Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

    Belépés
    címtáras azonosítással

    vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

    Információs rendszerek üzemeltetése

    A tantárgy angol neve: Information Systems Management

    Adatlap utolsó módosítása: 2017. július 3.

    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
    Villamosmérnöki és Informatikai Kar
    Mérnök informatikus szak, BSc képzés
    Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
    VITMAC02 6 2/0/1/f 4  
    3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Magyar Gábor Béla, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
    4. A tantárgy előadója Dr. Adamis Gusztáv t. egy. doc., mestertanár, TMIT
    Dr. Magyar Gábor, egy. docens, TMIT
    Dr. Orosz Péter egy. adjuntus, TMIT
    Dr. Varga Pál, egy. docens, TMIT
    5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

    Komunikációs hálózatok

    6. Előtanulmányi rend
    Kötelező:
    (TargyEredmeny("BMEVITMAB01" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY
    TargyEredmeny("BMEVITMA310" , "jegy" , _ ) >= 2)

    ÉS
    (TárgyEredmény( "BMEVIMIAB00" , "aláírás" , _ ) = -1
    VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMIA219" , "aláírás" , _ ) = -1)

    ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMA314" , "jegy" , _ ) >= 2
    VAGY
    TárgyEredmény("BMEVITMA314", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

    ÉS (Training.Code=("5N-A8") VAGY Training.Code=("5NAA8"))

    A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

    A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

    Ajánlott:

    7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a számítógépek illetve összetett, hálózatba kapcsolt információs rendszerek működtetési és rendszer-adminisztrációs feladatainak megismertetése. A tantárgy rendszer-szemléletű áttekintést ad az információs rendszerek üzemeltetési feladatairól, beleértve a legáltalánosabb IT szolgáltatásokat. Bemutatjuk az IT üzemeltetést megalapozó általános szabványokat.
    8. A tantárgy részletes tematikája
    1. Bevezetés: az információs rendszerek kialakulásának fő lépései, az üzemeltetés feladatai. Rendszer-adminisztrátori feladatok. Esettanulmány: telefonos ügyfélközpontok migrálása nagyvállalati környezet-ben, országos hálózat border gateway migrációja. A laborgyakorlattal kapcsolatos tudnivalók áttekintése.
    2. Linux-alapú rendszerek adminisztációja. Alapvető rendszergazdai feladatok, account-kezelés, file-rendszer kezelés, tűzfal-konfiguráció, bash scripting. Apache web-szerver konfiguráció és üzemeltetés. Rendszer–felügyelet a monit segítségével.
    3. Az üzemeltetési feladatok és a hálózati ismeretek összefüggései. IT hálózati elemek, hálózatba illesztés, (IP címek, címosztályok, DHCP, ARP, RARP, NAT(P), DNS), hálózati topológiák, VPN, demarkációs pontok, hálózati térképek.
    4. Az informatikai infrastruktúra és üzemeltetési feladatai. Gépcsaládok. Szerverek jellemzői és üzemeltetési feladatai. Blade szerverek. Homogén és heterogén rendszerek. Szerverek energia ellátása. Redundancia. Frissítések tervezése, ütemezése, tesztelése. Példák, karbantartási ablak, méretezés. Asztali (desktop) elemek üzemeltetési feladatai vállalati környezetben.
    5. Adatok vállalati környezetben. Adatok típusai, értéke. Adatgazdálkodás, adattárolás, tárolók. Hierarchikus tároló kezelés. Diszk-tárolás megbízhatósága. Flash tömbök. Adattároló architektúrák (Internal/external DAS, adattárolók konszolidációja, SAN, Fibre Channel, NAS, NAS protokollok, IP SAN).
    6. Volume copy, flash copy. Tárterület virtualizáció. Tároló menedzsment és feladatai. Adatmentés és helyreállítás. Mentőrendszerek. Adatmentési stratégiák: inkrementális, differenciális, progresszív. Kollokáció. LAN-free és zero-down-time mentés. Biztonságos tárolás.
    7. Felügyelet és riportok. Archiválás. Mentés tervezése, méretezési feladatok.
    8. Adatközpontok. Klasszikus, multi-tier architektúra. Túlméretezés. Példák, kétszintű és háromszintű adatközponti kialakításra. Fat tree topológia. Spine and leaf architekúra. Feszítőfa irányítási algoritmus ás korlátai. Többszörös útvonalak figyelembe vétele. Nagyteljesítményű clusterek. Demilitarizált zónák. Webszerverek. Adatközpontok belső, funkcionális kialakítása. Adatközponti szolgáltatások.
    9. Virtualizáció és felhő IT. A felhő IT alapelvei. Iaas, PaaS, SaaS. Nyilvános, magán és hibrid felhő. A migráció kérdései. Együttműködtethetőség. Szabványosítási irányok (UCI, OCCI). Előnyök és kockázatok, Monitoring. Hozzáférés-szabályozás.
    10. Felügyeleti rendszerek. End-to-end nézet. QoS, QoE. Hálózatfelügyeleti módszerek. Forgalom-monitorozás, forgalmi adatok feldolgozása, szolgáltatás-szintű elemzés, hibamenedzsment. Távközlési Menedzselő Hálózat (TMN), TMN FCAPS. Hálózati eszközök használata. SNMP.
    11. Szolgáltatások üzemeltetése: általános kívánalmak és elvárások. A legfontosabb üzemeltetési alaptevékenységek. IT szolgáltatások megtervezése, beüzemelése, fejlesztése, felügyelete, karbantartása, támogatása. Centralizáció és szabványok. A BYOD elv következményei a szolgáltatások üzemeltetésében. e-mail szolgáltatás üzemeltetési feladatai.
    12. Távoli hozzáférés szolgáltatás. Vállalati internet hozzáférés,VNC, RAS, és web-alapú technológiák. Nyomtatás, hálózati nyomtatás protokollok, formátumok, elterjedt megoldások. Szinkronizációs problémák, Cloud office.
    13. WiFi üzemeltetés: SOHO és enterprise WiFi üzemeltetés. Beltéri és kültéri infrastruktúra, lefedettség, rádiós paraméterek, felhasználók száma. Központosított vállalati WiFi infrastruktúra: hitelesítés és hozzáférés-szabályozás, BYOD, WPA2-Enterprise konfigurációs kérdései, L2 roaming technológiák, valamint konfigurációs lehetőségek áttekintése.
    14. Szabványok IT eszközök üzemeltetéséhez (IPMI, DMI, WBEM). Az IT infrastruktúra elemeinek közös információs modellje. (CIM, MOF). Szolgáltatási szintű üzemeltetés, SLA követelmények. ITIL.

