Építsünk IP telefont!

A tantárgy angol neve: Let's build an IP Phone

Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 21.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak
Mérnök informatikus szak
szabadon választható tantárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMAV00   2/2/0/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sonkoly Balázs,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Sonkoly Balázs adjunktusBME- TMIT
Moldován István mérnökBME-ETIK
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatók megismerkednek az IP telefonok építőelemeivel, azok működésével és ugyanakkor a kapcsolódó protokollokkal és szoftver komponensekkel. A tárgy nemcsak elméleti, de gyakorlati tudást is ad, a gyakorlatok során a hallgatók összeállítanak egy működő IP telefont. Megszerezhető képességek: VoIP eszközök alapos ismerete, beágyazott rendszerekkel való fejlesztés.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. VoIP bevezető
  Bevezetés az IP telefóniába, alapvető ismeretek átismételése.
 2. Hang feldolgozás
  Hálózati eszközök belső felépítése. Főbb komponensek, beágyazott vezérlők, hangfeldolgozó egység, hálózati interfész.
 3. Gyakorlat: hang mintavételezés, A/D konverzió, alapvető feldolgozás analóg és digitális módon, elterjedt codec áramkörök
 4. Hang kódolók
  Hang kódolási eljárások, tulajdonságok, megvalósítás. G.711, G.729, GSM. Adatformátumok, keretezés csomagokba.
 5. Gyakorlat: Kódolók vizsgálata. Minőség, processzorigény.
 6. Hang kódolás DSP-vel
  Kódolás megvalósításának kérdései DSP segítségével.
 7. Gyakorlat: egyszerű kódoló megvalósítása DSP-vel (G.711 vagy ADPCM)
 8. Visszhang szűrés, hang javítási technikák
  Visszhang szűrés megvalósítása, Packet Loss Concealment, Jitter buffer
 9. Gyakorlat: visszhang szűrés megvalósítása a DSP-n
 10. A beágyazott processzor és kapcsolódás a hálózat felé
  VoIP telefon központi egységének feladatai, követelmények, megvalósítási alternatívák.
 11. Gyakorlat: a beágyazott fejlesztő eszköz és környezet megismerése, élesztése
 12. Operációs rendszer a beágyazott processzoron
  Operációs rendszer lehetőségek, beágyazott Linux, hálózati interfészek
 13. Gyakorlat: Linux élesztés, hálózati interfészek konfigurálása
 14. Az RTP alapú média folyam előállítása
  Az RTP/RTCP protokollok, a kódolt hang csomagolása, küldése/fogadása, socket szintű programozás
 15. Gyakorlat: az RTP küldő/fogadó szoftver fejlesztése 1
 16. Gyakorlat: az RTP küldő/fogadó szoftver fejlesztése 2 - folytatás
 17. Jelzési protokollok
  Bevezetés a jelzési protokollok megvalósításába. H323, SIP. Működés, feladatok, alapvető üzenetek.
 18. Gyakorlat: Jelzési protokollok vizsgálata
 19. Nyílt forrású VoIP stack implementációk.
  VoIP szoftver komponensek megismerése, nyílt forrású könyvtárak használata. pjsip.
 20. Gyakorlat: PJSip stack illesztése 1
 21. Gyakorlat: PJSip stack illesztése 2
 22. Gyakorlat: Billentyűzet, buzzer illesztése
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

2 óra előadás, 2 óra gyakorlat

10. Követelmények

Házi feladat elkészítése a vizsgaidőszakig.

11. Pótlási lehetőségek

A házi feladat a pótlási időszakban is leadható.

12. Konzultációs lehetőségek

A félév, illetve vizsgaidőszak során a hallgatóknak lehetőségük van az előadóval előre egyeztetett időpontban konzultálni.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

PJSIP Developer's Guide (PDF) http://www.pjsip.org/release/0.5.4/PJSIP-Dev-Guide.pdf
Karim Yaghmour, Building Embedded Linux Systems, O'Reilly Media, 2003.
Theodore Wallingford, VoIP Hacks. Tips & Tools for Internet Telephony, O'Reilly Media, 2005.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra24
Felkészülés zárthelyire -
Házi feladat elkészítése40
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása -
Vizsgafelkészülés -
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Sonkoly Balázs adjunktus BME-TMIT
Moldován István mérnök BME-ETIK