Protokoll technológia

A tantárgy angol neve: Protocol Technology

Adatlap utolsó módosítása: 2013. október 11.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus alapszak

Infokommunikációs hálózatok szakirány

Infokom. hálózatok és alkalmazások ágazat

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMA364 6 3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vida Rolland,
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Adamis Gusztáv tb. docens TMIT
   

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Távközlő hálózatok és szolgáltatások, Számítógép hálózatok

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMIinfokom", _) VAGY
Szakirany("AMImob", _) VAGY
KépzésLétezik("5NAA8") )


ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMAC03" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMAC03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a kommunikációs protokolloknak, a kiterjesztett kommunkáló véges automaták elméletén alapuló specifikáció, implementáció és konformancia tesztelés módszertanáról. Formális leiró nyelvek alkalmazása kommunikációs protokollok technológiai lépései során. Esettanulmányok különböző kommunikációs hálózatok jelzési protokolljaira .

8. A tantárgy részletes tematikája

A protokoll specifikáció, implementáció és konformancia tesztelés módszertana. Az SDL (Specification and Description Language) nyelv. Infokommunikációs rendszerek struktúrájának és viselkedésének leírása. Az objektumorientáltság jellegzetes kommunikációs rendszerekben való alkalmazásai. Esettanulmány: az INRES (INitiator RESponder) protokoll. A TTCN (Test and Test Control Notation) tesztspecifikációs és az ASN.1 (Abstract Syntax Notation No.1) adatlspecifikációs nyelv és alkalmazási módszertana. Kommunikációs hálózatok (ISDN, GSM, GPRS) jelzésrendszerei: a Digital Signalling System No.1 hozzáférési hálózati jelzésrendszer, a Common Channel Signalling System No. 7 hálózati jelzésrendszer (Message Transfer Part, ISDN User Part, Signalling Connection Control Part, Transaction CAPabilities Application Part, Mobile Application Part), GPRS hálózati protokoll (GPRS Tunneling Protocol). A technológiai konvergencia távközlési hatásai. A H.323 multimédia architektúra, rendszerelemek, protokollok. A Session Initiation Protocol és alkalmazása. Konvergens hálózatok címzési módszerei, az ENUM (tElephone NUmber Mapping). Az Internet Multimedia Subsystem és softswitch architektúra funkcionális elemei. A különböző hálózatok közötti jelzésrendszeri és információátviteli együttműködés megvalósítása.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A heti 4 órát 3 óra előadásra és 1 óra gyakorlatra bontjuk.

10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi, pótlási lehetőség az utolsó tanulmányi héten
    • a félév lezárásához (aláíráshoz) szükséges követelmény: a zárthelyinek vagy a pótlásnak legalább elégséges (2) szintű teljesítése;
  • A vizsgaidőszakban: a tárgyban írásbeli vizsgát tartunk;
  • c. Elővizsga: megállapodás szerint.
11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi egy alkalommal, vagy a szorgalmi időszakban vagy a pótlási időszakban pótolható.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. Adamis Gusztáv: Kommunikációs protokollok. Műegyetemi kiadó 2005.  Jegyzetszám: 55069

2. J.Ellsberger, D.Hogrefe, A.Sarma: SDL Formal Object-oriented Language for  Communicating Systems. Prentice Hall1997.

3. J.G. van Bosse: Signaling in Telecommunication Networks.John Wiley & Sons.2007

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra  56
Félévközi készülés órákra  20
Felkészülés zárthelyire  20
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés  24
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Csopaki Gyula egy. docens TMIT
 Dr. Adamis Gusztáv tb. docens TMIT