    Laborgyakorlati tematika:

    · Linux gyakorlat: alapok, tűzfalkonfiguráció, felhasználókezelés, MySQL adminisztráció

    · Linux gyakorlat: webkiszolgáló konfiguráció (Apache), héjprogramozása (scripting), teljesítmény- és hiba-menedzsment (monit).

    · Hálózati eszköz-konfiguráció: a nyers vastól a biztonsági zónákkal védett alhálózati beállításokig.

    · Hálózati eszköz-konfiguráció: statikus és dinamikus útvonal-választási beállítások, alapvető tesztelési feladatok.

    9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és laboratóriumi gyakorlat.
    10. Követelmények

    Félévközi: 2 összegző teljesítményértékelés egyenként legalább elégséges (2) teljesítése és a gyakorlati foglalkozások legalább elégséges (2) teljesítése.

    11. Pótlási lehetőségek

    Az összegző teljesítményértékelések összevont pótlására egy alkalommal a szorgalmi időszakban (pótZH) van lehetőség. Gyakorlati feladat pótlása csak a szorgalmi időszakban lehetséges. A gyakorlati feladat elvégezésére a jelentkezés és a beosztás módját előadáson ismertetjük. E beosztástól való eltérés csak a tárgyfelelőssel való előzetes egyeztetés alapján lehetséges. Gyakorlati feladat elégtelen minősítése miatt szükséges pótlás a félév végén erre kijelölt időpontokban lehetséges. Erre a félév során egyetlen gyakorlattal kapcsolatban van lehetőség.

    12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint, a tárgy előadójával egyeztetve.
    13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

    The Practice of System and Network Administration, by Thomas A. Limoncelli et al; Addison-Wesley Professional; 3. edition (2016) ISBN-13: 978-0321919168

    The Practice of Cloud System Administration, by Thomas A. Limoncelli; Addison-Wesley Professional; 1. edition (2014); ISBN-13: 978-0321943187

    Information Storage and Management: Storing, Managing, and Protecting Digital Information in Classic, Virtualized, and Cloud Environments; Wiley; 2 edition (2012); ISBN-13: 978-1118094839

    Nemeth, Snyder, Hein, Whaley: UNIX and Linux System Administration Handbook, Prentice Hall, 2010, ISBN-10: 0131480057, ISBN-13: 978-0131480056

    14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
     Kontakt óra42

     Félévközi készülés előadás órákra

    14
     Félévközi készülés laborgyakorlatokra
    14
     Felkészülés zárthelyire32
     Önálló tananyagfeldolgozás18
     Összesen120
    15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

    Dr. Adamis Gusztáv t. egy. doc., mestertanár TMIT

    Dr. Magyar Gábor egy. docens TMIT

    Dr. Orosz Péter egy. adjunktus TMIT

    Dr. Varga Pál egy. docens TMIT

    IMSc tematika és módszer

    IMSc tematika és módszer

    1. A második zárthelyin és annak pótlásán emelt szintű többletfeladatok teljesíthetők IMSc pontokért.

    2. Önkéntesen egy további emelt szintű félévi feladat választható a tárgy tematikájához kötődő témakörben.

    IMSc pontozás

    Legfeljebb 20 IMSc pont szerezhető hallgatónként az alábbiak szerint:

    1. Sikeresen megoldott többletfeladat zárthelyin (vagy a pótlásán): max. 9 IMSc pont. A többletfeladatokat csak akkor értékeljük, ha az összes többi feladat alapján jelest szerzett a hallgató az adott számonkérésen.

    2. Az önkéntes emelt szintű félévi feladat értékelése alapján max. 11 IMSc pont. Az emelt szintű feladatot csak akkor értékeljük, ha a félévi követelmények alapján jelest szerzett a hallgató.

    Az IMSc pontokat az IMSc programban részt nem vevő hallgatók is elnyerhetik a fentiek szerint.