Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Információs rendszerek üzemeltetése

  A tantárgy angol neve: Information Systems Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. április 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  BSc, Mérnök informatikus szak, Kötelezően választható szakmai tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAD01   2/0/2/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Adamis Gusztáv,
  4. A tantárgy előadója Dr. Adamis Gusztáv t. egy. doc., mestertanár, TMIT
  Dr. Magyar Gábor, egy. docens, TMIT
  Dr. Orosz Péter egy. docens, TMIT
  Dr. Varga Pál, egy. docens, TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Komunikációs hálózatok
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Kötelező
  Ajánlott Komunikációs hálózatok
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja az összetett, hálózatba kapcsolt információs rendszerek működtetési és rendszer-adminisztrációs feladatainak megismertetése. A tantárgy rendszer-szemléletű áttekintést ad az információs rendszerek üzemeltetési feladatairól, beleértve a legáltalánosabb IT szolgáltatásokat. Bemutatjuk az IT üzemeltetést megalapozó általános szabványokat.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. Bevezetés: az információs rendszerek kialakulásának fő lépései, az üzemeltetés feladatai. Rendszer-adminisztrátori feladatok. Motivációs esettanulmány. A laborgyakorlattal kapcsolatos tudnivalók áttekintése.
  2. Linux-alapú rendszerek adminisztrációja. Alapvető rendszergazdai feladatok, account-kezelés, file-rendszer kezelés, tűzfal-konfiguráció, bash scripting. Apache web-szerver konfiguráció és üzemeltetés. Rendszer-felügyelet a monit segítségével.
  3. Az üzemeltetési feladatok és a hálózati ismeretek összefüggései. IT hálózati elemek, hálózatba illesztés, (IP címek, címosztályok, DHCP, ARP, RARP, NAT(P), DNS), hálózati topológiák, VPN, demarkációs pontok, hálózati térképek.
  4. Az informatikai infrastruktúra és üzemeltetési feladatai. Gépcsaládok, szerverek jellemzői és üzemeltetési feladatai. Homogén és heterogén rendszerek. Szerverek energia ellátása. Redundancia. Frissítések tervezése, ütemezése, tesztelése. Példák, karbantartási ablak, méretezés. Felhasználói elemek üzemeltetési feladatai vállalati környezetben.
  5. Adatgazdálkodás, adattárolás, tárolók. Hierarchikus tároló kezelés. Diszk-tárolás megbízhatósága. Flash tömbök. Adattároló architektúrák (Internal/external DAS, adattárolók konszolidációja, SAN, Fibre Channel, NAS, NAS protokollok, IP SAN).
  6. Volume copy, flash copy. Tárterület virtualizáció. Tároló menedzsment és feladatai.
  Adatmentés és helyreállítás. Mentőrendszerek. Adatmentési stratégiák: inkrementális, differenciális, progresszív. Kollokáció. LAN-free és zero-down-time mentés. Biztonságos tárolás.
  7. Archiválás. Mentés tervezése, méretezési feladatok. A műveletek felügyelete és riportolása.
  8. Adatközpontok. Klasszikus, multi-tier architektúra. Túlméretezés. Példák, kétszintű és háromszintű adatközponti kialakításra. Fat tree topológia. Spine and leaf architekúra. Feszítőfa irányítási algoritmus ás korlátai. Többszörös útvonalak figyelembevétele. Nagyteljesítményű clusterek. Demilitarizált zónák. Webszerverek. Adatközpontok belső, funkcionális kialakítása. Adatközponti szolgáltatások.
  9. Virtualizáció és felhő IT. A felhő IT alapelvei, kategóriái, jellemzői. A migráció kérdései. Együttműködtethetőség. Szabványosítás (UCI, OCCI). Megoldási alternatívák előny-kockázat megfontolásai. Monitoring.
  10. Az üzemeltetés felügyeleti rendszerei. End-to-end nézet. QoS, QoE. Hálózatfelügyeleti módszerek. Forgalom-monitorozás, forgalmi adatok feldolgozása, szolgáltatás-szintű elemzés, hibamenedzsment. Távközlési Menedzselő Hálózat (TMN), TMN FCAPS.
  11. Szolgáltatások üzemeltetése: általános kívánalmak és elvárások. A legfontosabb üzemeltetési alaptevékenységek. IT szolgáltatások megtervezése, beüzemelése, fejlesztése, felügyelete, karbantartása, támogatása. Centralizáció és szabványok. A BYOD elv következményei a szolgáltatások üzemeltetésében. e-mail szolgáltatás üzemeltetési feladatai.
  12. Távoli hozzáférés szolgáltatás. Vállalati internet hozzáférés,VNC, RAS, és web-alapú technológiák. Nyomtatás, hálózati nyomtatás protokollok, formátumok, elterjedt megoldások. Szinkronizációs problémák, Cloud office.
  13. WiFi üzemeltetés: SOHO és enterprise WiFi üzemeltetés. Beltéri és kültéri infrastruktúra, lefedettség, rádiós paraméterek, felhasználók száma. Központosított vállalati WiFi infrastruktúra: hitelesítés és hozzáférés-szabályozás, BYOD, WPA2-Enterprise konfigurációs kérdései, L2 roaming technológiák, valamint konfigurációs lehetőségek áttekintése.
  14. Szabványok IT eszközök üzemeltetéséhez (IPMI, DMI, WBEM). Az IT infrastruktúra elemeinek közös információs modellje. (CIM, MOF). Szolgáltatási szintű üzemeltetés, SLA követelmények. ITIL.

