Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Információs rendszerek üzemeltetése

  A tantárgy angol neve: Information Systems Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. március 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, BSc képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAC02 6 2/0/1/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Magyar Gábor Béla,
  4. A tantárgy előadója Dr. Adamis Gusztáv t. egy. doc., mestertanár, TMIT
  Dr. Magyar Gábor, egy. docens, TMIT
  Dr. Orosz Péter egy. docens, TMIT
  Dr. Varga Pál, egy. docens, TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Komunikációs hálózatok

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TargyEredmeny("BMEVITMAB01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TargyEredmeny("BMEVITMA310" , "jegy" , _ ) >= 2 )

  ÉS
  (TárgyEredmény( "BMEVIMIAB00" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY TárgyTeljesítve("BMEVIMIAB03")
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMIA219" , "aláírás" , _ ) = -1)


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMA314" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMA314", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS (Training.Code=("5N-A8") VAGY Training.Code=("5NAA8"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a számítógépek illetve összetett, hálózatba kapcsolt információs rendszerek működtetési és rendszer-adminisztrációs feladatainak megismertetése. A tantárgy rendszer-szemléletű áttekintést ad az információs rendszerek üzemeltetési feladatairól, beleértve a legáltalánosabb IT szolgáltatásokat. Bemutatjuk az IT üzemeltetést megalapozó általános szabványokat.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Bevezetés: az információs rendszerek kialakulásának fő lépései, az üzemeltetés feladatai. Rendszer-adminisztrátori feladatok. Esettanulmány: telefonos ügyfélközpontok migrálása nagyvállalati környezet-ben, országos hálózat border gateway migrációja. A laborgyakorlattal kapcsolatos tudnivalók áttekintése.
  2. Linux-alapú rendszerek adminisztációja. Alapvető rendszergazdai feladatok, account-kezelés, file-rendszer kezelés, tűzfal-konfiguráció, bash scripting. Apache web-szerver konfiguráció és üzemeltetés. Rendszer–felügyelet a monit segítségével.
  3. Az üzemeltetési feladatok és a hálózati ismeretek összefüggései. IT hálózati elemek, hálózatba illesztés, (IP címek, címosztályok, DHCP, ARP, RARP, NAT(P), DNS), hálózati topológiák, VPN, demarkációs pontok, hálózati térképek.
  4. Az informatikai infrastruktúra és üzemeltetési feladatai. Gépcsaládok. Szerverek jellemzői és üzemeltetési feladatai. Blade szerverek. Homogén és heterogén rendszerek. Szerverek energia ellátása. Redundancia. Frissítések tervezése, ütemezése, tesztelése. Példák, karbantartási ablak, méretezés. Asztali (desktop) elemek üzemeltetési feladatai vállalati környezetben.
  5. Adatok vállalati környezetben. Adatok típusai, értéke. Adatgazdálkodás, adattárolás, tárolók. Hierarchikus tároló kezelés. Diszk-tárolás megbízhatósága. Flash tömbök. Adattároló architektúrák (Internal/external DAS, adattárolók konszolidációja, SAN, Fibre Channel, NAS, NAS protokollok, IP SAN).
  6. Volume copy, flash copy. Tárterület virtualizáció. Tároló menedzsment és feladatai. Adatmentés és helyreállítás. Mentőrendszerek. Adatmentési stratégiák: inkrementális, differenciális, progresszív. Kollokáció. LAN-free és zero-down-time mentés. Biztonságos tárolás.
  7. Felügyelet és riportok. Archiválás. Mentés tervezése, méretezési feladatok.
  8. Adatközpontok. Klasszikus, multi-tier architektúra. Túlméretezés. Példák, kétszintű és háromszintű adatközponti kialakításra. Fat tree topológia. Spine and leaf architekúra. Feszítőfa irányítási algoritmus ás korlátai. Többszörös útvonalak figyelembe vétele. Nagyteljesítményű clusterek. Demilitarizált zónák. Webszerverek. Adatközpontok belső, funkcionális kialakítása. Adatközponti szolgáltatások.
  9. Virtualizáció és felhő IT. A felhő IT alapelvei. Iaas, PaaS, SaaS. Nyilvános, magán és hibrid felhő. A migráció kérdései. Együttműködtethetőség. Szabványosítási irányok (UCI, OCCI). Előnyök és kockázatok, Monitoring. Hozzáférés-szabályozás.
  10. Felügyeleti rendszerek. End-to-end nézet. QoS, QoE. Hálózatfelügyeleti módszerek. Forgalom-monitorozás, forgalmi adatok feldolgozása, szolgáltatás-szintű elemzés, hibamenedzsment. Távközlési Menedzselő Hálózat (TMN), TMN FCAPS. Hálózati eszközök használata. SNMP.
  11. Szolgáltatások üzemeltetése: általános kívánalmak és elvárások. A legfontosabb üzemeltetési alaptevékenységek. IT szolgáltatások megtervezése, beüzemelése, fejlesztése, felügyelete, karbantartása, támogatása. Centralizáció és szabványok. A BYOD elv következményei a szolgáltatások üzemeltetésében. e-mail szolgáltatás üzemeltetési feladatai.
  12. Távoli hozzáférés szolgáltatás. Vállalati internet hozzáférés,VNC, RAS, és web-alapú technológiák. Nyomtatás, hálózati nyomtatás protokollok, formátumok, elterjedt megoldások. Szinkronizációs problémák, Cloud office.
  13. WiFi üzemeltetés: SOHO és enterprise WiFi üzemeltetés. Beltéri és kültéri infrastruktúra, lefedettség, rádiós paraméterek, felhasználók száma. Központosított vállalati WiFi infrastruktúra: hitelesítés és hozzáférés-szabályozás, BYOD, WPA2-Enterprise konfigurációs kérdései, L2 roaming technológiák, valamint konfigurációs lehetőségek áttekintése.
  14. Szabványok IT eszközök üzemeltetéséhez (IPMI, DMI, WBEM). Az IT infrastruktúra elemeinek közös információs modellje. (CIM, MOF). Szolgáltatási szintű üzemeltetés, SLA követelmények. ITIL.

