Információs rendszerek üzemeltetése

A tantárgy angol neve: Management of Information Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2013. szeptember 26.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus Szak
Alapképzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMA314   3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Magyar Gábor Béla,
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Magyar Gáboregyetemi docens TMIT
Dr. Adamis Gusztávt. egy.docens, mestertanár
 TMIT
Dr. Varga Pál
egyetemi docens TMIT

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Számítógép-hálózatok, Távközlő hálózatok és szolgáltatások

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIDHKI02", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = "- ", ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVITMA310" , "aláírás" , _ ) = -1
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVITMAB01" , "aláírás" , _ ) = -1
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVITT3246" , "aláírás" , _ ) = -1
VAGY Training.code=("5N-MGAIN") )


ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMAC02" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMAC02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

ÉS Training.Code=("5N-A8")


A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:


7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a számítógépek illetve összetett, hálózatba kapcsolt információs rendszerek működtetési és rendszer-adminisztrációs feladatainak megismertetése. A tantárgy rendszer-szemléletű áttekintést ad az információs rendszerekről és a széles értelemben vett rendszergazdai feladatokról.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. Bevezetés: az információs rendszerek kialakulásának fő lépései, az üzemeltetés feladatai. Rendszer-adminisztrátori feladatok.
  Linux rendszerek adminisztrációja.
 2. Az üzemeltetési feladatok és a hálózati ismeretek összefüggései. A hálózat üzemeltetése. Szabványos réteg-szemlélet.
 3. IT hálózatok, a hálózatok üzemeltetése. Hálózatba illesztés.
  Az informatikai infrastruktúra és üzemeltetési feladatai. Szerverek jellemzői és üzemeltetési feladatai. Homogén és heterogén rendszerek. Szerver frissítés, upgrade. Redundancia. Asztali (desktop) elemek üzemeltetési feladatai (vállalati környezetben). Desktop menedzsment, automatizálás. Távoli felügyelet, leltár.
 4. Adatközpontok. Adatgazdálkodás, adattárolás, tárolók. Diszk-tárolás megbízhatósága.
 5. Adattároló architektúrák (DAS, SAN, NAS, IP SAN). Flash Copy. Tárterület virtualizáció. Adatmentés és helyreállítás. Inkrementális, differenciális és progresszív mentési stratégia. Kollokáció. Házirend menedzsment. LAN-free és zero-down-time mentés. Felügyelet és riportok. Archiválás. Katasztrófa ABC. Gyakorlati feladatok.
 6. Virtualizáció és felhő IT. A virtuális szerver koncepció. Fájlszintű virtualizáció. A felhő IT alapelvei. Iaas, PaaS, SaaS. Felhő-IT modell. Nyilvános, magán- és hibrid felhő. A migráció kérdései. Együttműködtethetőség. Szabványosítási irányok (UCI, OCCI). Előnyök és kockázatok, Monitoring. Hozzáférés-szabályozás.
 7. Szolgáltatások üzemeltetése: általános kívánalmak és elvárások. A legfontosabb üzemeltetési alaptevékenységek. IT szolgáltatások megtervezése, beüzemelése, fejlesztése, felügyelete, karbantartása, támogatása. Centralizáció és szabványok.
  e-levelezési szolgáltatás üzemeltetési feladatai.
 8. Szolgáltatások üzemeltetése: távoli hozzáférés szolgáltatás. Vállalati internet hozzáférés. VNC. RAS.
 9. Szolgáltatások üzemeltetés: nyomtatás. Hálózati nyomtatás protokollok, formátumok, elterjedt megoldások.
 10. Felügyeleti rendszerek, TMN. End-to-end nézet. QoS, QoE. Hálózatfelügyeleti módszerek. Forgalom-monitorozás, forgalmi adatok feldolgozása, szolgáltatás-szintű elemzés, hibamenedzsment. Távközlési Menedzselő Hálózat (Telecommunications Management Network, TMN). TMN FCAPS. Hálózati eszközök használata. Monitorozás.
 11. Az adatbázis-üzemeltetés specifikus körülményei és feladatai.
 12. Esettanulmány. Az üzemeltetés szervezeti és munkafolyamat kérdései
 13. Szabványok IT eszközök üzemeltetéséhez (IPMI, DMI, WBEM). Az IT infrastruktúra elemeinek közös információs modellje. (CIM: szabvány, specifikációk, sémák, elemek. MOF, menedzsment séma.)
  Szolgáltatási szintű üzemeltetés. Szolgáltatási igény felmérése. Szolgáltatás bevezetése. SLA követelmények és szempontok. ITIL folyamat menedzsment, ITIL keretrendszer ITSM.
  Üzemeltetési politika és etika. Névtér-politika, névtér megoldások alkalmazása az IT üzemeltetésben.
 14. IT üzemeltetés biztonsága és biztonsági szabályozása. Biztonság és megbízhatóság-politika. Internet és e-levelezés biztonsága. Hozzáférés kezelése, infrastruktúra biztonság. Incidenskezelés. A rendkívüli helyzetek teendői. Szolgáltatás-átalakítás. Központosított és decentralizált rendszerek. Változáskezelés. Szabványok.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és laboratóriumi gyakorlat (számítógép-teremben).

10. Követelmények
 • Félévközi: 1 zárthelyi legalább elégséges (2) teljesítése és a gyakorlati foglalkozások legalább elégséges (2) teljesítése.
 • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

 

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyi egy alkalommal, vagy a szorgalmi időszakban vagy a pótlási időszakban pótolható. Gyakorlati feladat pótlása csak a szorgalmi időszakban lehetséges. A gyakorlati feladat elvégezésére a jelentkezés és a beosztás módját előadáson ismertetjük. E beosztástól való eltérés csak a tárgyfelelőssel való előzetes egyeztetés alapján lehetséges. Gyakorlati feladat elégtelen minősítése miatt szükséges pótlás a félév végén erre kijelölt időpontokban lehetséges. Erre a félév során egyetlen gyakorlattal kapcsolatban van lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek

Egyéni megbeszélés szerint, a tárgy előadójával egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Limoncelli, Hogan: The Practice of System and Network Administration, Addison-Wesley Professional, 2007. ISBN-10: 0321492668, ISBN-13: 9780321492661

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra  56
Félévközi készülés órákra  30
Felkészülés zárthelyire  10
Házi feladat elkészítése   -
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása   -
Vizsgafelkészülés  24
Összesen 120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Magyar Gábor egyetemi docens TMIT
 Dr. Adamis Gusztáv  t. egy. docens, mestertanár TMIT
 Dr. Varga Pál

 egyetemi docens

 TMIT
 Geist Éva külső 
 Maradi István külső