Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Infocommunication Networks and Applications Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 20.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Infokommunikációs rendszerek szakirány

  Alapképzés
   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMA345 6 0/0/4/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Biró József,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   A tanszék oktatói, kutatói és doktoranduszai  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Infokommunikációs hálózatok, alkalmazások

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AVIinfokom", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A cél a hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzése valós mérnöki feladatok megoldása során, továbbá szakmai felkészülés a szakdolgozat elkészítésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tanszék által felajánlott témáknak megfelelően, elsősorban (de nem kizárólag) az alábbi témakörökben:

  Fix és mobil kommunikációs hálózati technológiák

  Vezetékes és vezetéknélküli átviteli technikák

  Hálózati eszközök felépítése, menedzselése, rendszertechnikája

  Távközlő-, számítógép-, és műsorszóró-hálózatok együttműködése, konvergenciája.

  Hálózati alkalmazások követelményei, protokolljai, tervezése és megvalósításai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Önálló feladatok elvégzése a Tanszék (témavezető) által meghatározott módon és eszközökön.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félév lezárásának módja: félévközi jegy.

  A félév elismerése: Munkaterv készítése és beadása, a konzulens által kitûzött feladat megoldása és az elvégzett munkáról szóbeli és írásbeli beszámoló, legalább elégséges osztályzat. A munkaterv tartalmazza a téma címét, a félévi feladat kiírást, valamint az elvégzendõ munka ütemezését heti bontásban. A munkaterv terjedelme 1-2 oldal. Az írásbeli beszámoló terjedelme 15-20 oldal, a szóbeli beszámoló idõtartama 5 perc, prezentációs program használata kötelezõ, (az írásbeli beszámoló kivetítését nem fogadjuk el).

  A félévközi jegy kialakításának szempontjai: a félévközi jegyet az elvégzett munka mennyisége és minõsége, valamint az írásbeli és szóbeli beszámoló színvonala együttesen határozza meg. A félévközi jegyet a konzulensbõl a tárgyfelelõsbõl valamint a beszámolón résztvevõ oktatókból álló oktatói közösség adja.

  11. Pótlási lehetőségek

  A tárgykövetelményeket a szorgalmi idõszakban kell teljesíteni! Vizsgaidõszakban pótlási lehetõség csak abban az esetben lehetséges, ha a szorgalmi idõszakban beadott írásbeli beszámolót és/vagy a szorgalmi idõszakban megtartott szóbeli beszámolót az oktatói közösség nem fogadja el. A munkatervet a 3. oktatási hét végéig be kell adni. A munkaterv pótlási lehetőségként a 4. oktatási hét végéig még beadható. Az 5. oktatási héttõl a munkaterv nem adható be.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A témavezető határozza meg a konzultációk helyét és idejét.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanulmányozandó irodalmat a témavezetők egyenként, a feladatnak megfelelően írják elő.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra36
  Félév végi írásos beszámoló12
  Félév végi szóbeli beszámoló
  12
  Mérési beszámolók elkészítése
  34
    
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Kovács Pál tanszéki mérnök TMIT