  Laborgyakorlati tematika:

  · Linux gyakorlat: alapok, tűzfalkonfiguráció, felhasználókezelés, MySQL adminisztráció

  · Linux gyakorlat: webkiszolgáló konfiguráció (Apache), héjprogramozása (scripting), teljesítmény- és hiba-menedzsment (monit).

  · Hálózati eszköz-konfiguráció: a nyers vastól a biztonsági zónákkal védett alhálózati beállításokig.

  · Hálózati eszköz-konfiguráció: statikus és dinamikus útvonal-választási beállítások, alapvető tesztelési feladatok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és laboratóriumi gyakorlat.
  10. Követelmények

  Félévközi: 2 összegző teljesítményértékelés egyenként legalább elégséges (2) teljesítése és a gyakorlati foglalkozások legalább elégséges (2) teljesítése.

  11. Pótlási lehetőségek

  Az összegző teljesítményértékelések összevont pótlására egy alkalommal a szorgalmi időszakban (pótZH) van lehetőség. Gyakorlati feladat pótlása csak a szorgalmi időszakban lehetséges. A gyakorlati feladat elvégezésére a jelentkezés és a beosztás módját előadáson ismertetjük. E beosztástól való eltérés csak a tárgyfelelőssel való előzetes egyeztetés alapján lehetséges. Gyakorlati feladat elégtelen minősítése miatt szükséges pótlás a félév végén erre kijelölt időpontokban lehetséges. Erre a félév során egyetlen gyakorlattal kapcsolatban van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint, a tárgy előadójával egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  The Practice of System and Network Administration, by Thomas A. Limoncelli et al; Addison-Wesley Professional; 3. edition (2016) ISBN-13: 978-0321919168

  The Practice of Cloud System Administration, by Thomas A. Limoncelli; Addison-Wesley Professional; 1. edition (2014); ISBN-13: 978-0321943187

  Information Storage and Management: Storing, Managing, and Protecting Digital Information in Classic, Virtualized, and Cloud Environments; Wiley; 2 edition (2012); ISBN-13: 978-1118094839

  Nemeth, Snyder, Hein, Whaley: UNIX and Linux System Administration Handbook, Prentice Hall, 2010, ISBN-10: 0131480057, ISBN-13: 978-0131480056

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
   Kontakt óra42

   Félévközi készülés előadás órákra

  14
   Félévközi készülés laborgyakorlatokra
  14
   Felkészülés zárthelyire32
   Önálló tananyagfeldolgozás18
   Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Adamis Gusztáv t. egy. doc., mestertanár TMIT

  Dr. Magyar Gábor egy. docens TMIT

  Dr. Orosz Péter egy. docens TMIT

  Dr. Varga Pál egy. docens TMIT

  IMSc tematika és módszer

  IMSc tematika és módszer

  1. A második zárthelyin és annak pótlásán emelt szintű többletfeladatok teljesíthetők IMSc pontokért.

  2. Önkéntesen egy további emelt szintű félévi feladat választható a tárgy tematikájához kötődő témakörben.

  IMSc pontozás

  Legfeljebb 20 IMSc pont szerezhető hallgatónként az alábbiak szerint:

  1. Sikeresen megoldott többletfeladat zárthelyin (vagy a pótlásán): max. 9 IMSc pont. A többletfeladatokat csak akkor értékeljük, ha az összes többi feladat alapján jelest szerzett a hallgató az adott számonkérésen.

  2. Az önkéntes emelt szintű félévi feladat értékelése alapján max. 11 IMSc pont. Az emelt szintű feladatot csak akkor értékeljük, ha a félévi követelmények alapján jelest szerzett a hallgató.

  Az IMSc pontokat az IMSc programban részt nem vevő hallgatók is elnyerhetik a fentiek szerint.