Tartalomkezelési technológiák

A tantárgy angol neve: Content Management Technologies

Adatlap utolsó módosítása: 2011. június 20.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus Szak

Médiainformatika és -biztonság szakirány

Alapképzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMA368 6 3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Magyar Gábor Béla,
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr, Magyar Gábor egy. docens TMIT
 Dr. Szűcs Gábor egy. docens TMIT

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMImédiainf", _) VAGY
Szakirany("AMImédiatech", _) )


ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMAC03" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMAC03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók elsajátíthatják a digitális tartalomkezelés legfontosabb fogalmait, megoldásait és technikáit. Megismerik a tartalom-elemek jellemzésének és kategorizálásának elveit és szabványos előírásait. Képessé válnak az internetes tartalomkezelés mérnöki feladatainak megértésére és elvégzésére. Elsajátíthatják a webes tartalom-előállítás és -szerkesztés technológiáit, eszközeit, képessé válnak médiatartalom-kezelési feladatkörök ellátására.
8. A tantárgy részletes tematikája

1.: Alapfogalmak. A tartalommenedzsment helye a médiainformatikában. Tartalmak digitális ábrázolási technikái. Kategorizálás, címkézés, indexelés.

2.: Metaadatok, metaadat szabványok. Jelölő nyelvek (SGML, HTML, XML). Tartalom- szerkezet-forma.

3.: Tartalomkezelés. A tartalom struktúrája. A tartalomkezelés folyamata. A tartalomkezelő rendszerek átfogó modellje. Feladatkörök és alrendszerek a tartalomkezelő rendszerekben. A tartalomkezelés eredete és fő területei. Tartalomkezelő rendszerek típusai: DAM, DM, KM, WCMS: Web CMS, ECM. eRekordkezelés.

4.: A webes tartalomkezelés és -közlés sajátosságai. WebCMS meghatározása, céljai, kialakulása. A WCM rendszerek költségtényezői. A WCM rendszerek jellemzői. Általános jellemzők. Tartalom létrehozásának jellemzői. Akvizíció, aggregáció, authoring. Tartalomkezelő tulajdonságok, Tartalom terjesztésének jellemzői, Életciklus tulajdonságok. Tartalomkezelő rendszerek típusainak értékelése.

5.: Webx.0 meghatározások, szolgáltatások, jellemzők. Fejlesztési és integrációs eszközök.

6.: Online média reklámozási feladatok, lehetőségek, technikák. Keresőmotor optimalizálás.

7.: Csoportmunka (kollaboratív) eszközök. CSCW Mátrix. Csoportmunka eszközök jellemzői, szolgáltatásai, felépítésük.

8.: Munkafolyamatokat és üzleti folyamatokat támogató megoldások.

9.: A peer2peer architektúra a tartalomkezelésben. Strukturált, nem strukturált, centralizált, decentralizált hálózatok. P2P keresés. Tartalom alapján címzett hálózatok CAN (Content Addressable Network), CAN architektúra,  CAN csatlakozás, CAN routing.

10.: Wiki rendszerek. Személyes wiki, gerilla wiki. Wiki motor. P2P wiki. Wikinyelv. Hitelesség és biztonság. WikiSpam. Wiki, mint CMS. Vállalati wiki. Wikipedia

11.:. A szerzői és személyi jogok kezelésének eszközei a tartalomkezelésben. DRM.

12.: Digitális archiválás: feladata, lehetőségei, technikái. Archiválási stratégiák. On-line, near-line, off-line, off-site hozzáférhetőség. A folytonossági szintek. Rekordmenedzsment. DIRKS módszertan.

13.: Multimédiás honlapok, portál technológia, felülettervezés, szolgáltatási követelménytervezés, szolgáltatási architektúra, keretrendszer testreszabása.

14.: TV műsorterjesztés IP hálózaton. A tartalomkezelés megoldásai és technikái az IPTV-nél. Alkalmazási példák.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és tantermi gyakorlat

10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi.
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.
  • Az aláírás feltétele: a zárthelyi (beleértve a pótló zárthelyiket is) legalább elégséges szintre történő megírása; valamint a gyakorlati órák legalább 70%-án való jelenlét.
  • Opcionálisan a tárgy előadói által felkínált féléves feladat elkészítése is vállalható.
11. Pótlási lehetőségek

TVSZ szerint, kijelölt időpontban.

12. Konzultációs lehetőségek

Egyéni megbeszélés szerint, a tárgy előadójával egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgy honlapján hozzáférhetővé tett segédlet.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 60
Félévközi készülés órákra 20
Felkészülés zárthelyire 10
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 30
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr, Magyar Gábor egy. docens TMIT
 Dr. Szűcs Gábor egy. docens TMIT