Médiainformatika laboratórium 1.

A tantárgy angol neve: Multimedia Laboratory 1

Adatlap utolsó módosítása: 2011. november 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus Szak

Médiainformatika és -biztonság szakirány

Alapképzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMA379 6 0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Heszberger Zalán Tamás,
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Heszberger Zalán egy.docens TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Tartalomkezelési technológiák, Médiabiztonság

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AMImédiainf", _)


ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMAC04" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMAC04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVITMAC08" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMAC08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, mérési feladatok megoldásával.

8. A tantárgy részletes tematikája
  • Médiafolyam-kezelés, műsorterjesztés, P2P tartalomhálózat
  • Hang- és képminőségelemzés
  • PC-TV konvergencia
  • VOIP mérés
  • Beszédkódolás
  • Beszédalapú szolgáltatások
  • Média vízjelzés,a web biztonsági kérdései
  • Portálmenedzsment
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az oktatás a Távközlési és Médiainformatikai (TMIT) Tanszékeken történik 2 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során minden hallgató részt vesz a laborbemutatkozáson és elvégzi a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódó mérési gyakorlatokat. A mérések mérőcsoportokban történnek a félév elején kihirdetett beosztás szerint.A mérésekre az elektronikusan elérhető segédletekből kell felkészülni. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. Az mérések elvégzésekor mérési jegyzőkönyvet és mérési beszámolót kell beadni.Az osztályzás a gyakorlaton végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek és beszámolók alapján történik a 10. pont szerint.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz szerint kerekített átlaga adja.A végzett mérések osztályzását az alábbiak szerint végezzük.                     

A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60 %‑os teljesítése.Az egyes mérések értékelése: Az osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes Az osztályzatot javító tényezők: Fakultatív feladatok elvégzése. Az eredmények kiértékeléseAz osztályzatot rontó tényezők: Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények

11. Pótlási lehetőségek

Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet az előzetesen kihirdetett időpontban.

12. Konzultációs lehetőségek

A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A mérések anyagát a bevezető előadás, és a mérési segédletek tartalmazzák.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása22
Mérési beszámolók elkészítése
10
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Magyar Gábor egy. docens TMIT
Dr. Heszberger Zalán egy. adjunktus TMIT