Infokommunikáció laboratórium 1

A tantárgy angol neve: Infocommunications Laboratory I.

Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 8.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök-informatikus Szak
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMAC04 6 0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sonkoly Balázs,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Sonkoly Balázs, PhD egyetemi adjunktus Távközlési és Médiainformatikai Tanszék 
Dr. Fazekas Péter, PhD tudományos munkatárs Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Infokommunikációs hálózatok, alkalmazások
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMINinfokommHIT", _) VAGY
Szakirany("AMINinfokommTMIT", _) VAGY
Szakirany("AMIinfokom", _) VAGY
Szakirany("AMImédiainf", _) VAGY
Szakirany("AMImédiatech", _) VAGY
Szakirany("AMImob", _)

VAGY Szakirany("VIABI-INFC", _) )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMA366" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMA366", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIHIA319" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIA319", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVITMA379" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMA379", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIHIA323" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIA323", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVITMAC08" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMAC08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
Kommunikációs hálózatok 1-2
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, mérési feladatok megoldásával.
8. A tantárgy részletes tematikája

A tárgyban elvégzendő mérések tematikája az alábbi témakörökből kerül ki.

A Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken (TMIT) elvégzendő mérések:

  • Linux rendszerek, OpenWRT alapú eszközök, hálózatkezelés, IP alapok
Ismerkedés a laboratóriumi hálózati környezettel, eszközökkel és szoftverekkel. Egyszerű hálózatok építése, konfigurálása, tesztelése.
  • Hálózati funkciók és szoftver segédeszközök, hálózatmenedzsment, Python script nyelv
Hálózati funkciók gyakorlati alkalmazása, vizsgálata, a szükséges szoftver segédeszközök használatának elsajátítása, a Python script nyelv alkalmazása hálózatmenedzsment feladatokra.
  • Software-Defined Networking (SDN), OpenFlow hálózatok
SDN koncepció megismerése, OpenFlow hálózatok konfigurálása, kontroller alkalmazások programozása (pl. POX platformon).
  • Hálózatvirtualizáció, hálózati funkciók virtualizálása (NFV), hatékony csomagkezelés szoftver környezetben
Virtuális hálózatok létrehozása, konfigurálása, új hálózati funkciók szoftveres implementálása (pl. Click) és gyorsítási lehetőségek áttekintése (pl. Netmap, DPDK).

A Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken (HIT) elvégzendő mérések:

  • Mobilitás menedzsment eljárások
A hallgatók valósághű szimulációk segítségével vizsgálják a mobil hálózatokben megvalósítható mobilitás-menedzsment eljárások teljesítőképességét és korlátait.
  • Mobilitás támogatás az Internet Protokollban
A hallgatók valósághű szimulációs vizsgálatokkal vagy valós tesztkörnyezetben részletesen megismerik az IP protokoll mobilitás-támogatási funkcióit, ezek működését és teljesítőképességét.
  • Valós teszthálózati mérések
Egy valós hálózatban a hallgatók tanulmányozzák a kommunikációhoz szükséges folyamatokat, üzenetváltásokat, illetve ezek konfigurációinak hatását vizsgálják.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az oktatás a Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken (TMIT) és a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken (HIT) történik 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során minden hallgató részt vesz a laborbemutatkozáson és a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódóan mérési gyakorlatokat végez mindkét tanszéken. A mérések mérőcsoportokban történnek a félév elején kihirdetett beosztás szerint.


A mérésekre az elektronikusan elérhető segédletekből kell felkészülni. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.


A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérések elvégzésekor mérési jegyzőkönyvet kell beadni.


Az osztályzás az ellenőrző kérdésekre adott válaszok, a gyakorlaton végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik a 10. pont szerint.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz szerint kerekített átlaga adja.


A végzett mérések osztályzását az alábbiak szerint végezzük.

A mérés megkezdésének feltétele az ellenőrző kérdésekből álló belépő min. 60 %‑os teljesítése. Ez a méréstől függően beszámíthat a mérés értékelésébe is.


Az egyes mérések értékelése:

Az osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes

Az osztályzatot javító tényezők: Fakultatív feladatok elvégzése.

Az osztályzatot rontó tényezők: Hiányzó vagy hibás mérési eredmények.

11. Pótlási lehetőségek Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet a félév során egyeztetett időpontban. A félév során egy pót/javító mérés elvégzésére van lehetőség.
12. Konzultációs lehetőségek A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérések anyagát a bevezető előadás és a mérési segédletek tartalmazzák.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra16
Felkészülés zárthelyire-
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása16
Vizsgafelkészülés-
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Sonkoly Balázs, PhD egyetemi adjunktus Távközlési és Médiainformatikai Tanszék 
Dr. Gulyás András, PhDegyetemi adjunktusTávközlési és Médiainformatikai Tanszék 
Németh Feliciántudományos segédmunkatársTávközlési és Médiainformatikai Tanszék
Dr. Fazekas Péter, PhD tudományos munkatárs Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék