Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Protokoll technológia

  A tantárgy angol neve: Protocol Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. október 11.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus alapszak

  Infokommunikációs hálózatok szakirány

  Infokom. hálózatok és alkalmazások ágazat

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMA364 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vida Rolland,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Adamis Gusztáv tb. docens TMIT
     

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Távközlő hálózatok és szolgáltatások, Számítógép hálózatok

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMIinfokom", _) VAGY
  Szakirany("AMImob", _) VAGY
  KépzésLétezik("5NAA8") )


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMAC03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMAC03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a kommunikációs protokolloknak, a kiterjesztett kommunkáló véges automaták elméletén alapuló specifikáció, implementáció és konformancia tesztelés módszertanáról. Formális leiró nyelvek alkalmazása kommunikációs protokollok technológiai lépései során. Esettanulmányok különböző kommunikációs hálózatok jelzési protokolljaira .

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A protokoll specifikáció, implementáció és konformancia tesztelés módszertana. Az SDL (Specification and Description Language) nyelv. Infokommunikációs rendszerek struktúrájának és viselkedésének leírása. Az objektumorientáltság jellegzetes kommunikációs rendszerekben való alkalmazásai. Esettanulmány: az INRES (INitiator RESponder) protokoll. A TTCN (Test and Test Control Notation) tesztspecifikációs és az ASN.1 (Abstract Syntax Notation No.1) adatlspecifikációs nyelv és alkalmazási módszertana. Kommunikációs hálózatok (ISDN, GSM, GPRS) jelzésrendszerei: a Digital Signalling System No.1 hozzáférési hálózati jelzésrendszer, a Common Channel Signalling System No. 7 hálózati jelzésrendszer (Message Transfer Part, ISDN User Part, Signalling Connection Control Part, Transaction CAPabilities Application Part, Mobile Application Part), GPRS hálózati protokoll (GPRS Tunneling Protocol). A technológiai konvergencia távközlési hatásai. A H.323 multimédia architektúra, rendszerelemek, protokollok. A Session Initiation Protocol és alkalmazása. Konvergens hálózatok címzési módszerei, az ENUM (tElephone NUmber Mapping). Az Internet Multimedia Subsystem és softswitch architektúra funkcionális elemei. A különböző hálózatok közötti jelzésrendszeri és információátviteli együttműködés megvalósítása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A heti 4 órát 3 óra előadásra és 1 óra gyakorlatra bontjuk.

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi, pótlási lehetőség az utolsó tanulmányi héten
   • a félév lezárásához (aláíráshoz) szükséges követelmény: a zárthelyinek vagy a pótlásnak legalább elégséges (2) szintű teljesítése;
  • A vizsgaidőszakban: a tárgyban írásbeli vizsgát tartunk;
  • c. Elővizsga: megállapodás szerint.
  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi egy alkalommal, vagy a szorgalmi időszakban vagy a pótlási időszakban pótolható.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Adamis Gusztáv: Kommunikációs protokollok. Műegyetemi kiadó 2005.  Jegyzetszám: 55069

  2. J.Ellsberger, D.Hogrefe, A.Sarma: SDL Formal Object-oriented Language for  Communicating Systems. Prentice Hall1997.

  3. J.G. van Bosse: Signaling in Telecommunication Networks.John Wiley & Sons.2007

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  56
  Félévközi készülés órákra  20
  Felkészülés zárthelyire  20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés  24
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Csopaki Gyula egy. docens TMIT
   Dr. Adamis Gusztáv tb. docens TMIT