossága. ADF-alapú felületfejlesztési módszertan.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra előadás tanteremben
  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: a tanórák legalább 70%-ának látogatása, a tanórák tananyagából azok leadása után kiadott ellenőrző kérdések közül legalább kettő elégséges szintű teljesítése
  2. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a hiányzó ellenőrző kérdések egyszer pótolhatók, ezen felül a pótlási héten további egy pótlási lehetőség van.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, előzetes megbeszélés alapján.

  További információk: http://www.houg.hu/juniorkepzes

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Imre Gábor: Szoftverfejlesztés Java EE platformon, 2007, SZAK Kiadó, ISBN 978-9639131972
  2. Josh Juneau, Matt Arena: Oracle SQL Developer, Apress, 2010, ISBN-13: 978-1430232070
  3. Dietmar Aust at al: Expert Oracle Application Express, Apress, 2011, ISBN-13: 978-1430235125
  4. Sten E. Vesterli: Oracle ADF Enterprise Application Development, 2011, ISBN-13: 978-1849681889
  5. Thomas Erl: Service-Oriented Architecture (SOA): Concepts, Technology, and Design, 2005, Prentice Hall, ISBN: 978-0131858589
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 28
  Félévközi készülés órákra 14
  Felkészülés zárthelyire   8
  Házi feladat elkészítése  -
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  -
  Vizsgafelkészülés 10
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Magyar Gábor egyetemi docens TMIT
   Dr. Gajdos Sándor t. egyetemi docens TMIT
   Imre Gábor egyetemi tanársegéd AAIT
   Sárecz Lajos külső munkatárs Oracle Magyarország