Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózati technológiák és alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Networking Technologies and Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 20.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki alapszak

  Infokommunikációs rendszerek szakirány

  Infokom hálózatok és alkalmazások ágazat

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMA341 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vida Rolland,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Vida Rolland egy. docens TMIT
   Dr. Adamis Gusztáv mestertanár TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Infokommunikáció

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AVImédia", _) VAGY
  Szakirany("AVIinfokom", _) VAGY
  Szakirany("AVIfrekv", _)

  VAGY Training.code=("5NAA8") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMAC05" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMAC05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése, hogy egyrészt elmélyítse az Infokommunikáció tárgyban megszerzett hálózati technológiákkal kapcsolatos ismereteket, másrészt erre építve rendszerező áttekintést adjon a hálózati alkalmazásokról.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Digitális kapcsolóközpontok rendszertechnikai felépítése. Előfizetői vonalak illesztése. Kapcsolómezők felépítése és forgalmi viszonyai. Időosztásos és térosztásos elektronikus kapcsolómezők. A digitális közös csatornás hálózati jelzésrendszer (Signalling System No7).
  • Vezetékes hozzáférési hálózati technológiák. Dial-up és ISDN: rendszerelemek, szabványosítás, alap- és primer sebességű hozzáférés. Különböző DSL megoldások: ADSL, ADSL2, SHDSL, VDSL. CableModem – architektúra, spektrumkiosztás, versenyhelyzetes feltöltés szabályozása, szabványosítás. Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Spanning Tree Protocol, virtuális magánhálózatok (VPN). Optikai hálózatok: FTTC, FTTH, passzív ás aktív architektúra.
  • Fix és mobil vezeték nélküli hozzáférési hálózatok. Bluetooth – hálózati elemek, profilok. WLAN – különböző megoldások a fizikai rétegben (frekvenciaugratás, közvetlen sorozatú szórt spektrum, ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés), adatkapcsolati réteg. Csatornakiosztás, ütközéselkerülés. WiMax – fizikai réteg, biztonsági alréteg, MAC réteg. Időosztásos multiplexelés. Cellás rendszerek - HSCSD, GPRS/EDGE, UMTS.
  • A minőségbiztosítás elemei (QoS). Minőségbiztosított átviteli technikák, hálózati architektúrák (IntServ, DiffServ, MPLS). Forgalomszabályozás, torlódáselkerülés. Hálózati szintű, IP multicast protokollok és megoldások. Csoportmenedzsment protokollok. Multicast útválasztó protokollok. A hálózati szintű multicast előnyei és hátrányai. Alkalmazás szintű multicast.
  • Valós idejű átviteli technikák. Real Time Protocol, Real Time Control Protocol, Real Time Sharing Protocol. Streaming megoldások, streaming szerverek, valós idejű alkalmazások. Peer-to-peer streaming.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A heti 4 órát 3 óra előadásra és 1 óra gyakorlatra bontjuk. A gyakorlati részben konkrét esettanulmányokat végzünk majd, a különböző technológiákhoz, átviteli megoldásokhoz kapcsolódóan. 

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: 1 (nagy) ZH pótlási lehetőség az utolsó tanulmányi héten
   • a félév lezárásához (aláíráshoz) szükséges követelmény: a ZH-nak vagy a pótlásnak legalább elégséges (2) szintű teljesítése;
  • A vizsgaidőszakban: a tárgyban írásbeli vizsgát tartunk;
  • Elővizsga: megállapodás szerint.
  11. Pótlási lehetőségek

  Kijelölt időpontban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  www.hte.hu/onlinekonyv, on-line könyv, főszerk. Lajtha György

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  56
  Félévközi készülés órákra  20
  Felkészülés zárthelyire  20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés  24
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Vida Rolland egy. docens TMIT
   Dr. Bíró József egy. docens TMIT
   Dr. Szabó Róbert egy. docens TMIT