Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Médiainformatika laboratórium 1.

  A tantárgy angol neve: Multimedia Laboratory 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. november 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus Szak

  Médiainformatika és -biztonság szakirány

  Alapképzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMA379 6 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Heszberger Zalán Tamás,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Heszberger Zalán egy.docens TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Tartalomkezelési technológiák, Médiabiztonság

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMImédiainf", _)


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMAC04" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMAC04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVITMAC08" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMAC08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, mérési feladatok megoldásával.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Médiafolyam-kezelés, műsorterjesztés, P2P tartalomhálózat
  • Hang- és képminőségelemzés
  • PC-TV konvergencia
  • VOIP mérés
  • Beszédkódolás
  • Beszédalapú szolgáltatások
  • Média vízjelzés,a web biztonsági kérdései
  • Portálmenedzsment
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás a Távközlési és Médiainformatikai (TMIT) Tanszékeken történik 2 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során minden hallgató részt vesz a laborbemutatkozáson és elvégzi a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódó mérési gyakorlatokat. A mérések mérőcsoportokban történnek a félév elején kihirdetett beosztás szerint.A mérésekre az elektronikusan elérhető segédletekből kell felkészülni. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. Az mérések elvégzésekor mérési jegyzőkönyvet és mérési beszámolót kell beadni.Az osztályzás a gyakorlaton végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek és beszámolók alapján történik a 10. pont szerint.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz szerint kerekített átlaga adja.A végzett mérések osztályzását az alábbiak szerint végezzük.                     

  A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60 %‑os teljesítése.Az egyes mérések értékelése: Az osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes Az osztályzatot javító tényezők: Fakultatív feladatok elvégzése. Az eredmények kiértékeléseAz osztályzatot rontó tényezők: Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet az előzetesen kihirdetett időpontban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérések anyagát a bevezető előadás, és a mérési segédletek tartalmazzák.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása22
  Mérési beszámolók elkészítése
  10
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Magyar Gábor egy. docens TMIT
  Dr. Heszberger Zalán egy. adjunktus TMIT