Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tartalomkezelési technológiák

  A tantárgy angol neve: Content Management Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. június 20.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus Szak

  Médiainformatika és -biztonság szakirány

  Alapképzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMA368 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Magyar Gábor Béla,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr, Magyar Gábor egy. docens TMIT
   Dr. Szűcs Gábor egy. docens TMIT

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMImédiainf", _) VAGY
  Szakirany("AMImédiatech", _) )


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMAC03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMAC03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók elsajátíthatják a digitális tartalomkezelés legfontosabb fogalmait, megoldásait és technikáit. Megismerik a tartalom-elemek jellemzésének és kategorizálásának elveit és szabványos előírásait. Képessé válnak az internetes tartalomkezelés mérnöki feladatainak megértésére és elvégzésére. Elsajátíthatják a webes tartalom-előállítás és -szerkesztés technológiáit, eszközeit, képessé válnak médiatartalom-kezelési feladatkörök ellátására.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.: Alapfogalmak. A tartalommenedzsment helye a médiainformatikában. Tartalmak digitális ábrázolási technikái. Kategorizálás, címkézés, indexelés.

  2.: Metaadatok, metaadat szabványok. Jelölő nyelvek (SGML, HTML, XML). Tartalom- szerkezet-forma.

  3.: Tartalomkezelés. A tartalom struktúrája. A tartalomkezelés folyamata. A tartalomkezelő rendszerek átfogó modellje. Feladatkörök és alrendszerek a tartalomkezelő rendszerekben. A tartalomkezelés eredete és fő területei. Tartalomkezelő rendszerek típusai: DAM, DM, KM, WCMS: Web CMS, ECM. eRekordkezelés.

  4.: A webes tartalomkezelés és -közlés sajátosságai. WebCMS meghatározása, céljai, kialakulása. A WCM rendszerek költségtényezői. A WCM rendszerek jellemzői. Általános jellemzők. Tartalom létrehozásának jellemzői. Akvizíció, aggregáció, authoring. Tartalomkezelő tulajdonságok, Tartalom terjesztésének jellemzői, Életciklus tulajdonságok. Tartalomkezelő rendszerek típusainak értékelése.

  5.: Webx.0 meghatározások, szolgáltatások, jellemzők. Fejlesztési és integrációs eszközök.

  6.: Online média reklámozási feladatok, lehetőségek, technikák. Keresőmotor optimalizálás.

  7.: Csoportmunka (kollaboratív) eszközök. CSCW Mátrix. Csoportmunka eszközök jellemzői, szolgáltatásai, felépítésük.

  8.: Munkafolyamatokat és üzleti folyamatokat támogató megoldások.

  9.: A peer2peer architektúra a tartalomkezelésben. Strukturált, nem strukturált, centralizált, decentralizált hálózatok. P2P keresés. Tartalom alapján címzett hálózatok CAN (Content Addressable Network), CAN architektúra,  CAN csatlakozás, CAN routing.

  10.: Wiki rendszerek. Személyes wiki, gerilla wiki. Wiki motor. P2P wiki. Wikinyelv. Hitelesség és biztonság. WikiSpam. Wiki, mint CMS. Vállalati wiki. Wikipedia

  11.:. A szerzői és személyi jogok kezelésének eszközei a tartalomkezelésben. DRM.

  12.: Digitális archiválás: feladata, lehetőségei, technikái. Archiválási stratégiák. On-line, near-line, off-line, off-site hozzáférhetőség. A folytonossági szintek. Rekordmenedzsment. DIRKS módszertan.

  13.: Multimédiás honlapok, portál technológia, felülettervezés, szolgáltatási követelménytervezés, szolgáltatási architektúra, keretrendszer testreszabása.

  14.: TV műsorterjesztés IP hálózaton. A tartalomkezelés megoldásai és technikái az IPTV-nél. Alkalmazási példák.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és tantermi gyakorlat

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi.
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.
  • Az aláírás feltétele: a zárthelyi (beleértve a pótló zárthelyiket is) legalább elégséges szintre történő megírása; valamint a gyakorlati órák legalább 70%-án való jelenlét.
  • Opcionálisan a tárgy előadói által felkínált féléves feladat elkészítése is vállalható.
  11. Pótlási lehetőségek

  TVSZ szerint, kijelölt időpontban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Egyéni megbeszélés szerint, a tárgy előadójával egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgy honlapján hozzáférhetővé tett segédlet.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 60
  Félévközi készülés órákra 20
  Felkészülés zárthelyire 10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 30
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr, Magyar Gábor egy. docens TMIT
   Dr. Szűcs Gábor egy. docens TMIT