Szakmai gyakorlat

A tantárgy angol neve: Internship

Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 14.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 

 

Mérnök Informatikus Alapszak

BSc képzés

 

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMAS13   0/0/0/a 0  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Németh Géza,
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A mérnök informatikus szakon oktatott szakmai ismeretek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
  1. a kari kezelésű tantárgyat kell felvenni, ha a hallgató még nincs szakirányon;
  2. a hallgató szakirányának, ezen belül ágazatának (ha van ilyen) megfelelő tantárgyat kell általában felvennie, ha már szakirányon van.
7. A tantárgy célkitűzése

A szakmai gyakorlat általános célja, hogy a hallgatók alapvető ismereteket szerezzenek a szakirányuknak megfelelő gyakorlati villamosmérnöki feladatokból, megismerkedjenek egy vállalat szervezeti és szakmai felépítésével, valós körülmények között készüljenek későbbi mérnöki munkájukra. A hat hetes szakmai gyakorlat során a hallgatók a tanszéki és vállalati konzulens által meghatározott feladatot oldanak meg. Feladatuk kapcsolódhat szakdolgozatukhoz, TDK dolgozatukhoz, önálló labor feladatukhoz, de azoktól jól elkülöníthetőnek kell lennie.

8. A tantárgy részletes tematikája

A gyakorlat során a gazdálkodó szervezet, illetve a vállalati konzulens által meghatározott, részletesen specifikált feladatot kell megoldani. A konkrét teendőkről a szakmai gyakorlat lebonyolításra vonatkozó szabályzat rendelkezik.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Hat hét (harminc munkanap) kiméretű, az oktatási intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlati munka. A lehetséges helyszínekről és időpontokról a szakmai gyakorlat lebonyolításra vonatkozó szabályzat rendelkezik

A tantárgy felvételének módja a következő:

  1. a szorgalmi időszakban végzett gyakorlat esetében a tantárgyat az adott félévben kell felvenni;
  2. nyári időszakban végzett szakmai gyakorlat esetében a tantárgyat az azt követő őszi félévben kell felvenni.
10. Követelmények

A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt a vállalati konzulens felügyelete és irányítása mellett dolgoznak. A munkakezdésre, befejezésre a vállalati munkarend előírásai a mértékadók. A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt napra lebontott munkanaplót vezetnek. A munkanapló hitelességét a szakmai gyakorlat végén a vállalati konzulens aláírásával igazolja.

A szakmai gyakorlat végén a hallgatók írásos beszámolót készítenek. A beszámoló a BME bármely oktatási nyelvén megírható (magyar, angol, francia, német és orosz nyelven), függetlenül attól, hogy a szakmai gyakorlat mely országban valósult meg, amennyiben a tanszéki/kari felelős ehhez előzetesen hozzájárul. A beszámolót a vállalati konzulens aláírásával igazolja, a munkáról rövid értékelést készít. A munkanaplót, a beszámolót és az értékelést arra a tanszékre kell benyújtani, amely a témát kiírta. A beadási határidőt a tanszéki szakmai gyakorlati felelős határozza meg, figyelembe véve az egyetemi munkarendet (pl. nyári leállás).

11. Pótlási lehetőségek

Bármely okból (hiányzás, el nem fogadott beszámoló) sikertelen szakmai gyakorlat a következő szakmai gyakorlat ciklusban pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

A szakmai gyakorlatot és a beszámoló elkészítését a vállalati konzulens irányítja. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell. Tanszéki konzulens a kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; vállalati konzulens egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen240
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Németh PálEgyetemi adjunktusElektronikai Technológia
Kari Tanács Oktatási Bizottsága