Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózatok építése és üzemeltetése

  A tantárgy angol neve: Building and Operation of Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. július 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus Szak, BSc képzés
  Infokommunikáció specializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAC00 5 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sonkoly Balázs,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Sonkoly Balázs, PhD egyetemi adjunktus Távközlési és Médiainformatikai Tanszék 
  Dr. Fehér Gábor, PhD egyetemi docens Távközlési és Médiainformatikai Tanszék 
  Dr. Gulyás András, PhD egyetemi adjunktus Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
  Németh Felicián egyetemi tanársegéd Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Számítógép-hálózatok
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMINinfokommHIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINinfokommTMIT", _) VAGY
  Szakirany("AMIinfokom", _) VAGY
  Szakirany("VIABI-INFC", _) )
  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMA365" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMA365", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező:

  ((Szakirany("AMINinfokommHIT", _) VAGY

  Szakirany("AMINinfokommTMIT", _) VAGY

  Szakirany("AMIinfokom", _))

   

  VAGY Training.code=("5NAA8") )

   

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMA365" , "jegy" , _ ) >= 2

  VAGY

  TárgyEredmény("BMEVITMA365", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

   

   

  Ajánlott:

  Kommunikációs hálózatok 1-2

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja különböző méretű és típusú IT hálózatok és a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások létrehozásához és üzemeltetéséhez szükséges ismeretek bemutatása. A hallgatók megismerik különböző hálózati eszközök belső felépítését, működését és az ebből adódó lehetőségeket és kényszereket. A tantárgy gyakorlat orientáltan mutatja be a különböző hálózati platformokat, az alapvető hálózati funkciókat és szoftver eszközöket, melyek elengedhetetlenek az IT hálózatok üzemeltetése során.

  A tantárgyat sikeresen teljesítő hallgató:

  • (K2) megérti és átlátja különböző méretű és típusú IT hálózatok és a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások működését és az egyes komponensek szerepét.
  • (K2) megismeri és megérti a különböző hálózati eszközök belső felépítését, működését és az ebből adódó lehetőségeket és kényszereket.
  • (K3) képes önállóan megtervezni és kialakítani kis- és közepes méretű IT hálózatokat, képes beüzemelni az összes alapvető hálózati szolgáltatást.
  • (K3) képes önállóan üzemeltetni ilyen hálózatokat és a kapcsolódó szolgáltatásokat.
  • (K3) megismeri és használni tudja azokat a „szoftver szerszámokat”, melyek segítségével lokalizálhatók az IT hálózatokban fellépő hibák, képes gyorsan elhárítani a hibás konfigurációkból adódó problémákat.
  • (K2) megismeri és megérti az olyan új hálózati technológiákat, mint az SDN és NFV.
  • (K3) önállóan tud SDN környezetben egyszerű kontroller alkalmazást fejleszteni.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Bevezető. Hova fogunk eljutni a félév végén? Érdekes hálózatos témák, valós demók.

  2. Hálózati eszközök operációs rendszere, Linux alapú platformok (pl. OpenWRT). Linux rendszerek részletes bemutatása. Hálózatkezelés, egy csomag útja a rendszerben.

  3. Alapvető segédeszközök, „szoftver szerszámok” (tcpdump, wireshark, iproute2, ifconfig, route, iptables, ...). Python script nyelv és gyakorlati alkalmazása.

  4. Hálózati funkciók a gyakorlatban: DHCP, DNS, ARP, NAT. DHCP konfigurációk, Zero-konfiguráció és protokolljai. Különböző implementációk. NAT, NAT átjárás.

  5. Esettanulmány: egy konkrét, Linux virtuális gépekből kialakított teszthálózat beüzemelése lépésről lépésre (NAT, tűzfal, DHCP, DNS).

  6. Statikus routing, routing protokollok: RIP, OSPF. Hálózat ISP felé kapcsolása, DNS.

  7. Hálózati eszközök belső felépítése és működése. Routerek, menedzselhető és nem menedzselhető switchek, hubok, WiFi hozzáférési pontok, optikai eszközök. Interfészek és fizikai korlátok.

