Adatbázisok

A tantárgy angol neve: Databases

Adatlap utolsó módosítása: 2015. november 23.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök Informatikus Szak

Alapképzés

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMA311   3/1/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gajdos Sándor,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

Dr. Gajdos Sándor

t. egyetemi docens

BME-TMIT
Dr. Tapolcai Jánosegyetemi adjunktus

BME-TMIT

   
   
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Általános tájékozottság programozási nyelvekről; adatszerkezetekkel, algoritmusokkal kapcsolatos alapismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(TárgyEredmény( "BMEVISZA213" , "aláírás" , _ ) = -1
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIMA2207" , "aláírás" , _ ) = -1
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIMA2607" , "aláírás" , _ ) = -1
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIMAF509" , "aláírás" , _ ) = -1

VAGY KépzésLétezik("5N-MGAIN")

VAGY Training.Code=("5NAA78RESZ")
VAGY
EgyenCsoportTagja("Brazil 2015-16-1_erk") )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMAB00", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény("BMEVITMAB00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

ÉS Training.Code=("5N-A8")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Algoritmuselmélet

7. A tantárgy célkitűzése

Adatbáziskezelő-rendszerek használatával, működtetésével és készítésével kapcsolatos alapvető ismeretek, módszerek elsajátítása. A tanult ismeretek alkalmazása gyakorlati problémákra.

8. A tantárgy részletes tematikája

Adat és információ. Strukturált, szemistrukturált és nem strukturált adatok. Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevői, felhasználási módjai (meghatározás, rendszerkomponensek, rétegmodellek, nyelvi felületek, adatfüggetlenség, felhasználói szintek).

Strukturált adatok modellezése, adatmodell fogalma, előmodell. Az egyed-kapcsolat (ER) modell, tervezés ER diagramok segítségével. Relációs adatmodell, reláció, séma, attribútum.

Relációs algebra. Codd-féle alapmûveletek, leszármaztatott mûveletek, illesztések, relációs teljesség. Sor- és oszlopkalkulus, biztonságos kifejezések. SQL (alapvetõ lekérdezések, sémák létrehozása és kezelése)

Az XML alapjai (alapfogalmak, használata az adatbázisok területén, lekérdezések)

Fizikai adatszervezés. Diszk-rezidens és memória-rezidens adatbázisok. (heap, hash, indexelés, ritka index, sűrű index, B-fák, több kulcs szerinti indexelés).

Relációs lekérdezések kiértékelése.

Relációs sémák tervezése. Tranzakció-, ill. lekérdezésorientált megközelítés. Adatbázis kényszerek szerepe. Reláció redundanciája. Anomáliák. Funkcionális függések, normálformák. Veszteségmentes, függőségőrző sémafelbontások.

Többfelhasználós működés elemei (ACID, zárak, éhezés, patt, sorosíthatóság, tranzakció modellek, 2PL, fa protokoll, figyelmeztető protokoll, időbélyegek, verziók, tranzakcióhibák kezelése, piszkos adat, lavina, rendszerhibák kezelése, naplózási technikák, visszaállítás, ellenőrzési pontok).

Adatbázis-tranzakciók elosztott környezetben (elosztott zárkezelés, globális sorosíthatóság, 2PC, 3PC).

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, kéthetente gyakorlat.

10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: Aláírás feltétele a zárthelyi sikeres teljesítése.
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga.
11. Pótlási lehetőségek A félév során az arra kijelölt időpontban (pótzh), valamint a pótlási héten (pót-pót zh) pótlási lehetőséget biztosítunk.
12. Konzultációs lehetőségek

Előzetes időpont egyeztetés mellett az egész félévben.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Gajdos: Adatbázisok, Műegyetemi Kiadó 2000-2012.
  2. Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek, alapvetés, Panem, 1998.
  3. Garcia-Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek megvalósítása, Panem, 2001.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra28
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése -
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés36
Összesen150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Gajdos Sándort. docensTMIT
Dr. Kardkovács Zsolt Tivadar