Hálózati technológiák és alkalmazások

A tantárgy angol neve: Networking Technologies and Applications

Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 20.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki alapszak

Infokommunikációs rendszerek szakirány

Infokom hálózatok és alkalmazások ágazat

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMA341 6 3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vida Rolland,
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Vida Rolland egy. docens TMIT
 Dr. Adamis Gusztáv mestertanár TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Infokommunikáció

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AVImédia", _) VAGY
Szakirany("AVIinfokom", _) VAGY
Szakirany("AVIfrekv", _)

VAGY Training.code=("5NAA8") )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMAC05" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMAC05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célkitűzése, hogy egyrészt elmélyítse az Infokommunikáció tárgyban megszerzett hálózati technológiákkal kapcsolatos ismereteket, másrészt erre építve rendszerező áttekintést adjon a hálózati alkalmazásokról.

8. A tantárgy részletes tematikája
  • Digitális kapcsolóközpontok rendszertechnikai felépítése. Előfizetői vonalak illesztése. Kapcsolómezők felépítése és forgalmi viszonyai. Időosztásos és térosztásos elektronikus kapcsolómezők. A digitális közös csatornás hálózati jelzésrendszer (Signalling System No7).
  • Vezetékes hozzáférési hálózati technológiák. Dial-up és ISDN: rendszerelemek, szabványosítás, alap- és primer sebességű hozzáférés. Különböző DSL megoldások: ADSL, ADSL2, SHDSL, VDSL. CableModem – architektúra, spektrumkiosztás, versenyhelyzetes feltöltés szabályozása, szabványosítás. Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Spanning Tree Protocol, virtuális magánhálózatok (VPN). Optikai hálózatok: FTTC, FTTH, passzív ás aktív architektúra.
  • Fix és mobil vezeték nélküli hozzáférési hálózatok. Bluetooth – hálózati elemek, profilok. WLAN – különböző megoldások a fizikai rétegben (frekvenciaugratás, közvetlen sorozatú szórt spektrum, ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés), adatkapcsolati réteg. Csatornakiosztás, ütközéselkerülés. WiMax – fizikai réteg, biztonsági alréteg, MAC réteg. Időosztásos multiplexelés. Cellás rendszerek - HSCSD, GPRS/EDGE, UMTS.
  • A minőségbiztosítás elemei (QoS). Minőségbiztosított átviteli technikák, hálózati architektúrák (IntServ, DiffServ, MPLS). Forgalomszabályozás, torlódáselkerülés. Hálózati szintű, IP multicast protokollok és megoldások. Csoportmenedzsment protokollok. Multicast útválasztó protokollok. A hálózati szintű multicast előnyei és hátrányai. Alkalmazás szintű multicast.
  • Valós idejű átviteli technikák. Real Time Protocol, Real Time Control Protocol, Real Time Sharing Protocol. Streaming megoldások, streaming szerverek, valós idejű alkalmazások. Peer-to-peer streaming.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A heti 4 órát 3 óra előadásra és 1 óra gyakorlatra bontjuk. A gyakorlati részben konkrét esettanulmányokat végzünk majd, a különböző technológiákhoz, átviteli megoldásokhoz kapcsolódóan. 

10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: 1 (nagy) ZH pótlási lehetőség az utolsó tanulmányi héten
    • a félév lezárásához (aláíráshoz) szükséges követelmény: a ZH-nak vagy a pótlásnak legalább elégséges (2) szintű teljesítése;
  • A vizsgaidőszakban: a tárgyban írásbeli vizsgát tartunk;
  • Elővizsga: megállapodás szerint.
11. Pótlási lehetőségek

Kijelölt időpontban.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

www.hte.hu/onlinekonyv, on-line könyv, főszerk. Lajtha György

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra  56
Félévközi készülés órákra  20
Felkészülés zárthelyire  20
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés  24
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Vida Rolland egy. docens TMIT
 Dr. Bíró József egy. docens TMIT
 Dr. Szabó Róbert egy. docens TMIT