  A gyakrlatok/laborok részletes tematikája:

  A tárgyban elvégzendő laboratóriumi feladatok :
  - Linux rendszerek üzemeltetése (jelenléti)
  --- Linux felhasználókezelés, MySQL adminisztráció,
  --- Linux webkiszolgáló konfiguráció héjprogramozása - scripting, teljesítmény- és hiba-menedzsment (monit).
  - Hálózati eszköz-konfiguráció (távolléti)
  --- Hálózati eszköz-konfiguráció a „nyers vastól" a biztonsági zónákkal védett alhálózati beállításokig.
  --- Hálózati eszköz-konfiguráció statikus és dinamikus útvonal-választási beállításokkal,
  --- Hálózati eszköz tesztelési feladatok.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy anyagát a heti 2 óra előadáson elhangzottak és ezen túl a segédletként, önálló feldolgozásra kiadott írásos anyag fedik le. A laboratóriumi gyakorlatokon gyakorlatvezető segítségével történik a feladatmegoldás, az általunk biztosított munkakörnyezetekben. A laboratóriumi gyakorlatok egy részét jelenléti formában kell teljesíteni, más részét online formában (lásd az előző pontban).
  10. Követelmények Szorgalmi időszakban: 2 összegző teljesítményértékelés legalább elégséges teljesítése (a 2 teljesítményértékelés összpontszáma legalább 50%-ának elérése) és a laboratóriumi foglalkozások mérésvezető által elfogadott teljesítése (az elfogadás feltételei: az adott laboron való részvétel, a labor ideje alatt az elvárt eredmények bemutatása a mérésvezetőnek, valamint a sikerességet dokumentáló jegyzőkönyv eljuttatása a megadott elektronikus címre vagy tárhelyre). A félévközi érdemjegy, valamennyi laboratóriumi feladat sikeres teljesítése esetén a két (egyenként is sikeres) összegző teljesítményértékelés osztályzatának számtani átlaga. Akár egyetlen nem teljesített laboratóriumi feladat esetén is az érdemjegy sikeres összegző teljesítményértékelésekkel is elégtelen.
  Vizsgaidőszakban: -
  11. Pótlási lehetőségek Az összegző teljesítményértékelések összevont pótlására egy alkalommal a szorgalmi időszakban (pótZH) van lehetőség. A laboratóriumi feladatok pótlása csak a szorgalmi időszakban lehetséges. A laboratóriumi feladatok elvégezésére a jelentkezés és a beosztás módját előadáson ismertetjük. E beosztástól való eltérés csak a tárgyfelelőssel való előzetes egyeztetés alapján lehetséges. Nem teljesített, vagy elégtelen eredmény miatt el nem fogadott laboratóriumi feladat pótlása a félév végén erre kijelölt időpontokban lehetséges. A félév során egyetlen laboratórium-pótlási lehetőség van (vagy elmaradt Linux menedzsment, vagy elmaradt hálózati eszköz laborfeladatok pótlása).
  12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint, a tárgy előadójával egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A BME VIK Teams „20xx Információs rendszerek üzemeltetése” csapat általános és labor csatornáiban közzétett segédletek The Practice of System Administration, by Thomas A. Limoncelli et al; Addison-Wesley Professional; 3. edition (2016) ISBN-13: 978-0321919168 Information Storage and Management: Storing, Managing, and Protecting Digital Information in Classic, Virtualized, and Cloud Environments; Wiley; 2 edition; ISBN-13: 978-1118094839 Nemeth, Snyder, Hein, Whaley: UNIX and Linux System Administration Handbook, Prentice Hall, 2010, ISBN-10: 0131480057, ISBN-13: 978-0131480056
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire38
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása42
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Adamis Gusztáv t. egy. doc., mestertanár TMIT
  Dr. Magyar Gábor egy. docens TMIT
  Dr. Orosz Péter egy. docens TMIT
  Dr. Varga Pál egy. docens TMIT

  IMSc tematika és módszer A második zárthelyin és annak pótlásán emelt szintű többletfeladatok teljesíthetők IMSc pontokért. Önkéntesen egy további emelt szintű félévi feladat választható a tárgy tematikájához kötődő témakörben.
  IMSc pontozás Legfeljebb 25 iMSc pont szerezhető hallgatónként az alábbiak szerint:
  1. Sikeresen megoldott többletfeladat zárthelyin (vagy a pótlásán): max. 10 IMSc pont. A többletfeladatokat csak akkor értékeljük, ha az összes többi feladat alapján jelest szerzett a hallgató az adott számonkérésen.
  2. Az önkéntes emelt szintű félévi feladat értékelése alapján max. 15 IMSc pont. Az emelt szintű feladatot csak akkor értékeljük, ha a félévi követelmények alapján jelest szerzett a hallgató.
  Az IMSc pontokat az IMSc programban részt nem vevő hallgatók is elnyerhetik a fentiek szerint.