  8. Hálózatok kialakítása, eszközök összekapcsolása. Igényfelmérés, tartományok kialakítása és elválasztása. VLAN kiépítések. Telephelyek összekapcsolása. L2VPN, IPSec. Külsős dolgozók bekapcsolása (remote access VPN), SSL VPN. DMZ kialakítása, szerverek elhelyezése.

  9. Vállalati WiFi és SOHO WiFi. Hitelesítés vállalati WiFi hálózatokban, a 802.1X protokoll. Hitelesítési metódusok. Vékony és vastag architektúrák.

  10. A hálózat mint platform. Software-Defined Networking (SDN) koncepció és megvalósításai. SDN architektúra. SDN alkalmazása különböző területeken és hálózati környezetekben.

  11. SDN a gyakorlatban. Az OpenFlow szabvány áttekintése. Szoftver és hardver switch-ek. Kontroller alapok, esettanulmányok.

  12. Kontrollerek, kontroller szoftver platformok (POX, NOX, Floodlight, OpenDaylight). Kontroller alkalmazások fejlesztése. Gyors prototípus fejlesztés Mininet hálózatemulációs környezetben.

  13. Többutas átvitel (multi path), hibavédelem, terheléselosztás (load balancing), traffic engineering. Kitekintés: gerinchálózati technikák, MPLS.

  14. Valós hálózatok. Esettanulmányok valós hálózatokról: BMENET, HBONE, GÉANT. Látogatás valós üzemeltető központba.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra előadás és 1 óra gyakorlat. A tárgy anyaga előadásokon és gyakorlatokon kerül ismertetésre. Az előadások és a gyakorlatok az anyag ütemében váltogatják egymást, a gyakorlatokon demonstrációk és esettanulmányok formájában kerül elmélyítésre az előadásokon elhangzott elméleti tananyag.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak a feltétele a zárthelyi legalább elégségesre történő megírása.

   

  A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

   

  Elővizsga: van

  11. Pótlási lehetőségek Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót) zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Az oktatóval történő egyéni egyeztetés alapján.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés előadásokra10
  Félévközi készülés gyakorlatokra12
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés40

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Gulyás András, PhD egyetemi adjunktus Távközlési és Médiainformatikai Tanszék 
  Dr. Sonkoly Balázs, PhD egyetemi adjunktus Távközlési és Médiainformatikai Tanszék 
  Dr. Fehér Gábor, PhD egyetemi docens Távközlési és Médiainformatikai Tanszék 
  IMSc tematika és módszer
  1. IMSc hallgatóknak külön gyakorlati kurzust biztosítunk, ezek során emelt szintű feladatokat és problémákat tekintünk át. Külön házi feladatok is kiadásra kerülnek, melyek sikeres teljesítése esetén IMSc pontok kaphatóak.
  2. A zárthelyin, azok pótlásain és a vizsgákon emelt szintű többletfeladatok teljesíthetőek IMSc pontokért.
  3. Egyeztetett időpontban egy további, önkéntesen választható, emelt szintű foglalkozást biztosítunk, ahol a tárgy tematikájához szorosan kötődő, időszerű kutatási és fejlesztési problémákat és azok megoldásait ismertetjük. A cél az érdeklődő (elsősorban, de nem kizárólag IMSc-s) hallgatók motivációja a képzésük folytatására az MSc-n túl a PhD képzés keretei között.
  IMSc pontozás

  Legfeljebb 20 IMSc pont szerezhető hallgatónként az alábbiak szerint:

  1. Sikeresen megoldott opcionális házi feladatok: max. 10 IMSc pont.
  2. Sikeresen megoldott többletfeladat ZH-n (vagy a pótlásán): max. 5 IMSc pont. A többletfeladatokat csak akkor értékeljük, ha az összes többi feladat alapján jelest szerzett a hallgató az adott számonkérésen.
  3. Sikeresen megoldott többletfeladat vizsgán: max. 5 IMSc pont. A többletfeladatokat csak akkor értékeljük, ha az összes többi feladat alapján jelest szerzett a hallgató az adott számonkérésen.

  Az IMSc pontokat az IMSc programban részt nem vevő hallgatók is elnyerhetik a fentiek szerint.