Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Információs rendszerek üzemeltetése

  A tantárgy angol neve: Management of Information Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. szeptember 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus Szak
  Alapképzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMA314   3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Magyar Gábor Béla,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Magyar Gáboregyetemi docens TMIT
  Dr. Adamis Gusztávt. egy.docens, mestertanár
   TMIT
  Dr. Varga Pál
  egyetemi docens TMIT

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Számítógép-hálózatok, Távközlő hálózatok és szolgáltatások

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIDHKI02", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = "- ", ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVITMA310" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVITMAB01" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVITT3246" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY Training.code=("5N-MGAIN") )


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMAC02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMAC02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS Training.Code=("5N-A8")


  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:


  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a számítógépek illetve összetett, hálózatba kapcsolt információs rendszerek működtetési és rendszer-adminisztrációs feladatainak megismertetése. A tantárgy rendszer-szemléletű áttekintést ad az információs rendszerekről és a széles értelemben vett rendszergazdai feladatokról.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Bevezetés: az információs rendszerek kialakulásának fő lépései, az üzemeltetés feladatai. Rendszer-adminisztrátori feladatok.
   Linux rendszerek adminisztrációja.
  2. Az üzemeltetési feladatok és a hálózati ismeretek összefüggései. A hálózat üzemeltetése. Szabványos réteg-szemlélet.
  3. IT hálózatok, a hálózatok üzemeltetése. Hálózatba illesztés.
   Az informatikai infrastruktúra és üzemeltetési feladatai. Szerverek jellemzői és üzemeltetési feladatai. Homogén és heterogén rendszerek. Szerver frissítés, upgrade. Redundancia. Asztali (desktop) elemek üzemeltetési feladatai (vállalati környezetben). Desktop menedzsment, automatizálás. Távoli felügyelet, leltár.
  4. Adatközpontok. Adatgazdálkodás, adattárolás, tárolók. Diszk-tárolás megbízhatósága.
  5. Adattároló architektúrák (DAS, SAN, NAS, IP SAN). Flash Copy. Tárterület virtualizáció. Adatmentés és helyreállítás. Inkrementális, differenciális és progresszív mentési stratégia. Kollokáció. Házirend menedzsment. LAN-free és zero-down-time mentés. Felügyelet és riportok. Archiválás. Katasztrófa ABC. Gyakorlati feladatok.
  6. Virtualizáció és felhő IT. A virtuális szerver koncepció. Fájlszintű virtualizáció. A felhő IT alapelvei. Iaas, PaaS, SaaS. Felhő-IT modell. Nyilvános, magán- és hibrid felhő. A migráció kérdései. Együttműködtethetőség. Szabványosítási irányok (UCI, OCCI). Előnyök és kockázatok, Monitoring. Hozzáférés-szabályozás.
  7. Szolgáltatások üzemeltetése: általános kívánalmak és elvárások. A legfontosabb üzemeltetési alaptevékenységek. IT szolgáltatások megtervezése, beüzemelése, fejlesztése, felügyelete, karbantartása, támogatása. Centralizáció és szabványok.
   e-levelezési szolgáltatás üzemeltetési feladatai.
  8. Szolgáltatások üzemeltetése: távoli hozzáférés szolgáltatás. Vállalati internet hozzáférés. VNC. RAS.
  9. Szolgáltatások üzemeltetés: nyomtatás. Hálózati nyomtatás protokollok, formátumok, elterjedt megoldások.
  10. Felügyeleti rendszerek, TMN. End-to-end nézet. QoS, QoE. Hálózatfelügyeleti módszerek. Forgalom-monitorozás, forgalmi adatok feldolgozása, szolgáltatás-szintű elemzés, hibamenedzsment. Távközlési Menedzselő Hálózat (Telecommunications Management Network, TMN). TMN FCAPS. Hálózati eszközök használata. Monitorozás.
  11. Az adatbázis-üzemeltetés specifikus körülményei és feladatai.
  12. Esettanulmány. Az üzemeltetés szervezeti és munkafolyamat kérdései
  13. Szabványok IT eszközök üzemeltetéséhez (IPMI, DMI, WBEM). Az IT infrastruktúra elemeinek közös információs modellje. (CIM: szabvány, specifikációk, sémák, elemek. MOF, menedzsment séma.)
   Szolgáltatási szintű üzemeltetés. Szolgáltatási igény felmérése. Szolgáltatás bevezetése. SLA követelmények és szempontok. ITIL folyamat menedzsment, ITIL keretrendszer ITSM.
   Üzemeltetési politika és etika. Névtér-politika, névtér megoldások alkalmazása az IT üzemeltetésben.
  14. IT üzemeltetés biztonsága és biztonsági szabályozása. Biztonság és megbízhatóság-politika. Internet és e-levelezés biztonsága. Hozzáférés kezelése, infrastruktúra biztonság. Incidenskezelés. A rendkívüli helyzetek teendői. Szolgáltatás-átalakítás. Központosított és decentralizált rendszerek. Változáskezelés. Szabványok.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és laboratóriumi gyakorlat (számítógép-teremben).

  10. Követelmények
  • Félévközi: 1 zárthelyi legalább elégséges (2) teljesítése és a gyakorlati foglalkozások legalább elégséges (2) teljesítése.
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi egy alkalommal, vagy a szorgalmi időszakban vagy a pótlási időszakban pótolható. Gyakorlati feladat pótlása csak a szorgalmi időszakban lehetséges. A gyakorlati feladat elvégezésére a jelentkezés és a beosztás módját előadáson ismertetjük. E beosztástól való eltérés csak a tárgyfelelőssel való előzetes egyeztetés alapján lehetséges. Gyakorlati feladat elégtelen minősítése miatt szükséges pótlás a félév végén erre kijelölt időpontokban lehetséges. Erre a félév során egyetlen gyakorlattal kapcsolatban van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Egyéni megbeszélés szerint, a tárgy előadójával egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Limoncelli, Hogan: The Practice of System and Network Administration, Addison-Wesley Professional, 2007. ISBN-10: 0321492668, ISBN-13: 9780321492661

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra  56
  Félévközi készülés órákra  30
  Felkészülés zárthelyire  10
  Házi feladat elkészítése   -
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása   -
  Vizsgafelkészülés  24
  Összesen 120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Magyar Gábor egyetemi docens TMIT
   Dr. Adamis Gusztáv  t. egy. docens, mestertanár TMIT
   Dr. Varga Pál

   egyetemi docens

   TMIT
   Geist Éva külső 
   Maradi István külső