Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások laboratórium 2.

  A tantárgy angol neve: Infocommunication Networks and Services Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. december 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus alapszak

  Infokommunikációs hálózatok szakirány

  Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások ágazat
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMA427 7 0/0/02/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sonkoly Balázs,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Heszberger Zalán

  Tanársegéd

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Infokommunikációs hálózatok, alkalmazások

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIinfokom", _)


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAD01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIAD01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHIAD02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIAD02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, mérési feladatok megoldásával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ·

  A tárgyban elvégzendő mérések tematikája az alábbi témakörökből kerül ki:

  ·

  · IPv6 bemutatása

  · Távmenedzsment

  · Virtuális magánhálózatok (VPN)

  · SDL – Protokoll tervezés

  · TTCN – Protokoll tesztelés

  · IPTV rendszerek

  · Hálózatbiztonság

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás a Távközlési és Médiainformatikai Tanszékeken (TMIT) történik 2 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során minden hallgató részt vesz a laborbemutatkozáson és a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódóan mérési gyakorlatokat végez. A mérések mérőcsoportokban történnek a félév elején kihirdetett beosztás szerint.

  A mérésekre az elektronikusan elérhető segédletekből kell felkészülni. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. Az mérések elvégzésekor mérési jegyzőkönyvet és mérési beszámolót kell beadni.

  Az osztályzás a gyakorlaton végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek és beszámolók alapján történik a 10. pont szerint.

  10. Követelmények

   

  A szorgalmi időszakban:

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz szerint kerekített átlaga adja.

  A végzett mérések osztályzását az alábbiak szerint végezzük.

  A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60 %‑os teljesítése.

  Az egyes mérések értékelése:

  Az osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes

  Az osztályzatot javító tényezők: Fakultatív feladatok elvégzése. Az eredmények kiértékelése

  Az osztályzatot rontó tényezők: Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények

  11. Pótlási lehetőségek

   

  Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet a félév során egyeztetett időpontban. A félév során egy pót/javító mérés elvégzésére van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérések anyagát a bevezető előadás, és a mérési segédletek tartalmazzák.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire2
  Házi feladat elkészítése3
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Mérési beszámolók elkészítése7
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Heszberger Zalán

  tanársegéd

  TMIT