Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikáció laboratórium 1

  A tantárgy angol neve: Infocommunications Laboratory I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök-informatikus Szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAC04 6 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sonkoly Balázs,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Sonkoly Balázs, PhD egyetemi adjunktus Távközlési és Médiainformatikai Tanszék 
  Dr. Fazekas Péter, PhD tudományos munkatárs Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Infokommunikációs hálózatok, alkalmazások
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMINinfokommHIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINinfokommTMIT", _) VAGY
  Szakirany("AMIinfokom", _) VAGY
  Szakirany("AMImédiainf", _) VAGY
  Szakirany("AMImédiatech", _) VAGY
  Szakirany("AMImob", _)

  VAGY Szakirany("VIABI-INFC", _) )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMA366" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMA366", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHIA319" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIA319", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVITMA379" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMA379", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHIA323" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIA323", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVITMAC08" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMAC08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Kommunikációs hálózatok 1-2
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, mérési feladatok megoldásával.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgyban elvégzendő mérések tematikája az alábbi témakörökből kerül ki.

  A Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken (TMIT) elvégzendő mérések:

  • Linux rendszerek, OpenWRT alapú eszközök, hálózatkezelés, IP alapok
  Ismerkedés a laboratóriumi hálózati környezettel, eszközökkel és szoftverekkel. Egyszerű hálózatok építése, konfigurálása, tesztelése.
  • Hálózati funkciók és szoftver segédeszközök, hálózatmenedzsment, Python script nyelv
  Hálózati funkciók gyakorlati alkalmazása, vizsgálata, a szükséges szoftver segédeszközök használatának elsajátítása, a Python script nyelv alkalmazása hálózatmenedzsment feladatokra.
  • Software-Defined Networking (SDN), OpenFlow hálózatok
  SDN koncepció megismerése, OpenFlow hálózatok konfigurálása, kontroller alkalmazások programozása (pl. POX platformon).
  • Hálózatvirtualizáció, hálózati funkciók virtualizálása (NFV), hatékony csomagkezelés szoftver környezetben
  Virtuális hálózatok létrehozása, konfigurálása, új hálózati funkciók szoftveres implementálása (pl. Click) és gyorsítási lehetőségek áttekintése (pl. Netmap, DPDK).

  A Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken (HIT) elvégzendő mérések:

  • Mobilitás menedzsment eljárások
  A hallgatók valósághű szimulációk segítségével vizsgálják a mobil hálózatokben megvalósítható mobilitás-menedzsment eljárások teljesítőképességét és korlátait.
  • Mobilitás támogatás az Internet Protokollban
  A hallgatók valósághű szimulációs vizsgálatokkal vagy valós tesztkörnyezetben részletesen megismerik az IP protokoll mobilitás-támogatási funkcióit, ezek működését és teljesítőképességét.
  • Valós teszthálózati mérések
  Egy valós hálózatban a hallgatók tanulmányozzák a kommunikációhoz szükséges folyamatokat, üzenetváltásokat, illetve ezek konfigurációinak hatását vizsgálják.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás a Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken (TMIT) és a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken (HIT) történik 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során minden hallgató részt vesz a laborbemutatkozáson és a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódóan mérési gyakorlatokat végez mindkét tanszéken. A mérések mérőcsoportokban történnek a félév elején kihirdetett beosztás szerint.


  A mérésekre az elektronikusan elérhető segédletekből kell felkészülni. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.


  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérések elvégzésekor mérési jegyzőkönyvet kell beadni.


  Az osztályzás az ellenőrző kérdésekre adott válaszok, a gyakorlaton végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik a 10. pont szerint.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz szerint kerekített átlaga adja.


  A végzett mérések osztályzását az alábbiak szerint végezzük.

  A mérés megkezdésének feltétele az ellenőrző kérdésekből álló belépő min. 60 %‑os teljesítése. Ez a méréstől függően beszámíthat a mérés értékelésébe is.


  Az egyes mérések értékelése:

  Az osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes

  Az osztályzatot javító tényezők: Fakultatív feladatok elvégzése.

  Az osztályzatot rontó tényezők: Hiányzó vagy hibás mérési eredmények.

  11. Pótlási lehetőségek Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet a félév során egyeztetett időpontban. A félév során egy pót/javító mérés elvégzésére van lehetőség.
  12. Konzultációs lehetőségek A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérések anyagát a bevezető előadás és a mérési segédletek tartalmazzák.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra16
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása16
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Sonkoly Balázs, PhD egyetemi adjunktus Távközlési és Médiainformatikai Tanszék 
  Dr. Gulyás András, PhDegyetemi adjunktusTávközlési és Médiainformatikai Tanszék 
  Németh Feliciántudományos segédmunkatársTávközlési és Médiainformatikai Tanszék
  Dr. Fazekas Péter, PhD tudományos munkatárs Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék