Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbázisok

  A tantárgy angol neve: Databases

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. január 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, BSc képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAB00 3 3/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gajdos Sándor,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.db.bme.hu/targyak/adatbazisok
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gajdos Sándor

  t. docens

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Általános tájékozottság programozási nyelvekről; adatszerkezetekkel, algoritmusokkal kapcsolatos alapismeretek.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMEVISZAA01" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVISZAA04" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVISZA110" , "aláírás" , _ ) = -1)

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMA311", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVITMA311", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVITMAB04", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVITMAB04" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY TárgyEredmény("BMEVITMAB04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  A programozás alapjai 1-2.
  7. A tantárgy célkitűzése Adatbáziskezelő-rendszerek működésével, használatával és megvalósításával kapcsolatos alapvető ismeretek, módszerek elsajátítása. A tanult ismeretek alkalmazása gyakorlati problémákra.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét:
  Adat, információ, tudás. Strukturált, szemistrukturált és nem strukturált adatok. XML. Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevői, felhasználási módjai (meghatározás, rendszerkomponensek, rétegmodellek, nyelvi felületek, adatfüggetlenség, felhasználói szintek).

  2. hét:
  Strukturált adatok modellezése, adatmodell, előmodell. Az egyed-kapcsolat (ER) modell, tervezés ER diagramok segítségével.

  3. hét:
  Relációs adatmodell, reláció, séma, attribútum. Relációs algebra. Codd-féle alapmûveletek, származtatott mûveletek, illesztések, zártság, relációs teljesség. Relációs séma előállítása ER diagramból.

  4. hét:
  Sor- és oszlopkalkulus. Megengedett szimbólumok, atomok, formulák, kifejezések. Kapcsolat az SQL nyelvvel. Biztonságosság. Relációalgebra és kalkulusok kifejező ereje.

  5. hét:
  Relációs sémák tervezése. Módosítás-, ill. lekérdezésorientált megközelítés. Adatbázis kényszerek szerepe. Reláció redundanciája. Anomáliák. Eseti és érdemi funkcionális függések.

  6. hét:
  Normálformák és jelentőségük. 1NF, 2NF, 3NF, BCNF.

  7. hét:

  Igazság és levezethetőség adott függéshalmaz mellett. Armstrong axiómák. Függéshalmaz és attribútumhalmaz lezárása, kapcsolatuk. Veszteségmentes sémafelbontások és jelentőségük.

  8. hét:
  Függőségőrző sémafelbontások. Relációs sémafelbontások tervezése megadott kritériumrendszernek megfelelően.

  9. hét:
  Fizikai adatszervezés. Diszk-rezidens és memória-rezidens adatbázisok. Heap szervezés, Hash szervezés

  10. hét:
  Indexelt állományszervezés. Ritka index, sűrű index. Többszintes ritka index: B*-fák. Több kulcs szerinti keresés támogatása.

  11. hét:
  Objektum-orientált adatbáziskezelés (önálló feldolgozásra), Relációs lekérdezések optimalizálása és kiértékelése. Relációalgebrai fa alapú optimalizálás. Költségalapú optimalizálás. Illesztések fajtái, algoritmusai. Legfontosabb műveletek költségének becslései. Kiértékelési terv.

  12. hét:
  Többfelhasználós működés elemei I: ACID tulajdonságok, zárak, éhezés, patt, sorosíthatóság, tranzakció modellek, 2PL, fa protokoll, figyelmeztető protokoll.

  13. hét:
  Többfelhasználós működés elemei II: Időbélyegek, verziók, tranzakcióhibák kezelése, piszkos adat, lavina, rendszerhibák kezelése, naplózási technikák, visszaállítás, ellenőrzési pontok.

  14. hét:
  Adatbázis-tranzakciók elosztott környezetben (elosztott zárkezelés, globális sorosíthatóság, 2PC, 3PC). Elosztott időbélyeges tranzakciókezelés.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, kéthetente kiscsoportos gyakorlat.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: Aláírás feltétele a zárthelyi sikeres teljesítése (go/no go).

  A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek A félév során az arra kijelölt időpontban (pótzh), valamint a pótlási héten (pót-pót zh) pótlási lehetőséget biztosítunk.
  12. Konzultációs lehetőségek Előzetes időpont egyeztetés mellett az egész félévben.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Gajdos: Adatbázisok, Műegyetemi Kiadó 2000-2016.

  2. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan: Database System Concepts, 6th Edition, 2010.

  3. Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek, alapvetés, Panem, 1998.

  4. Garcia-Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek megvalósítása, Panem, 2001.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  (felkészülés a gyakorlatokra)
  20
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gajdos Sándor

  t. docens

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  IMSc tematika és módszer

  Az IMSc képzés hallgatói külön tanulókörökben vesznek részt a gyakorlatokon, amelyek kifejezetten arra építenek, hogy az előadásokon elhangzott releváns anyagot a hallgatók már megértették, azokat megismételni szükségtelen, csupán tisztázó kérdésekre válaszolva van értelme az előadáson elhangzottakat újra elővenni. Az IMSc gyakorlatokat kifejezetten erre készülő gyakorlatvezetők tartják. A gyakorlatokon 1,5...2-szer annyi feladat megoldása tervezett, mint a normál csoportokban. A gyakorlatvezetők gondolkodtató kérdéseket is adnak fel részben a gyakorlat alatt, részben pedig otthoni végiggondolásra, amelyekkel piros pontokat lehet szerezni. Ezek a vizsgán kétes esetben beszámításra kerülnek. 

  IMSc pontozás

  A zárthelyi során úgy lehet a tantárgyból IMSc pontokat szerezni, hogy az integrált képzés hallgatói számára a zárthelyin az "i" jelű feladat megoldása is kötelező. Az értékelés számukra nemcsak go/no go jellegű. 75%-osnál nagyobb teljesítmény százalékpontonként 1 IMSc pontot ér, de legfeljebb csak 20-at.

  A vizsgák alkalmával, ha a hallgató jeles eredményt ért el, akkor - ha kéri - az IMSc pontokért plusz kérdést kap. Ennek lényegében helyes megválaszolásával legfeljebb további 5 pontot lehet szerezni. 

  Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.