Médiabiztonság

A tantárgy angol neve: Multimedia Security

Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 20.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus Szak

Médiainformatika és -biztonság szakirány

Alapképzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMA378 6 3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fehér Gábor,
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Fehér Gábor egy. docens TMIT
 Zömbik László ügyvivő szakértő TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Számítógépes és matematikai alapismeretek

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AMImédiainf", _)

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAC01" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIAC01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani a médiabiztonság témakörében. A tárgy bemutatja azon eszközök, módszerek elméletét és gyakorlatát, amelyek segítségével média tartalmak védhetőek és titkosíthatók, valamint az alkalmazott védekezési módszerek elemezhetők. A tárgy célja a vonatkozó jogszabályok és környezet ismertetése; a szerzői jogok áttekintése.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. Bevezetés

Médiabiztonság célok és fogalmak

2. Szteganográfia - az információ elrejtése

Információk elrejtése

Technikai megoldások kép, hang és videó médiákra

Robusztus szteganográfiai eljárások – védelem az adatrejtés támadásai ellen

A szteganográfia lehetséges alkalmazásai

Vízjelezés. Látható vízjelek, törékeny vízjelek, robusztus vízjelek.

Védekezés a média megváltoztatása ellen

Média megjelölése, nyomkövetés

3. Szteganalízis – A rejtett információk felkutatása

Információk felkutatása statisztikai módszerek segítségével

Védelem a szteganalízis ellen

4. Média titkosítása

Kép és videó titkosítási eljárások

Kép titkosítása, JPEG2000

Formátumfüggő videó titkosítási algoritmusok

Formátumfüggetlen videó titkosítási algoritmusok

Szelektív videó titkosítás

Videófolyam titkosítása

Videófolyam (streaming) titkosítása

Kulcskezelés többesküldés esetén

Titkosítás digitális TV esetén. Korlátozott hozzáférésű digitális műsorszórás. Analóg módszerek.

5. Digitális jogkezelés (Digital Rights Management)

Digitális adathordozók másolás elleni védelme

CD és DVD védelmi technológiák

Aktív védelem

DRM rendszerek

DRM rendszerek felépítése, használata

Titkosítás és vízjelezés

Média licenszek kezelése

6. Szerzői jogok védelme

Törvények Magyarországon és más országokban

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és tantermi gyakorlat

10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban:  1 ZH. A félév lezárásához (aláíráshoz) szükséges követelmény: a ZH-nak vagy a pótlásnak legalább elégséges (2) szintű teljesítése;
  • A vizsgaidőszakban: a tárgyban írásbeli vizsgát tartunk;
  • Elővizsga: feltétele legalább jó (4) zárthelyi eredmény.
11. Pótlási lehetőségek

TVSZ szerint, kijelölt időpontban.

12. Konzultációs lehetőségek

A hallgatók kérdéseikkel kereshetik az oktatókat e-mailen keresztül. Ezen felül nagyzárthelyi dolgozat és vizsgák előtt megegyezés szerint konzultációt tartunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Borko Furth, Darko Kirovski, “Multimedia Security Handbook”, CRC Press, 2005

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra60
Félévközi készülés órákra20
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés20
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Fehér Gábor egy. docens TMIT
 Zömbik László ügyvivő szakértő TMIT