IP alapú hálózatok menedzsmentje

A tantárgy angol neve: IP Network Management

Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 20.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök Informatikus alapszak

Infokommunikációs hálózatok szakirány

Infokom. hálózatok és szolgáltatások ágazat

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMA365 6 3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Cinkler Tibor,
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Szabó Róbert PhD egy. docens TMIT
 Moldován István tanszéki mérnök TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Kommunikációs hálózatok.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMIinfokom", _) VAGY
KépzésLétezik("5NAA8") )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMAC00" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMAC00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célkitűzése átfogó elméleti és gyakorlati ismeretet adni a napjaink infokommunikációs hálózatait működtető menedzsment rendszerekről (elvek, architektúrák, technológiák, protokollok és megvalósítások) valamint kitekintést adni a hálózat- és szolgáltatás-menedzsment rendszerek várható fejlődési irányaira.

A tárgy készség szintű ismereteket nyújt a hálózatmenedzsment rendszerek közötti tájékozódásban, komplex hálózati és szolgáltatásmenedzsment rendszertechnikai követelményeinek meghatározásában.

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés a hálózatmenedzsmentbe: motivációk, menedzsment területek, menedzsment szakaszok, menedzsment fórumok.

Adatgyűjtés (monitoring) és beavatkozás (kontroll).

Menedzsment rendszerek: Telecommunications Management Network (TMN), OSI menedzsment rendszerek.

Internet menedzsment keretrendszer: menedzsment architektúra, adatgyűjtési módszerek, Internet menedzsment séma – MIB struktúra és objektumok –.

Simple Network Management Protocol (SNMP): v1, v2 és v3. Biztonsági megfontolások.

Távoli monitorozás (RMON) – statisztika gyűjtés.

Policy alapú menedzsment, elosztott menedzsment és ön-menedzselő hálózatok.

Szolgáltatások és technológiák szolgáltatásmenedzsment vonatkozásai: hang-, adat- és videoszolgáltatátsok; szélessávú elérési technológiák; új generációs szolgáltatások.

Erőforrás-menedzsment. Szolgáltatáslétesítés és menedzsment. Szolgáltatási szerződések (Service Level Agreement - SLA).

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A heti 4 órát 3 óra előadásra és 1 óra gyakorlatra bontjuk.

10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: 1 (nagy) ZH A félév lezárásához (aláíráshoz) szükséges követelmény: a ZH-nak vagy a pótlásnak legalább elégséges (2) szintű teljesítése;
  • A vizsgaidőszakban: a tárgyban szóbeli és/vagy írásbeli vizsgát tartunk;
  • Elővizsga: megállapodás szerint.
11. Pótlási lehetőségek

Pót zárthelyi: az utolsó tanulmányi héten.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3411-RFC3418, http://www.ietf.org/rfc/
Distributed Management Task Force, http://www.dmtf.org/home

- William Stallings, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2,

  Addison-Wesley Professional, 3rd edition (December 22, 1998), ISBN-10: 0201485346 

      

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra60
Félévközi készülés órákra20
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés20
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

 Név: Beosztás: Tanszék. Int.:
 Dr. Szabó Róbert PhD egy. docens TMIT