Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Infocommunication Networks and Applications Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 20.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Infokommunikációs rendszerek szakirány

Alapképzés
 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMA345 6 0/0/4/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Biró József,
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 A tanszék oktatói, kutatói és doktoranduszai  TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Infokommunikációs hálózatok, alkalmazások

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AVIinfokom", _)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A cél a hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzése valós mérnöki feladatok megoldása során, továbbá szakmai felkészülés a szakdolgozat elkészítésére.

8. A tantárgy részletes tematikája

A tanszék által felajánlott témáknak megfelelően, elsősorban (de nem kizárólag) az alábbi témakörökben:

Fix és mobil kommunikációs hálózati technológiák

Vezetékes és vezetéknélküli átviteli technikák

Hálózati eszközök felépítése, menedzselése, rendszertechnikája

Távközlő-, számítógép-, és műsorszóró-hálózatok együttműködése, konvergenciája.

Hálózati alkalmazások követelményei, protokolljai, tervezése és megvalósításai.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Önálló feladatok elvégzése a Tanszék (témavezető) által meghatározott módon és eszközökön.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

A félév lezárásának módja: félévközi jegy.

A félév elismerése: Munkaterv készítése és beadása, a konzulens által kitûzött feladat megoldása és az elvégzett munkáról szóbeli és írásbeli beszámoló, legalább elégséges osztályzat. A munkaterv tartalmazza a téma címét, a félévi feladat kiírást, valamint az elvégzendõ munka ütemezését heti bontásban. A munkaterv terjedelme 1-2 oldal. Az írásbeli beszámoló terjedelme 15-20 oldal, a szóbeli beszámoló idõtartama 5 perc, prezentációs program használata kötelezõ, (az írásbeli beszámoló kivetítését nem fogadjuk el).

A félévközi jegy kialakításának szempontjai: a félévközi jegyet az elvégzett munka mennyisége és minõsége, valamint az írásbeli és szóbeli beszámoló színvonala együttesen határozza meg. A félévközi jegyet a konzulensbõl a tárgyfelelõsbõl valamint a beszámolón résztvevõ oktatókból álló oktatói közösség adja.

11. Pótlási lehetőségek

A tárgykövetelményeket a szorgalmi idõszakban kell teljesíteni! Vizsgaidõszakban pótlási lehetõség csak abban az esetben lehetséges, ha a szorgalmi idõszakban beadott írásbeli beszámolót és/vagy a szorgalmi idõszakban megtartott szóbeli beszámolót az oktatói közösség nem fogadja el. A munkatervet a 3. oktatási hét végéig be kell adni. A munkaterv pótlási lehetőségként a 4. oktatási hét végéig még beadható. Az 5. oktatási héttõl a munkaterv nem adható be.

12. Konzultációs lehetőségek

A témavezető határozza meg a konzultációk helyét és idejét.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tanulmányozandó irodalmat a témavezetők egyenként, a feladatnak megfelelően írják elő.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra36
Félév végi írásos beszámoló12
Félév végi szóbeli beszámoló
12
Mérési beszámolók elkészítése
34
  
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Kovács Pál tanszéki mérnök TMIT