Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  IP alapú hálózatok menedzsmentje

  A tantárgy angol neve: IP Network Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 20.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök Informatikus alapszak

  Infokommunikációs hálózatok szakirány

  Infokom. hálózatok és szolgáltatások ágazat

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMA365 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Cinkler Tibor,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Szabó Róbert PhD egy. docens TMIT
   Moldován István tanszéki mérnök TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Kommunikációs hálózatok.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMIinfokom", _) VAGY
  KépzésLétezik("5NAA8") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMAC00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMAC00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzése átfogó elméleti és gyakorlati ismeretet adni a napjaink infokommunikációs hálózatait működtető menedzsment rendszerekről (elvek, architektúrák, technológiák, protokollok és megvalósítások) valamint kitekintést adni a hálózat- és szolgáltatás-menedzsment rendszerek várható fejlődési irányaira.

  A tárgy készség szintű ismereteket nyújt a hálózatmenedzsment rendszerek közötti tájékozódásban, komplex hálózati és szolgáltatásmenedzsment rendszertechnikai követelményeinek meghatározásában.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés a hálózatmenedzsmentbe: motivációk, menedzsment területek, menedzsment szakaszok, menedzsment fórumok.

  Adatgyűjtés (monitoring) és beavatkozás (kontroll).

  Menedzsment rendszerek: Telecommunications Management Network (TMN), OSI menedzsment rendszerek.

  Internet menedzsment keretrendszer: menedzsment architektúra, adatgyűjtési módszerek, Internet menedzsment séma – MIB struktúra és objektumok –.

  Simple Network Management Protocol (SNMP): v1, v2 és v3. Biztonsági megfontolások.

  Távoli monitorozás (RMON) – statisztika gyűjtés.

  Policy alapú menedzsment, elosztott menedzsment és ön-menedzselő hálózatok.

  Szolgáltatások és technológiák szolgáltatásmenedzsment vonatkozásai: hang-, adat- és videoszolgáltatátsok; szélessávú elérési technológiák; új generációs szolgáltatások.

  Erőforrás-menedzsment. Szolgáltatáslétesítés és menedzsment. Szolgáltatási szerződések (Service Level Agreement - SLA).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A heti 4 órát 3 óra előadásra és 1 óra gyakorlatra bontjuk.

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: 1 (nagy) ZH A félév lezárásához (aláíráshoz) szükséges követelmény: a ZH-nak vagy a pótlásnak legalább elégséges (2) szintű teljesítése;
  • A vizsgaidőszakban: a tárgyban szóbeli és/vagy írásbeli vizsgát tartunk;
  • Elővizsga: megállapodás szerint.
  11. Pótlási lehetőségek

  Pót zárthelyi: az utolsó tanulmányi héten.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3411-RFC3418, http://www.ietf.org/rfc/
  Distributed Management Task Force, http://www.dmtf.org/home

  - William Stallings, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2,

    Addison-Wesley Professional, 3rd edition (December 22, 1998), ISBN-10: 0201485346 

        

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás: Tanszék. Int.:
   Dr. Szabó Róbert PhD egy. docens TMIT