Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózati technológiák és alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Network Technologies and Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. július 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök Szak

  Infokommunikációs rendszerek szakirány 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAC05 5 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vida Rolland,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.tmit.bme.hu/vitmac05
  4. A tantárgy előadója

   

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vida Rolland

  egyetemi docens

  TMIT

  Moldován István

  óraadó

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Infokommunikáció

   

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ((Szakirany("AVINmultimed", _) VAGY
  Szakirany("AVINinfokomm", _) VAGY
  Szakirany("AVINnagyfr", _) VAGY
  Szakirany("AVImédia", _) VAGY
  Szakirany("AVIinfokom", _) VAGY
  Szakirany("AVIfrekv", _) )VAGY
  Szakirany("VIABV-INFSYS", _) )


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMA341" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMA341", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező:

  ((Szakirany("AVINmultimed", _) VAGY 
  Szakirany("AVINinfokomm", _) VAGY 
  Szakirany("AVINnagyfr", _) VAGY
  Szakirany("AVImédia", _) VAGY
  Szakirany("AVIinfokom", _) VAGY
  Szakirany("AVInagyfr", _) )

  VAGY Training.code=("5NAA7") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "
  BMEVITMA341" , "jegy" , _ ) >= 2 
  VAGY 
  TárgyEredmény("
  BMEVITMA341", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Infokommunikáció

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzése egyfelől megismertetni a hallgatókat a különböző aktuálisan használt és jövőbe mutató vezetékes hozzáférési technológiák működési elveivel, leginkább az adatkapcsolati rétegre koncentrálva. Másfelől cél a hálózati rétegbeli kommunikáció alapelveinek bemutatása, mind a vezetékes, mind a vezeték nélküli hálózatokra kiterjedően, különös hangsúlyt fektetve az útvonalválasztási algoritmusokra illetve a csoportos kommunikációra (multicast). Végül cél a szállítási rétegbeli legismertebb protokollok bemutatása is, illetve kitekintést nyújtani a kommunikációs hálózatok jövőbeli fejlődési irányaira.

   

  A tantárgyat sikeresen teljesítő hallgató képes lesz:

  ·         (K3) összehasonlítani különböző vezetékes hozzáférési technológiákat, műszaki és gazdasági szempontból;

  ·         (K2) megérteni a különböző útválasztási algoritmusok működési alapelveit;

  ·         (K2) megérteni a csoportos kommunikáció céljait és megvalósítási lehetőségeit, különböző rétegekben;

  ·         (K2) megérteni a legismertebb szállítási rétegbeli protokollok működését;

   

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét. Vezetékes hozzáférési hálózati technológiák – bevezető. Különböző DSL megoldások: ADSL(2+), VDSL(2), Gigabit DSL.

  2. hét. Kábelnet – architektúra, spektrumkiosztás, versenyhelyzetes feltöltés szabályozása, szabványosítás. DOCSIS (1.0 – 3.1).

  3. hét. Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Terabit Ethernet, Metro Ethernet.

  4. hét. Spanning Tree Protocol, RSTP, MSTP.   

  5. hét. Optikai hálózatok: FTTC, FTTH, passzív ás aktív architektúra.

  6. hét. Kommunikáció a hálózati rétegben. IPv4 címzés, subnetting, virtuális magánhálózatok.

  7. hét. IPv6 címzés, fejlécek, áttérési stratégiák.

  8. hét. Útvonalválasztás: távolság-vektor alapú (RIP). kapcsolat-állapot alapú (OSPF).

  9. hét. Tartományok közötti útvonalválasztás, a BGP protokoll. Az MPLS protokoll.

  10. hét. Csoportos kommunikáció – IP Multicast. Csoportmenedzsment protokollok (IGMP, MLD).

  11. hét. Multicast útválasztó protokollok (DVMRP, MOSPF, PIM).  IP Multicast vs Applications Layer Multicast – előnyök, hátrányok. Anycast.

  12. hét. A szállítási réteg. A TCP protokoll működése, megbízható átvitel, torlódás-vezérlés.

  13. hét. Különböző TCP változatok. Az UDP protokoll és alkalmazásai.

  14. hét. Kitekintés a kommunikációs hálózatok jövőbeni megoldásaira (SDN, cloud communication, fog networking, a jövő internete, tárgyak internete).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A heti 3 órát 2 óra előadásra és 1 óra gyakorlatra bontjuk. A gyakorlati részben konkrét esettanulmányokat végzünk majd, a különböző technológiákhoz, átviteli megoldásokhoz, kommunikációs protokollokhoz és hálózati alkalmazásokhoz kapcsolódóan.

   

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 1 (nagy) ZH, 1 pótlási lehetőség az utolsó tanulmányi héten, második pótlási lehetőség a pótlási héten. A félév lezárásához (aláíráshoz) szükséges követelmény: a ZH-nak vagy a pótlásnak legalább elégséges (2) szintű teljesítése;

  A vizsgaidőszakban: a tárgyban írásbeli vizsgát tartunk.

  Elővizsga: megállapodás szerint.

   
  11. Pótlási lehetőségek

  Kijelölt időpontban

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach (6th Edition), 2012.

  Kevin R. Fall, W. Richard Stevens, TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols (2nd Edition), Addison-Wesley Professional Computing Series, 2011.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Félévközi készülés előadásokra

  14

  Félévközi készülés gyakorlatokra

  14

  Felkészülés zárthelyire

  16

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  Vizsgafelkészülés

  34

  Összesen

  120

   
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vida Rolland

  egyetemi docens

  TMIT

  IMSc tematika és módszer

  1. A tantárgy részét képező gyakorlatokon emelt szintű többletfeladatok teljesíthetőek IMSc pontokért. 

   

  2. A zárthelyin, azok pótlásain és a vizsgákon emelt szintű többletfeladatok teljesíthetőek IMSc pontokért.

   

  3. Egyeztetett időpontban egy további, önkéntesen választható, emelt szintű foglalkozást biztosítunk, ahol a tárgy tematikájához szorosan kötődő, időszerű kutatási és fejlesztési problémákat és azok megoldásait ismertetjük. A cél az érdeklődő (elsősorban, de nem kizárólag IMSc-s) hallgatók motivációja a képzésük folytatására az MSc-n túl a PhD képzés keretei között.

  IMSc pontozás

  Legfeljebb 20 IMSc pont szerezhető hallgatónként az alábbiak szerint:

   

  1. Sikeresen teljesített emelt szintű gyakorlati feladatokért: max. 12 IMSc pont (három gyakorlaton, gyakorlatonként 4 IMSc pont).

   

  2. Sikeresen megoldott többletfeladat ZH-n (vagy a pótlásán): max. 4 IMSc pont. A többletfeladatokat csak akkor értékeljük, ha az összes többi feladat alapján jelest szerzett a hallgató az adott számonkérésen.

   

  3. Sikeresen megoldott többletfeladat vizsgán: max. 4 IMSc pont. A többletfeladatokat csak akkor értékeljük, ha az összes többi feladat alapján jelest szerzett a hallgató az adott számonkérésen.

   

  Az IMSc pontokat az IMSc programban részt nem vevő hallgatók is elnyerhetik a fentiek szerint.