Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Médiabiztonság

  A tantárgy angol neve: Multimedia Security

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 20.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus Szak

  Médiainformatika és -biztonság szakirány

  Alapképzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMA378 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fehér Gábor,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Fehér Gábor egy. docens TMIT
   Zömbik László ügyvivő szakértő TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógépes és matematikai alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMImédiainf", _)

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAC01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIAC01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani a médiabiztonság témakörében. A tárgy bemutatja azon eszközök, módszerek elméletét és gyakorlatát, amelyek segítségével média tartalmak védhetőek és titkosíthatók, valamint az alkalmazott védekezési módszerek elemezhetők. A tárgy célja a vonatkozó jogszabályok és környezet ismertetése; a szerzői jogok áttekintése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Bevezetés

  Médiabiztonság célok és fogalmak

  2. Szteganográfia - az információ elrejtése

  Információk elrejtése

  Technikai megoldások kép, hang és videó médiákra

  Robusztus szteganográfiai eljárások – védelem az adatrejtés támadásai ellen

  A szteganográfia lehetséges alkalmazásai

  Vízjelezés. Látható vízjelek, törékeny vízjelek, robusztus vízjelek.

  Védekezés a média megváltoztatása ellen

  Média megjelölése, nyomkövetés

  3. Szteganalízis – A rejtett információk felkutatása

  Információk felkutatása statisztikai módszerek segítségével

  Védelem a szteganalízis ellen

  4. Média titkosítása

  Kép és videó titkosítási eljárások

  Kép titkosítása, JPEG2000

  Formátumfüggő videó titkosítási algoritmusok

  Formátumfüggetlen videó titkosítási algoritmusok

  Szelektív videó titkosítás

  Videófolyam titkosítása

  Videófolyam (streaming) titkosítása

  Kulcskezelés többesküldés esetén

  Titkosítás digitális TV esetén. Korlátozott hozzáférésű digitális műsorszórás. Analóg módszerek.

  5. Digitális jogkezelés (Digital Rights Management)

  Digitális adathordozók másolás elleni védelme

  CD és DVD védelmi technológiák

  Aktív védelem

  DRM rendszerek

  DRM rendszerek felépítése, használata

  Titkosítás és vízjelezés

  Média licenszek kezelése

  6. Szerzői jogok védelme

  Törvények Magyarországon és más országokban

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és tantermi gyakorlat

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban:  1 ZH. A félév lezárásához (aláíráshoz) szükséges követelmény: a ZH-nak vagy a pótlásnak legalább elégséges (2) szintű teljesítése;
  • A vizsgaidőszakban: a tárgyban írásbeli vizsgát tartunk;
  • Elővizsga: feltétele legalább jó (4) zárthelyi eredmény.
  11. Pótlási lehetőségek

  TVSZ szerint, kijelölt időpontban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A hallgatók kérdéseikkel kereshetik az oktatókat e-mailen keresztül. Ezen felül nagyzárthelyi dolgozat és vizsgák előtt megegyezés szerint konzultációt tartunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Borko Furth, Darko Kirovski, “Multimedia Security Handbook”, CRC Press, 2005

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Fehér Gábor egy. docens TMIT
   Zömbik László ügyvivő szakértő TMIT