Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Médiainformatika laboratórium 2.

  A tantárgy angol neve: Multimedia Laboratory 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. december 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus Szak

  Médiainformatika és -biztonság szakirány

  Alapképzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMA432 7 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Heszberger Zalán Tamás,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Heszberger Zalán

  egy. tanársegéd

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Tartalomkezelési technológiák, Médiabiztonság

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMImédiainf", _)


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAD01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIAD01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHIAD02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIAD02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, mérési feladatok megoldásával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  § Médiafolyam-kezelés, műsorterjesztés, P2P tartalomhálózat

  § Hang- és képminőségelemzés

  § PC-TV konvergencia

  § VOIP mérés

  § Beszédkódolás

  § Beszédalapú szolgáltatások

  § média vízjelzés,a web biztonsági kérdései

  § Portálmenedzsment

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás a Távközlési és Médiainformatikai (TMIT) Tanszékeken történik 2 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során minden hallgató részt vesz a laborbemutatkozáson és elvégzi a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódó mérési gyakorlatokat. A mérések mérőcsoportokban történnek a félév elején kihirdetett beosztás szerint.

  A mérésekre az elektronikusan elérhető segédletekből kell felkészülni. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. Az mérések elvégzésekor mérési jegyzőkönyvet és mérési beszámolót kell beadni.

  Az osztályzás a gyakorlaton végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek és beszámolók alapján történik a 10. pont szerint.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz szerint kerekített átlaga adja.

  A végzett mérések osztályzását az alábbiak szerint végezzük.

  A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60 %‑os teljesítése.

  Az egyes mérések értékelése:

  Az osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes

  Az osztályzatot javító tényezők: Fakultatív feladatok elvégzése. Az eredmények kiértékelése

  Az osztályzatot rontó tényezők: Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet az előzetesen kihirdetett időpontban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérések anyagát a bevezető előadás, és a mérési segédletek tartalmazzák.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire12
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása32
  Mérési beszámolók elkészítése18
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Magyar Gábor

  docens

  TMIT

  Dr. Heszberger Zalán

  egy. tanársegéd

  TMIT